Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ dns แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ dns แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ตัวอย่างการเพิ่มค่า A Record ในส่วน DNS ใน DirectAdmin

เริ่มจากเข้าไปที่ DNS Management ใน Control Panel ของโดเมนนั้น ๆ ก่อน


การเพิ่มค่า A Record จะแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วน Name และ Value โดยในส่วนของ Name เป็นช่องสำหรับใส่ Hostname ส่วนของ Value เป็นช่องสำหรับใส่ IP Address เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กด Add

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

รับติดตั้ง email hosting สำหรับองค์กรบน Data center ที่เสถียรที่สุด

การตั้งค่า DNS: Cname record และ A Record แบบใดดีกว่ากัน
การตั้งค่า DNS แบบ A Record มีข้อจำกัดที่ว่า Value ต้องเป็น IP Address เท่านั้น ทุก ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยน IP server จากผู้ให้บริการ Users ก็จะต้องมีการตั้งค่าใหม่เสมอ ๆ ในโปรแกรม Client ซึ่งอาจจะสร้างความลำบากให้กับ End-users ที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์นักแต่สำหรับการชี้ค่า แบบ Cname record เหมาะสำหรับการตั้งค่าสำหรับโดเมนที่มี Hostname หลาย ๆ ตัวจำนวนมาก เพราะถ้าเกิดผู้ให้บริการ Mail Server เกิดมีการเปลี่ยนแปลง IP Server ผู้ใช้งานจะไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแต่อย่างใด เพราะ ค่า Cname ที่ใช้งานอยู่นั้นได้ทำการชี้ค่าแบบ A Record ไปที่ IP server ปลายทางอยู่อีกชั้นหนึ่ง ทำให้ End-users ไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อมีการปรับเปลี่ยน Server เพียงรอให้ DNS update อย่างเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตามการจะชี้ค่าใน DNS เป็นแบบ Cname หรือ A record นั้น ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยว่าจะใช้งานในลักษณะใด ไม่ได้มีผลว่า Cname ให้ข้อมูลที่เสถียรกว่า A record ใครถนัดแบบใดก็ใช้ได้ตามวาระและโอกาสเลย

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

รับติดตั้ง email hosting สำหรับองค์กรบน Data center ที่เสถียรที่สุด

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

A Record ใน DNS คือ อะไร และทำงานอย่างไร ?
A Record คือ อะไร

A Record เป็นการ map Domain Name ไปยัง IP ที่เรากำหนดไว้ เช่น เราตั้ง Domain ชื่อว่า mail.abc.com ให้มีค่าเท่ากับ IP:  61.11.22.11.33 เมื่อมีคนมาเข้าเว็บ mail.abc.com มันก็จะพาเข้ามายัง Server IP: 61.11.22.11.33 ทันที


ตัวอย่างการทำงานของ A Record
  • จากภาพประกอบให้สมมุติว่า Domain ชื่อ abc.com
  • สมมุติว่าได้ทำการ Map: mail.abc.com แบบ A Record ไปยัง IP: 61.255.188.1 เมื่อมีคนมาเข้าเว็บ mail.abc.com มันก็จะวิ่งไปหา Server IP: 61.255.188.1 ที่เรา Map ไว้โดยอัตโนมัติ
  • ในทางเดียวกัน หากคุณได้ทำการ Map: www.abc.com แบบ A Record ไปยัง IP: 61.255.188.2 เมื่อมีคนเข้าเว็บ www.abc.com มันก็จะพาไปยัง Server IP: 61.255.188.2 โดยอัตโนมัติ


หาก Server ของคุณมีการเปลี่ยนหมายเลข IP บ่อยๆ และมีคนต้องมา Connect กับ Server คุณจำนวนมากๅ ผู้เขียนแนะนำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้คนที่ต้องมา Connect กับ Server คุณโดยการ Map แบบ CNAME จะเป็นวิธีที่ดีกว่า


บทความที่เกี่ยวข้องVDO ที่เกี่ยวข้องบทความโดย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ Mail Server อันดับ 1