Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ error code แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ error code แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Reject Message: 550 We do not accept message/partial messages here

หากได้รับ Reject Message หลังจากการส่งอีเมล์ควรติดต่อผู้ให้บริการ Email Hosting เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุว่าเพราะเหตุใดถึงได้รับ Reject Message ตัวอย่าง  Reject Message ดังนี้

Contents

Before people had a permanent internet connection, sending larger emails was time-consuming and often failed. Therefore older email clients sometimes still break up large emails into separate parts for delivery. This old email feature is not used anymore nowadays, and imposes a severe risk as it makes detection of viruses impossible (as viruses would be split over separate emails before being assembled again by the destination email client). Please ensure to resolve your email client settings not to split up larger emails.


สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดจาก ผู้ส่งจาก Domain อื่นไม่สามารถส่งเข้ามายัง Mail Server ของเราได้
เพราะก่อนที่ผู้ส่งดังกล่าวจะมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ มีการส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เวลานานมาก และล้มเหลวบ่อยครั้ง เป็นเหตุให้บางครั้ง Email client แยกไฟล์เป็นส่วน ๆ ก่อนจะส่งไปยังผู้รับ 

จึงทำให้อีเมล์ฉบับดังกล่าวนี้ถูก Mail Server ปลายทาง (ของเรา) คิดว่าอีเมล์ของผู้ส่งดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเป็นไวรัส ระบบจึงต้องมีการป้องกันตัวเอง (เพื่อไม่ให้มีการส่งไวรัสนั้นยังอีเมล์ฉบับดังกล่าวอีก) 

ผู้รับสามารถสอบถามไปยัง ผู้ส่ง (Sender) ต้นทางว่ามีการส่งไฟล์แนบขนาดเท่าใด เข้ามายังอีเมล์ปลายทาง และอาจจะตั้งค่าที่ Email client program ไม่ให้มีการตัดแบ่งไฟล์ขนาดใหญ่ก่อนส่งมายังปลายทางบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

Reject Message: is listed on im-url.rbl.spamrl.com

ได้รับ Reject Message : is listed on im-url.rbl.spamrl.com คืออะไร แก้ไขยังไง ?


Contents:

This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
(อีเมล์ที่คุณต้องการส่งนั้น ไม่สามารถส่งได้สำเร็จไปยังผู้รับ (Reciever) ดังนี้)

aaa@domain.com

SMTP error from remote mail server after end of data:
(Mail Server ของผู้ส่ง (Sender) นั้นไม่สามารถส่งอีเมล์ไปยังผู้รับได้สำเร็จ )


host smtp.antispamcloud.com [46.165.209.5]: 550 An address in this message (at xxx. com) is listed on im-url.rbl.spamrl.com. Please organise removal and retry.

(เนื่องจากใน contents, subject หรือ email ผู้รับนั้นมีบางคำ โดยเฉพาะชื่อโดเมน เช่น xxx.com และเมื่อ Mail Server ที่ทำหน้าที่ส่งจะมีการ Scan ไปยังเนื้อหาอีเมล์หลังจากพบว่ามี Domain เช่น xxx.com Mail Server เราจะทำการไป Lookup ว่ามีประวัติติด Blacklist หรือไม่  ถ้ามีก็จะมี Error กลับมายังผู้ส่ง (Sender) เพราะ Mail Server คิดว่า Sender พยายามจะส่ง Spam หรือ กลัวว่า Sender ส่งไปแล้วจะมีไวรัสโจมตีกลับมา )


การแก้ไขปัญหาโดยสรุป:

  1. ในประโยค "An address in this message (at xxx. com)" ในที่นี้มีคำว่า "xxx.com" ให้ลอง Search ว่าใน Contents นั้นมีคำว่า "xxx.com" อยู่หรือไม่ถ้ามีให้ลองลบออก
  2. ถ้าผู้ส่ง (Sender) ต้องการส่ง Email ไปยังผู้รับ @"xxx.com" จริงๆ ให้ลองเอา "xxx.com" มา Add Whitelist ทั้งของฝั่ง Domain TL, และ ฝั่งของ Domain ลูกค้าด้วย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

Reject Message: Server error: '550 "Unknown User"

ตัวอย่างลักษณะ  Reject Message : Server error : '550 "Unknown User"  สาเหตุเกิดจากอะไรและควรแก้ไขอย่างไร
Subject: Undeliverable: xxxxxx
Contents:

Your message did not reach some or all of the intended recipients.
(Email ที่คุณส่งไปหาทั้งหมดนั้นมีบางคนนั้นไม่ได้รับ)


The following recipient(s) cannot be reached:
(Email ที่คุณส่งไม่สามารถส่งไปยังผู้รับบางคนดังนี้)

'xxx@domain' on 28/10/2557 12:44

Server error: '550 "Unknown User"'
(รหัส Error 550 "ไม่มี Email นี้อยู่ใน Server")

โดยสาเหตุส่วนใหญ่ Sender มักพิมพ์ Email ของผู้รับผิดโดยให้สังเกตุทุกตัวอักษรอาจจะมีบางตัวอักษรผิด

บทความที่เกี่ยวข้อง
รวม Keyword ในข้อความตีกลับ ที่แจ้งว่าอีเมล์ที่ส่งออกนั้น ไม่มีอยู่จริง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

[Outlook] วิธีแก้ไข Error 0x8004010F

Error 0x8004010F เกิดขึ้นได้อย่างไร

Error Messages:
0x8004010F: Outlook data file cannot be accessed. หรือ
0x8004010F: The operation failed. An object could not be found.

สาเหตุที่เกิด Error message ดังกล่าวนี้ น่าจะเป็นเพราะผู้ใช้มีการไปปรับการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องเข้าไป หรือ อาจจะเป็นเพราะไวรัสในโปรแกรมทำงานก็เป็นได้ ทำให้เกิดอาการรับข้อความไม่ได้

แม้ว่า Status การตั้งค่าที่ Account Settings จะขึ้นว่า 'Completed' แล้วก็ตาม แต่หน้าหลักของโปรแกรมก็ยังไม่มีอีเมล์เข้ามาใน Inbox แต่อย่างใด

วิธีการแก้ไข คือ 

2. Add email account ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

การสร้างโปรไฟล์อีเมล์ใหม่ และ Add account เดิมเข้าไป โปรแกรมจะไม่แสดงข้อความที่อยู่ใน Folder บน Profile เก่า
ผู้ใช้จะต้อง Backup อีเมล์จาก Profile เดิมก่อน แล้วนำมาไว้ใน Profile ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมา


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้นำบริการด้าน Email Hosting/Server ที่ดีที่สุดในประเทศไทย