Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ filter ox แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ filter ox แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD OX] วิธีการตั้งค่า Filter ให้ Forward ข้อความไปยังอีเมล์อื่น

ตัวอย่างการตั้งค่า Filter ให้ Forward ข้อความที่ถูกส่งมาไปยังอีเมล์อื่น โดยที่ข้อความนั้นจะถูกเก็บไว้ใน Inbox ของเราด้วย

1. ไปที่เมนู Configuration
2. เลือก Email
3. เลือก Filter
4. คลิกปุ่ม New

ให้ตั้งค่า Filter ดังภาพนี้
1. คือ อีเมล์ (ลูกค้า) ที่ถูกส่งมายังอีเมล์เรา
2. "Keep" คือ ให้เก็บข้อความไว้ใน Inbox ของเรา
3. "Redirect to" ให้ส่งไปยังอีเมล์อื่น (Forward ไปยังอีเมล์อื่น)
4. เมื่อตั้งค่าเสร็จ ให้กด Save

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง มาตรฐานอันดับ 1 ของประเทศไทย
www. technologyland.co.th