Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ gmail windows live แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ gmail windows live แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วิธี Add gmail account บนโปรแกรม Windows Live Mail

วิธีตั้งค่าบัญชีอีเมล์ @gmail.com (Google Apps) บนโปรแกรม Windows Live Mail

ในหน้าแรกไปที่ แถบเมนู บัญชี > @อีเมล์
จากนั้นใส่ อีเมล์แอดเดรส : รหัสผ่าน : ชื่อที่แสดง จากนั้นคลิกที่ ถัดไป

อีเมล์จะถูกเพิ่มเข้าสู่โปรแกรม เป็นการเพิ่มบัญชีเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

โปรแกรมจะทำการดาวน์โหลดข้อมูล ต่าง ๆ จาก Server มาสู่โปรแกรม Windows Live Mail
เมื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูลสำเร็จแล้ว สามารถเข้าใช้อีเมล์ได้ปกติบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider