Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ domain status แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ domain status แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สถานะโดเมน CLIENT HOLD หรือ REGISTRAR-HOLD

Domain Status

เพราะอะไรสถานะโดเมนถึงกลายเป็น CLIENT HOLD หรือ REGISTRAR-HOLD

สาเหตุเกิดจากโดเมนของเราหมดอายุกับทางผู้ให้บริการ เมื่อเรา Lookup ในเว็บไซต์  WHOIS เราจะพบว่าสถานะกลายเป็น Client hold หรือบางทีก็ขึ้นว่า Registrar-hold แบบนี้ให้ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อชำระค่าบริการต่ออายุโดเมนเนม ระบบจึงจะกลับมาทำงานตามปกติ

ตัวอย่าง


แม้ว่าวันหมดอายุจะบอกว่าโดเมนยังไม่หมดอายุ หรือหมดอายุปีหน้า แต่ผู้ให้บริการได้ทำการคงสถานะไว้ ไม่ให้โดเนมกลายเป็นโดเมนว่าง จึงทำให้เราคิดว่าโดเมนเนมยังไม่หมดอายุ หากเจ้าของโดเมนเนมไม่ได้ทำการต่ออายุกับผู้ให้บริการเกิน 40 วัน โดเมนเนมก็จะถูกลบออกจากระบบโดยทันที ทำให้เราเกิดปัญหาเว็บไซต์ล่ม หรือระบบอีเมลใช้งานไม่ได้ตามมา

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท​ เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการระบบ Email hosting อันดับ 1 ยาวนานกว่า 8 ปี