Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ windows live mail แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ windows live mail แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud] การเพิ่มบัญชีอีเมล์บน Windows Live Mail

การเพิ่มบัญชีอีเมล์บน Windows Live Mail


เมื่อเปิดโปรแกรม Windows Live Mail ขึ้นมาแล้ว ในหน้านี้จะเป็นเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ในการติดตั้งใช้งาน
ให้ทำการคลิกที่ ยอมรับ เพื่อทำการตั้งค่า ขั้นตอนต่อไป

ใส่ชื่อบัญชี อีเมล์แอดเดรส ; รหัสผ่าน ; ชื่อที่ต้องการใส่แสดงในการติดต่อ
จากนั้นคลิก ถัดไป

พิมพ์รายละเอียดของบัญชีอีเมล์ Incoming mail server: pop.(ชื่อโดเมน).com Port 110Outgoing mail server: smtp.(ชื่อโดเมน).com Port 587, 25จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป
เสร็จสิ้นการเพิ่มบัญชีอีเมล์บน Windows live Mail

การตั้งค่าให้อีเมล์ลบออกจาก Sever ทุก 30 วัน


หน้าแรก >บัญชี>คุณสมบัติ ไปที่แถบ ขั้นสูง (Advanced)
หัวข้อ การนำส่ง

ติ๊ก เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ (ไม่เช่นนั้นอีเมล์จะถูกดูดลงเครื่องทั้งหมด)ติ๊ก ลบออกจากเซิร์ฟเวอร์หลังจาก 30 วัน 
คลิก OK
บทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วิธี Add gmail account บนโปรแกรม Windows Live Mail

วิธีตั้งค่าบัญชีอีเมล์ @gmail.com (Google Apps) บนโปรแกรม Windows Live Mail

ในหน้าแรกไปที่ แถบเมนู บัญชี > @อีเมล์
จากนั้นใส่ อีเมล์แอดเดรส : รหัสผ่าน : ชื่อที่แสดง จากนั้นคลิกที่ ถัดไป

อีเมล์จะถูกเพิ่มเข้าสู่โปรแกรม เป็นการเพิ่มบัญชีเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

โปรแกรมจะทำการดาวน์โหลดข้อมูล ต่าง ๆ จาก Server มาสู่โปรแกรม Windows Live Mail
เมื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูลสำเร็จแล้ว สามารถเข้าใช้อีเมล์ได้ปกติบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider