Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ email quota แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ email quota แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[OX-P] จะดูพื้นที่ใน Mailbox ต้องทำอย่างไร


วิธีการดู Email Quota ของบัญชีอีเมล์


1. เข้าสู่ระบบ ด้วย Username, Password ของบัญชีอีเมล์เรา

1. ไปที่เมนู Portal
2. คลิกปุ่ม Add widget
3. คลิกที่ Quota

2. พื้นที่ Mail Quota ปรากฏที่ Portal แล้ว

Mail quota จะปรากฏดังภาพ


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้งสำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[GoCloud][Webmail] วิธีการเช็ค Email quota ของโฟลเดอร์ที่เก็บอีเมล์ในหน้า Webmail เราสามารถเช็คพื้นที่ Disk space ที่ใช้งานไปแล้วได้ ว่าแต่ละโฟลเดอร์ เช่น INBOX, Sent, Junk, Trash มีพื้นที่จุข้อความอีเมล์ไปแล้วกี่ MB

วิธีการดู Disk space ตามภาพนี้เลย

1. เข้าสู่ระบบที่หน้าเว็บเมล์ด้วย Username, Password ของบัญชีอีเมล์เรา

1. ไปที่ Settings
2. เลือกหัวข้อ Folders
3. เลือก Folder ที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ความจุอีเมล์
4. คลิกที่ 'Click to get folder size'

 2. ขนาดความจุของโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้นมาดังภาพ

หัวข้อ Size จะแสดงพื้นที่ความจุที่เก็บอีเมล์

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD OX] วิธีการเช็ค Email quota หรือ Disk storage บนเว็บเมล์

ผู้ใช้งานบางราย เมื่อใช้งานอีเมล์ไปเรื่อย ๆ และไม่เคยตรวจสอบความพื้นความจุของอีเมล์ เมื่อพื้นที่ของผู้ใช้งานเต็ม มักจะเกิดปัญหาที่ว่า ทำไมจู่ ๆ รับอีเมล์ไม่ได้ อีเมล์ไม่เข้า โดยที่คุณไม่รู้ตัว แล้วอาจจะคิดว่าเกิดจากปัจจัยอื่น เช่น อินเตอร์เน็ตมีปัญหา ระบบอีเมล์ของผู้ให้บริการเกิดความผิดปกติ การตั้งค่าบนโปรแกรม MS Outlook ผิด โดยที่มองข้ามประเด็นนี้ไปโดยปริยาย

ดังนั้นผู้ใช้งานทุกคนควรหมั่นตรวจสอบพื้นที่ความจุของอีเมล์ด้วยว่า มีพื้นที่ใช้งานไปเท่าไหร่ และเหลือพื้นที่ใช้งานอีกเท่าไหร่ เผื่อว่าอนาคตหากอีเมล์ของเรามีปัญหา เราก็สามารถตรวจสอบเองเบื้องต้นได้ว่า พื้นที่อีเมล์ ของเรายังมีเหลืออยู่ ซึ่งเราก็จะได้แก้ปัญหาที่สาเหตุอื่น ๆ แทน

เมื่อเข้าสู่ระบบมา Email quota จะแสดงพื้นที่ที่ใช้งานไปอยู่ด้านล่างซ้ายของหน้าต่าง ดังภาพ

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์ อันดับ 1 ของประเทศไทย