Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ reject message แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ reject message แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

Reject Message ที่ทำให้คุณส่งอีเมล์ไปยังผู้รับบางคนไม่ได้ข้อความตีกลับหลาย ๆ ฉบับ ที่ผู้ส่ง ได้รับ ทันทีที่กด Send อีเมล์ออกไปยังผู้รับ บางครั้งเกิดขึ้นจากความผิดพลาด หรือสะเพร่า ของผู้ส่งเอง

ตัวอย่าง: 

From: Microsoft Outlook
Sent: Sunday, December 28, 2014 5:20 AM
To: Front Office
Subject: Undeliverable: RE: End of Day Reports

Delivery has failed to these recipients or groups:'xxx@xxx.co.th''
The format of the email address isn't correct. A correct address looks like this: someone@example.com. Please check the recipient's email address and try to resend the message.


จากข้อความด้านบน ดูเหมือนว่า ผู้ส่งแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ทำไมข้อความที่ตนเองส่งนั้นถึงโดนตีกลับ แต่ถ้าเราอ่านจาก Error message ดีๆ เราจะพบว่า ผู้ส่งพิมพ์ ชื่อบัญชีอีเมล์​ไม่ถูกต้อง มีการใส่สัญลักษณ์ ', '' เข้าไประหว่างชื่อบัญชีอีเมล์ ทำให้ Server เขามองว่า อีเมล์นี้มีรูปแบบ (Format) ที่ไม่ถูกต้อง

บทความที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้บริการอีเมล์โฮสติ้งคุณภาพของประเทศไทย

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Reject Message: Mail delivery failed: returning message to sender

 หากผู้ใช้งาน Email Hosting  ส่งอีเมล์ไปยังปลายทางและได้รับ Error ตีกลับ ให้ทำการติดต่อกับผู้ให้บริการ Email Hosting เพื่อให้ทางผู้ให้บริการดำเนินการตรวจสอบ Error ดังกล่าว  ตัวอย่าง Error มีดังนี้


Subject: Mail delivery failed: returning message to sender

This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

a@domain.com

SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<a@domain.com >:
host spam.domain.com [108.58.168.158]: 550 No such user (a@domain.com )

 ------ This is a copy of the message, including all the headers. ------

สาเหตุโดยสรุป: 

จากประโยค "550 No such user (a@domain.com )
หมายถึงไม่ SMTP Server เราไม่สามารถส่ง Email ไปยังปลายทางได้เนื่องจาก Mail Server ปลายทางไม่มี User ที่ชื่อว่า a@domain.com อยู่จริง

ลองให้ผู้ส่งสะกดตัวอักษระของ Email ผู้รับทุกตัวอักษรว่ามีตัวใดพิมพ์ผิดหรือไม่
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

Reject Message: 550 We do not accept message/partial messages here

หากได้รับ Reject Message หลังจากการส่งอีเมล์ควรติดต่อผู้ให้บริการ Email Hosting เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุว่าเพราะเหตุใดถึงได้รับ Reject Message ตัวอย่าง  Reject Message ดังนี้

Contents

Before people had a permanent internet connection, sending larger emails was time-consuming and often failed. Therefore older email clients sometimes still break up large emails into separate parts for delivery. This old email feature is not used anymore nowadays, and imposes a severe risk as it makes detection of viruses impossible (as viruses would be split over separate emails before being assembled again by the destination email client). Please ensure to resolve your email client settings not to split up larger emails.


สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดจาก ผู้ส่งจาก Domain อื่นไม่สามารถส่งเข้ามายัง Mail Server ของเราได้
เพราะก่อนที่ผู้ส่งดังกล่าวจะมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ มีการส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เวลานานมาก และล้มเหลวบ่อยครั้ง เป็นเหตุให้บางครั้ง Email client แยกไฟล์เป็นส่วน ๆ ก่อนจะส่งไปยังผู้รับ 

จึงทำให้อีเมล์ฉบับดังกล่าวนี้ถูก Mail Server ปลายทาง (ของเรา) คิดว่าอีเมล์ของผู้ส่งดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเป็นไวรัส ระบบจึงต้องมีการป้องกันตัวเอง (เพื่อไม่ให้มีการส่งไวรัสนั้นยังอีเมล์ฉบับดังกล่าวอีก) 

ผู้รับสามารถสอบถามไปยัง ผู้ส่ง (Sender) ต้นทางว่ามีการส่งไฟล์แนบขนาดเท่าใด เข้ามายังอีเมล์ปลายทาง และอาจจะตั้งค่าที่ Email client program ไม่ให้มีการตัดแบ่งไฟล์ขนาดใหญ่ก่อนส่งมายังปลายทางบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

Reject Message: is listed on im-url.rbl.spamrl.com

ได้รับ Reject Message : is listed on im-url.rbl.spamrl.com คืออะไร แก้ไขยังไง ?


Contents:

This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
(อีเมล์ที่คุณต้องการส่งนั้น ไม่สามารถส่งได้สำเร็จไปยังผู้รับ (Reciever) ดังนี้)

aaa@domain.com

SMTP error from remote mail server after end of data:
(Mail Server ของผู้ส่ง (Sender) นั้นไม่สามารถส่งอีเมล์ไปยังผู้รับได้สำเร็จ )


host smtp.antispamcloud.com [46.165.209.5]: 550 An address in this message (at xxx. com) is listed on im-url.rbl.spamrl.com. Please organise removal and retry.

(เนื่องจากใน contents, subject หรือ email ผู้รับนั้นมีบางคำ โดยเฉพาะชื่อโดเมน เช่น xxx.com และเมื่อ Mail Server ที่ทำหน้าที่ส่งจะมีการ Scan ไปยังเนื้อหาอีเมล์หลังจากพบว่ามี Domain เช่น xxx.com Mail Server เราจะทำการไป Lookup ว่ามีประวัติติด Blacklist หรือไม่  ถ้ามีก็จะมี Error กลับมายังผู้ส่ง (Sender) เพราะ Mail Server คิดว่า Sender พยายามจะส่ง Spam หรือ กลัวว่า Sender ส่งไปแล้วจะมีไวรัสโจมตีกลับมา )


การแก้ไขปัญหาโดยสรุป:

  1. ในประโยค "An address in this message (at xxx. com)" ในที่นี้มีคำว่า "xxx.com" ให้ลอง Search ว่าใน Contents นั้นมีคำว่า "xxx.com" อยู่หรือไม่ถ้ามีให้ลองลบออก
  2. ถ้าผู้ส่ง (Sender) ต้องการส่ง Email ไปยังผู้รับ @"xxx.com" จริงๆ ให้ลองเอา "xxx.com" มา Add Whitelist ทั้งของฝั่ง Domain TL, และ ฝั่งของ Domain ลูกค้าด้วย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

Reject Message: Delivery Status Notification (Delay)

Subject: Delivery Status Notification (Delay)
(อีเมล์ที่คุณทำการส่งไป ผู้รับนั้นได้รับล่าช้ามากกว่าเวลาปกติ)

Contents:

This is an automatically generated Delivery Status Notification
(อีเมล์ฉบับนี้ถูกสร้างโดยระบบอัตโนมัติของ Mail Server ปลายทางเพื่อแจ้งเตือน)

THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY.
(โดยอีเมล์ฉบับนี้เป็นแค่การแจ้งเตือนมายังผู้ส่ง (Sender) )

YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE.
(โดยคุณไม่ต้องทำอะไร หรือ ไม่ต้องส่งไปยังปลายทางอีกครั้ง)

Delivery to the following recipient has been delayed:
(โดย Email ปลายทางที่มีการส่งไปถึงล่าช้ามีรายชื่อดังนี้)

xxx@domain.com
(รายชื่อ Email ที่ส่งไปแล้วล่าช้า)

Message will be retried for 1 more day(s)
(อีเมล์ที่คุณส่งมีการล่าช้ามากกว่า 1 วัน และผู้รับยังไม่ได้รับ Email ฉบับนี้ )


สาเหตุโดยสรุป: Email ของผู้รับอาจจะเต็ม หรือ Mail Server ปลายทางนั้นมีปัญหาทางเทคนิค วิธีการแก้ไขอาจจะลองส่ง Email เข้าไปปลายทางอีกครั้ง หรือ แจ้งผู้รับว่า Mail Server ปลายทางนั้นมีปัญหาหรือไม่ 


โดยปกติ Mail Server ต้นทางของ บริษัทฯ จะมีการย้ำการส่งโดยมีความถี่ตามบทความด้านล่าง ถ้า Mail Server เราได้พยายามส่งเกิน 4 วัน แล้วยังส่งไม่ได้ ก็จะมี Reject Message แจ้งมายังผู้ส่ง (Sender) อีกครั้ง

http://emailserverhosting.maildee.com/2014/07/frequency-outgoing-server.htmlบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

Reject Message: Server error: '550 "Unknown User"

ตัวอย่างลักษณะ  Reject Message : Server error : '550 "Unknown User"  สาเหตุเกิดจากอะไรและควรแก้ไขอย่างไร
Subject: Undeliverable: xxxxxx
Contents:

Your message did not reach some or all of the intended recipients.
(Email ที่คุณส่งไปหาทั้งหมดนั้นมีบางคนนั้นไม่ได้รับ)


The following recipient(s) cannot be reached:
(Email ที่คุณส่งไม่สามารถส่งไปยังผู้รับบางคนดังนี้)

'xxx@domain' on 28/10/2557 12:44

Server error: '550 "Unknown User"'
(รหัส Error 550 "ไม่มี Email นี้อยู่ใน Server")

โดยสาเหตุส่วนใหญ่ Sender มักพิมพ์ Email ของผู้รับผิดโดยให้สังเกตุทุกตัวอักษรอาจจะมีบางตัวอักษรผิด

บทความที่เกี่ยวข้อง
รวม Keyword ในข้อความตีกลับ ที่แจ้งว่าอีเมล์ที่ส่งออกนั้น ไม่มีอยู่จริง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider