Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ relay mail แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ relay mail แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Relay Message คืออะไรRelay message คือการส่งข้อความอีเมล์โดยยืมมือ Server อื่นมาช่วย เกิดจากการทำงานภายในของ Mail server  ซึ่งเราสามารถเข้าไป config ค่าได้ว่าจะให้ Senders คนใดส่งข้อความอีเมล์ออกด้วย Mail Server ตัวใด โดยที่ Mail server ตัวดังกล่าว ก็ต้องมีการ Config ค่าให้ Accept hosts นั้น ๆ ด้วยเช่นกัน

ยกตัวอย่าง

Relay message


ระบบอีเมล์ทั่ว ๆ ไป เมื่อ Sender ได้ทำการส่งอีเมล์นั้น โดยปกติก็จะใช้ Mail Server ของผู้ส่งเองทำการดีดอีเมล์ออกจาก Server จนอีเมล์ฉบับดังกล่าวเดินทางไปถึงผู้รับ (Recipient)


จากภาพจะเห็นได้ว่า เมื่อ Sender ได้ทำการส่งข้อความแล้ว ข้อความก็จะเดินทางไปยัง Relay server ก่อน เพื่อให้ Relay server ดังกล่าวเป็นตัวดีดข้อความอีเมล์ออกไปยังผู้รับ โดยที่ผู้รับก็จะรับข้อความอีเมล์ได้ตามปกติ ความเร็วเท่ากับเวลาใช้ Mail server ของโฮสตัวเองส่งออก

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งอันดับหนึ่งของประเทศไทย