Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ email failed แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ email failed แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ทำไมส่ง Email แล้ว บางคนได้รับแต่บางคนไม่ได้รับ


เหตุการณ์ที่ทุกคนเคยเจอ นาย 1 ส่งอีเมล์ไปให้ นายA นายB นายC นายD และนายE  การส่งอีเมล์ดูเหมือนจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่มี Error ตีกลับมาแต่อย่างใด แต่แล้วนาย E กลับมาบอกนาย1 ว่า ฉันยังไม่ได้รับเมล์ที่นายส่งมาเลย ในขณะที่นายA,B,Cและ D ได้รับเมล์กันทุกคน นาย1เกิดความสงสัยว่าทำไมนาย E  จึงไม่ได้รับอยู่คนเดียว แล้วจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร
ส่งอีเมล์ออกไป ได้รับทุกคน ยกเว้นนาย 5สาเหตุที่ทำให้อีเมล์ไม่สามารถไปถึงผู้รับ มีดังนี้

1. ติด Firewall
นาย E อาจมีการตั้ง Firewall ที่มีความเข้มงวดสูงจึงทำให้นาย 1 ไม่สามารถส่งอีเมล์เข้าไปได้ ต้องให้ นาย E ปรับเปลี่ยนการตั้งค่า Firewall ใหม่ โดยอาจระบุชื่อของนาย 1 ให้เป็น Whitelist  เพื่อให้สามารถรับอีเมล์จากนาย 1 ได้

2. อีเมล์อาจจะเข้าไปอยู่ใน Junk แล้วนาย E ไม่ได้สังเกต
เคสนี้มักเกิดขึ้นบ่อยๆกับพวกบัญชี yahoo hotmail ผู้ที่ไม่เคยติดต่อกันทางอีเมล์มาก่อน เมื่อส่งฉบับแรกจะถูกนำไปเก็บไว้ใน Junk

3. นาย E ไม่มีอยู่จริง
นาย 1 อาจจะได้รายชื่อที่ผิดมา หรือ อาจพิมพ์ผิด ทำให้ไม่สามารถส่งไปยังนาย E ได้

4. นาย E กล่องอีเมล์เต็ม
หากกล่องอีเมล์ของนาย E เต็ม จะไม่สามารถรับอีเมล์ที่เข้ามาใหม่ได้เลย นาย E ต้องไปทำการบริหารจัดการกล่องของตนเองให้มีพื้นที่ว่างเสียก่อน จึงจะสามารถรับอีเมล์ใหม่ๆได้

5. นาย E โดน Hack หรือโดนเปลี่ยน Filter
เหล่าแฮกเกอร์ส่วนใหญ่เมื่อแฮกเข้าไปได้แล้ว มักจะเข้าไปทำการปรับเปลี่ยนฟิลเตอร์ใหม่ ยกตัวอย่างเช่น นาย1 กับ นายE อีเมล์ติดต่อธุรกิจกัน แฮกเกอร์ก็เข้ามาปรับเปลี่ยนฟิลเตอร์ของนาย E ว่าถ้าหากอีเมล์ของนาย 1 ส่งมาให้ลบทิ้งทันที แล้วจำลองอีเมล์ที่มีหน้าตาคล้ายของอีเมล์นาย 1  มาสวมรอยติดต่อกับนาย E เอง เป็นต้น
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี