Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ get mail แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ get mail แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

[iOS] วิธีเช็คอีเมล์ล่าสุดบน iPhone, iPad
วิธีการง่ายๆ เลยที่หลายคนไม่ทราบว่า การอัพเดต เมล์ใหม่ หรือ ต้องการดูอีเมล์ฉบับล่าสุดทำได้ด้วยวิธีที่ใด เพราะไม่มีปุ่มให้กด Refresh แบบ Web Browser

วิธีที่ทาง Apple ได้คิดออกแบบมาเพื่อการ Refresh อีเมล์นั้นง่ายมาก คือ จากหน้า Inbox ของอีเมล์ สัมผัสที่หน้าจอแล้วเลื่อนลง จะสังเกตเห็นคำว่า "Checking for Mail.." ด้านล่าง จากนั้นโปรแกรมจะทำการ Refresh หรือ Synchronize อีเมล์ใหม่ ๆ ที่ถูกส่งเข้ามาล่าสุด วิธีการนี้ยังมีผู้ใช้งานหลายคนไม่ทราบ ว่าการ Synchronize อีเมล์ ด้วยวิธีนี้ มีความสะดวก และรวดเร็วมากจริง ๆ


บทความที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[Outlook] วิธีการใช้ Send/Receive All Folders

ปุ่ม Send/Receive All Folders
Send/Receive All Folders เป็นการตรวจสอบว่ามีการรับอีเมลล์เข้ามาใหม่หรือไม่ คือเป็นการอัพเดตจดหมายทุกฉบับ ทั้งจดหมายขาเข้า จดหมายที่ทำการส่งออก เมื่อกดที่ปุ่ม Send/Receive All Folders กรณีมีจดหมายส่งออกที่ยังส่งไม่สำเร็จ Outlook จะทำการตรวจสอบและทำการส่งใหม่ อีกครั้งหนึ่ง เรียกอีกอย่างว่าเป็นการ Refresh นั่นเอง

วิธีตั้งค่าให้โปรแกรมเช็คอีเมล์อัตโนมัติ (Automatic send/receive)

1. ในหน้าแรกให้คลิกเลือกไปที่ File
2. จากนั้นเลือกในเมนู Option3. เมื่อปรากฏหน้า Outlook Option แล้ว เลือกไปที่ เมนู Advanced เครื่องมือด้านขวาเลือกที่ Sent and receive กดปุ่ม Send/Receive...4. กำหนดการตั้งเวลาอัตโนมัติ เลือกไปที่ Schedule and automatic send/recive every ใส่หมายเลข 10 จากนั้นกดปุ่ม Close
หมายเหตุ ผู้ใช้ไม่ควรปรับให้ต่ำกว่า 5 นาที เพราะอาจจะมีผลทำให้โปรแกรมทำงานหนักเกินไป

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server อันดับ 1 ของประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD OX] การเช็คอีเมล์ฉบับล่าสุด (Get Mail หรือ Send/Receive messages)

การตรวจสอบอีเมล์ที่เข้ามาฉบับล่าสุด ในโปรแกรม Email Client บางตัว จะมีปุ่มที่เรียกว่า "Get Mail", "Send/receive" สำหรับหน้าเว็บเมล์ คือ ปุ่ม Refresh ดังภาพ

ใช้เมื่อเราต้องการเช็คอีเมล์ที่ระบบอาจจะยังไม่ได้แสดงผลอีเมล์ขาเข้าขึ้นมา
เป็นการ Refresh อีเมล์

ระบบ Email Server อันดับ 1 ของประเทศไทย
โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด