Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ spam mail เยอะ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ spam mail เยอะ แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

ความท้าทายต่อ Junk Mail ที่มี Spammer เพิ่มขึ้นเรื่อยๆภาพการพูดถึงเรื่องความปลอดภัยทาง Email ในงาน World Hosting Day 2014 ณ ประเทศสิงคโปร์


Junk Mail ยังถือเป็นภัยคุกคามของ ผู้ให้บริการ Email Hosting ในงาน World Hosting Day ปี 2014 ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ Email และ Junk Mail ชั้นนำของโลก ได้กล่าวว่า Junk Mail ยังเป็นเรื่องความท้าทายของ ผู้ให้บริการ Email Hosting ทั่วโลก


หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทางเทคโนโลยี (CTO) ของ Spam Experts  ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในด้าน Junk Mail ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้กล่าวว่า เราได้พัฒนาระบบการกรอง Junk (Spam Filter) หรือ เรียกว่า Email Security 2.0 ซึ่งเป็นทิศทางสำหรับการป้องกัน Junk Mail ในปี 2015เจ้าหน้าที่ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด เข้าร่วมงานเรื่องความปลอดภัยทาง Email ณ ประเทศสิงคโปร์


Symantec หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสใน Email ได้กล่าวบนเวทีว่าจำนวน Spammer ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับเราเช่นกัน แต่ symantec ได้แจ้งว่าหาก User ที่มีการลงโปรแกรม Antivirus symantec จะสามารถป้องกัน Email ที่มีไวรัส ที่ติดผ่าน โปรแกรม Email Client ได้ถึง 100%


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการระบบ Email Hosting จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน World Hosting Day ณ ประเทศสิงคโปร์ โดย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมระบบ ได้ทำการแลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์กับผู้บริหารด้านความปลอดภัยของ Email ทั่วโลก ซึ่ง ปัญหา Junk Mail ในประเทศไทยบางชนิดสามารถสร้างความเสียหายแก่ End User ได้อย่างมหาศาล


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่ได้รับการรับรองเรื่อง Junk Mail 


วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Junk หรือ Spam Mail คือ สาเหตุ ของปัญหาอะไรบ้าง ?ปัญหาของ Spam mail ที่มาพร้อมกับปัญหาที่อาจจะทำให้บริษัทคุณเสียหายอย่างมหาศาลผู้ที่ใช้งาน Email Hosting สำหรับองค์กรและธุรกิจ บางส่วน พบปัญหาการได้รับ Spam หรือ Junk Mail จำนวนมาก จนทำให้แยกไม่ออกว่า Email ใดสำคัญ Email ใด ไม่สำคัญ  และ Email เหล่านี้ยังเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สามารถสร้างความเสียหายทางธุรกิจให้คุณอย่างมหาศาลได้ดังนี้


 1. Virus อีเมล์โฆษณาบางส่วนยังแอบแนบไฟล์ที่เป็นไวรัสมาทำลายคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานของคอมพิวเตอร์เพี๊ยนไปหมด จนต้องไปล้างและทำการลง Window ใหม่

 2. Spyware, Spam mail บางฉบับมาพร้อมกับไวรัสประเภท Spyware และหากคุณหลงกลเปิดอ่าน และ เปิดไฟล์ที่ถูกแนบมา ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณก็จะโดนโจรกรรม หรือ Hack ไป

 3. โดนปลอมแปลงเอกสาร โดยเฉพาะเลขที่บัญชี, หลังจากที่คุณติดไวรัสประเภท Spyware, Hacker จะทำการปลอมแปลงเอกสาร โดย Hacker จะไปเปิดบัญชีให้มีความคล้ายคลึง กับชื่อบัญชีเดิมของบริษัทคุณ หลังจากนั้น ก็จะทำการส่งเอกสารนี้ให้แก่คู่ค้า ของคุณทั้งหมด, จากประสบการณ์ Hacker บางรายถึงกับส่ง Fax หรือ โทรไปหาคู่ค้าคุณเลย ว่าบริษัทคุณมีการเปลี่ยนเลขที่บัญชีจริงๆ

 4. เมื่อ Hacker รู้ความเคลื่อนไหวของข้อมูลคุณ Hacker จะทำเลขที่บัญชีปลอม เพื่อ หลอกให้คุณโอนเงิน, Hacker บางส่วนยังสร้างเลขที่บัญชีปลอมของคู่ค้าของคุณขึ้นมา และ ส่งเอกสารเลขที่บัญชีปลอม มาหาคุณทาง Email และหากคุณไม่สังเกตุ คุณก็อาจจะโอนเงินไปให้ Hacker แทนการโอนเงินไปให้คู่ค้าคุณจริงๆ
 5. Email เต็ม คงไม่แปลก หากแต่ละวันคุณได้รับ Spam Mail จำนวนมหาศาล เป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน, Email คุณก็จะเต็มไปโดยปริยาย

 6. Server พัง Junk หรือ Spam Mail บางส่วนยังถูกส่งโดยความตั้งใจของผู้ไม่หวังดีกับคุณ โดยมีการส่งอีเมล์จำนวนมหาศาลมายัง อีเมล์คุณ และ หากส่งเข้ามาเยอะมาก ก็อาจจะทำให้ตัว Server นั้น แฮ้งค์ไปเลย

 7. ส่งอีเมล์ไปหาคนอื่น โดยที่คุณไม่ได้ทำการส่งเอง,  Virus บางส่วนที่มากับ Spam จะใช้ Username และ Password ของอีเมล์คุณ ไปทำการส่งอีเมล์โฆษณาให้คนอื่นต่ออย่างมหาศาล ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ IP ของ Email Hosting คุณติด Blacklist

ดังนั้น พฤติกรรมการใช้งานอีเมล์ของคุณมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงระบบกรอง Spam และ Virus ของ Email Hosting ยังช่วยให้คุณลดความเสี่ยงจาก Junk และ Spam mail

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบ Email Hosting ที่มี ระบบกรอง Spam มาตรฐานสูง 


การส่ง email หรือ Spam จำนวนมากๆ ทำเพื่ออะไร ?


เหตุผลที่มีคนต้องการส่ง spam mail จำนวน เยอะมากๆ มาหาคุณ


การส่ง Spam mail จำนวนมากๆ ทำเพื่ออะไร ? 


การส่งอีเมล์ครั้งละจำนวนมาก ๆ นั้นไม่ได้เกิดจาก Spam อย่างเดียวบางทีมีการทำธุรกิจแบบโฆษณาต่าง ๆ เพื่อทำให้เราเกิดความสนใจในโฆษณา ดังนั้นจึงเกิดธุรกิจ จากผู้ให้บริการ Email Hosting เกี่ยวกับการให้บริการการส่ง อีเมล์ จำนวนมากๆ สาเหตุที่ต้องส่งจำนวนมากๆ เพื่ออะไร ?

 • การกระจายข่าวสาร ความรู้ จากองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ อย่างเช่น กรมสาธารณะสุข
 • การแจ้งให้ลูกค้าของตัวเองที่มีอยู่หลายรายทราบถึง โปรโมชั่น ข้อมูล เพิ่มเติม เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์สินค้าที่ให้บริการ
 • ขายสินค้าโฆษณาเพื่อหวังผลกำไร ทำให้ผู้ที่ได้รับอีเล์สนใจเปิดอ่าน สามารถติดต่อกลับเพื่อที่จะซื้อสินค้าได้
 • แจ้งข่าวสารให้แก่พนักงานในเครือของท่านที่มีผู้ใช้อีเมล์หลายราย แจ้งข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถ Lish รายชื่อ หรือ ทำการส่งไปยังอีเมล์ทีเดียวจบ เป็นวิธีที่ดีและรวดเร็วที่สุด
 • เพื่อทำรายคู่แข่งขัน (Spam) ทำให้ผู้บริการ Email hosting เกิด IP ติด Blacklist ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความไม่มันใจต่อการให้บริการ


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ระบบกรอง เพื่อแก้ปัญหา spam mail ทำงานอย่างไรบน mail server

ระบบกรอง spam หรือ Spam filter นั้นทำงานอย่างไร

แก้ปัญหา spam mail แบบถาวร


เมื่อ spam mail นั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอีกต่อไป, ผู้ที่ใช้งาน email ในการดำเนินธุรกิจเป็นหลัก หลายๆบริษัท มักพบปัญหา spam mail เยอะ, ทั้ง Block, ตั้งเป็น Black list แล้ว แก้ยังไงก็ไม่หาย โดยเฉพาะ บริษัทที่ใช้งานบน mail server ทั้งแบบเช่า หรือ ทำเองในบริษัท จะเจอปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาแรกๆที่น่าปวดหัวมาก และ spam mail บางตัวยังแอบแฝงไปด้วย ไวรัสอีเมล์ ที่อาจจะทำให้คุณโดนโจรกรรมข้อมูล (Hack Email), ปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ หากมี ระบบกรอง spam ที่มีประสิทธิภาพ และ สามารถเรียนรู้ spam ใหม่ๆ ได้อยู่เสมอ เราลองมาดูกัน ว่า ระบบกรอง spam นั้นทำงานอย่างไร

การทำงานของระบบ กรอง spam mail
ของ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ภาพอธิบายการทำงานของ ระบบกรอง spam หรือ "spam filter"
 1. เมื่ออีเมล์ จากผู้ส่ง (Sender) ได้ทำการส่งอีเมล์มาหาคุณ
 2. ระบบกรอง Spam (Spam Filter) จะทำหน้าที่ Scan ไปยังเนื้อหา,หัวข้อ,ไฟล์,Link ในอีเมล์ฉบับนี้ และ เช็ค Sender IP ว่าติด Black list (RBL) หรือ ถูกตั้งเป็น Blacklist จากระบบ spam filter หรือยัง และ จะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพื่อ คาดคะเนความเป็นไปได้ว่า อีเมล์ ฉบับนี้เป็น spam mail หรือไม่
 3. Email ที่ถูกระบบ Spam Filter ทำการ Scan และ พบว่า อีเมล์ฉบับนั้น เป็น Spam mail จะถูกโยนเข้าถังขยะเพื่อลบทิ้ง, แต่หากระบบได้ทำการวิเคราะห์ว่าไม่ใช้ Spam mail ก็จะส่งอีเมล์นี้มายังผู้รับ (Reciever)


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Mail Server พร้อมระบบ Spam Filter มาตรฐานยุโรปที่ดีที่สุด

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วิธีแก้ปัญหา mail server มี spam หรือ junk mail เยอะ แบบ ถาวร

เมื่อ Junk หรือ Spam mail ไม่ได้เป็นเรื่องล้อเล่นอีกต่อไป


ทำไมคุณถึงได้รับ Junk และ Spam mail ?

Junk และ Spam mail จะถูกส่งโดยกลุ่มที่ต้องการโฆษณา ขายผลิตพันธ์ สินค้า บริการ, โดยจะทำการส่งเป็นจำนวนมากๆ ไปหลายๆ อีเมล์, ซึ่งปัญหา คือ เราจะใช้งาน Mail เพื่อสื่อสารทางธุรกิจและทำงาน, คงไม่มีเวลามากพอที่จะมานั่งลบ Spam mail วันละ 10 ฉบับๆ ทุกๆ วัน, ถ้าคุณได้รับ Junk หรือ Spam mail เยอะมากๆ คุณอาจจะอยากเลิกใช้อีเมล์ขององค์กรหรือบริษัทไปเลย แล้ว เปลี่ยนไปใช้ฟรีอีเมล์ เช่น @hotmail, @gmail, @yahoo แทน


ฉันจะแก้ไขปัญหา Spam และ Junk mail ใน Mail Server อย่างไรดี ?


การเพิ่มระบบกรอง Junk, Spam mail ผ่านตัวกรอง (Spam filter) ก่อนที่จะถึง Mail Server

โดยทั่วไปแล้ว ปัญหานี้มักจะเกิดกับ, ผู้ที่ใช้งานผ่าน mail server, vps mail server ซึ่งคุณอาจจะไปเช่าจากผู้ให้บริการ mail server มาอีกที, โดยผู้ให้บริการ mail server ในประเทศไทยส่วนมาก, แทบจะไม่ได้มีการกรอง spam junk mail อะไรเลย, คือ มีใครส่งอะไรมา ก็รับหมด, หรือ หากมีระบบกรอง spam ก็แทบจะกรองอะไรไม่ได้เหมือนกัน

คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้, โดยเลือกผู้ให้บริการ Mail Server ที่มีการติดตั้งตัวกรอง Spam ที่มีมาตรฐาน, โดยระบบการกรอง Spam ที่มีมาตรฐานสูงจะมีเทคโนโลยีที่จะดักอีเมล์ที่เป็น Spam, แต่จะยอมให้ Email ที่มีความสำคัญกับคุณ ผ่าน

การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้เป็นเรื่องเข้มงวดมาก สำหรับธุรกิจที่ใช้ mail server ในทวีปยุโรป ซึ่งไม่ต้องการให้มี spam mail แม้แต่ฉบับเดียวใน inbox, ซึ่งมีผู้ให้บริการไม่กี่รายนักในประเทศไทย, ที่ได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาติดตั้งใน mail server เพราะมีความซับซ้อน, ราคาสูง แต่คุณก็ควรให้ความสำคัญหากไม่ต้องการรับ Spam mail อีกต่อไป และ จะสามารถแก้ไขปัญหา spam junk mail ได้ยั่งยืนกว่าวิธีการอื่นๆ


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให่้บริการ mail server มาตรฐานการ กรอง spam จาก Europe 


วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ถ้าไม่มั่นใจ อย่าทำ colocation mail server ใช้เองโดยเด็ดขาด


ปัญหาโลกแตกของการใช้ Colocation Server

คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด เรื่อง "Colocation Server"

คนทั่วไปมักคิดว่าการที่เราทำ Server เอง และ นำไปวางใน Data Center เอง, จะทำให้มีความปลอดภัยมากกว่าไปใช้ร่วมกับคนอื่นซึ่งหลายๆ คนมักเข้าใจว่ามันจะเร็ว และ แรง กว่าการใช้ แชร์ Server และคิดว่ามันจะดีกว่าตามข้อมูลด้าน
 • เสถียร กว่าการใช้ Share Server
 • ระบบ Email จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • Email Server จะไม่มี Junk Mail
 • มีพื้นที่ Email มากกว่าการไปใช้งานร่วมกับระบบอื่น
 • บริหารจัดการระบบ Email ได้ง่ายกว่า


การนำ Server ไปวางไว้ใน Data Center หรือ Colocation Server

Colocation Server มีปัญหามากมาย หาก ไม่มีคนคอยดูแล

ปัจจัยสำคัญอันดับแรก ในการที่คุณจะทำ Colocation Server  คือ คุณต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรเป็นอย่างมาก, และต้องเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Server และ Network จริงๆ, หากคุณไม่มีความพร้อมในส่วนนี้ คุณจะพบปัญหาเหล่านี้อย่างแน่นอน

 • ระบบ Email ล่ม, เพราะ Server มันดับ เอง ไม่ว่าจะ Hardware พัง หรือ ไวรัส มันสั่งปิดเครื่องเอง
 • ระบบ Email Server เต็มไปด้วย Junk Mail มหาศาล, เพราะ หากคุณไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่คอยนั่ง Update Firewall หรือ ระบบ กรอก Email, Server มันก็มีหน้าที่รับ Email ทุกฉบับเข้าทั้งหมด มันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงมี Junk Mail มหาศาล
 • พื้นที่ของ Email ที่คุณได้รับมันไม่ได้เยอะแบบที่คุณคิด, เพราะจริงๆ แล้ว บริษัท ที่ให้บริการ Email Server โดยเฉพาะ จะมี เนื้อที่ Email ให้คุณอย่างมหาศาล เพราะผู้ให้บริการเหล่านั้นเป็นระบบ Cloud
 • คุณอาจจะบริหารจัดการ เช่น Add User ลบ หรือ จัดสรรค์พื้นที่ ให้ User แต่ละคน, ได้ด้วยตนเอง แต่ถ้าคุณกดผิดเพียงครั้งเดียว, ข้อมูลของ User อาจจะหายไปหมดเลย
คุณอาจจะต้องเสียเวลาจำนวนมาก เพราะ ในแต่ละวันคุณต้องคอยมานั่งแก้ไขปัญหา

 • คุณจะเสียเวลาทั้งหมดในการทำงาน  เพื่อ ไปแก้ไขปัญหา Email Server ที่อยู่ในรูปแบบ Colocation
 • พนักงานหรือ User จะเลิกใช้งานไปในที่สุด, เพราะขาดความน่าเชื่อถือในระบบ และ อีเมล์เต็มไปด้วยอีเมล์โฆษณา

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server อันดับ 1 ของประเทศไทย