Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ save eml file แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ save eml file แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธีการ Save .EML File ลงบนคอมพิวเตอร์การบันทึกข้อความอีเมล์ ให้เป็นไฟล์นามสกุล .eml มีประโยชน์มากสำหรับการเช็คข้อความ Raw source เวลาที่ผู้ให้บริการต้องการตรวจเช็คที่มาของอีเมล์ฉบับนั้น ๆ โดยโปรแกรม Mozilla Thunderbird จะสามารถ Save ไฟล์นามสกุล .EML ได้ดังนี้

1. ให้เลือกอีเมล์ที่ต้องการ Save EML File
2. คลิก Other Action
3. จากนั้นให้กด Save as...
4. อีเมล์จะถูกบันทึกเป็น EML File ลงบนคอมพิวเตอร์ทันที


บทความที่เกี่ยวข้องวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[MD OX][Webmail] วิธีการ Save .EML File ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีการ Save ไฟล์อีเมล์นามสกุล .EML ผ่านหน้าเว็บเมล์

การบันทึกข้อความอีเมล์ ให้เป็นไฟล์นามสกุล .eml มีประโยชน์มากสำหรับการเช็คข้อความ Raw source เวลาที่ผู้ให้บริการต้องการตรวจเช็คที่มาของอีเมล์ฉบับนั้น ๆ 

ขั้นแรก ให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบที่หน้าเว็บเมล์

1. คลิกที่โฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล
2. คลิกขวาที่ข้อความอีเมล์
3. คลิก Save as file
4. อีเมล์จะถูกบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ทันที