Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ delete calendar android แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ delete calendar android แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Android OS] วิธีลบบัญชีปฏิทินออกจาก SolCalendar

วิธีลบบัญชีปฏิทินออกจาก SolCalendar

1. เปิด SolCalendar

เปิด App: SolCalendar

2. คลิกที่ปุ่ม More.. ดังภาพ

คลิกที่ปุ่ม More

3. คลิกที่ปุ่ม Settings

ไปที่ Settings

4. ไปที่ "บัญชีที่เชื่อมต่อกับแอป"

เลือก Sync account (บัญชีที่เชื่อมต่อกับแอป)

5. คลิกที่รูปเฟืองดังภาพ
คลิกที่รูปเฟือง

6. ลบบัญชีที่เชื่อมต่อที่ต้องการ

คลิกที่ไอคอน Trash เพื่อลบบัญชีอีเมลออกจาก SolCalendar

7. ยืนยันการลบบัญชี

กดตกลง เพื่อยืนยันการลบบัญชีออกจาก SolCalendar

8. บัญชีอีเมลถูกลบออกจาก SolCalendar เรียบร้อยแล้ว

ลบบัญชีออกจากแอปสำเร็จ