Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ gocloud windows live แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ gocloud windows live แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud] การเพิ่มบัญชีอีเมล์บน Windows Live Mail

การเพิ่มบัญชีอีเมล์บน Windows Live Mail

เมื่อเปิดโปรแกรม Windows Live Mail ขึ้นมาแล้ว ในหน้านี้จะเป็นเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ในการติดตั้งใช้งาน
ให้ทำการคลิกที่ ยอมรับ เพื่อทำการตั้งค่า ขั้นตอนต่อไป

ใส่ชื่อบัญชี อีเมล์แอดเดรส ; รหัสผ่าน ; ชื่อที่ต้องการใส่แสดงในการติดต่อ จากนั้นคลิก ถัดไป

พิมพ์รายละเอียดของบัญชีอีเมล์ Incoming mail server: pop.(ชื่อโดเมน).com Port 110Outgoing mail server: smtp.(ชื่อโดเมน).com Port 587, 25จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป เสร็จสิ้นการเพิ่มบัญชีอีเมล์บน Windows live Mail

การตั้งค่าให้อีเมล์ลบออกจาก Sever ทุก 30 วัน


หน้าแรก >บัญชี>คุณสมบัติ ไปที่แถบ ขั้นสูง (Advanced)
ด้านล่างสุดในหัวข้อ "การนำส่ง" 
ติ๊ก ลบออกจากเซิร์ฟเวอร์หลังจาก 30 วัน 
คลิก OK

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider