Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงโพสต์โดยจัดเรียงตามความเกี่ยวข้องกับคำค้นหา mail mac จัดเรียงตามวันที่ แสดงโพสต์ทั้งหมด
แสดงโพสต์โดยจัดเรียงตามความเกี่ยวข้องกับคำค้นหา mail mac จัดเรียงตามวันที่ แสดงโพสต์ทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[Mac OS] วิธี Export/Backup อีเมล์บน Mail App ในเครื่อง Macสำหรับคนที่ใช้ App Mail มานาน คงจะมีเมล์ที่สำคัญเก็บไว้มากมาย ทั้งเมล์ที่โหลดมาใหม่จาก web mail และ mail ที่โหลดเก็บมาใหม่ไม่ได้แล้ว การ Backup mail จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนเครื่อง Mac หรือลง OS ใหม่

ดังนั้น การ backup mail จาก App Mail บน Mac OS X จะมีวิธีดังนี้

1. เปิด Mail (Applications)2. คลิกเลือกที่ Mailbox ที่ต้องการ เลือก Mailbox > Export Mailbox… หรือ คลิกขวาที่ Mailbox ที่ต้องการแล้วกด Export Mailbox3. เลือก Folder ที่ต้องการเก็บไฟล์ exports เอาไว้ รอจน mailbox export เสร็จ (ถ้าไม่รอจนเสร็จจะได้ mail ไม่ครบ) แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าจะ export เสร็จเมื่อไหร่? ให้กด Command+Option+0 เพื่อเปิด Activity

รอจน mailbox export เสร็จ (ถ้าไม่รอจนเสร็จจะได้ mail ไม่ครบนะครับ)
แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าจะ export เสร็จเมื่อไหร? ให้กด Command+Option+0 เพื่อเปิด Activity

4. ไฟล์ที่ Export ออกมาจะเป็นไฟล์ .mboxบทความที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการเช่าEmail Hosting อันดับ 1

[Mac OS] วิธี Import/Restore อีเมล์บน Mail App ในเครื่อง Macสำหรับคนที่ Backup mail จาก App Mail ไว้ เพื่อเปลี่ยนเครื่อง Mac หรือลง OS ใหม่นั้น จะมีไฟล์ที่นามสกุลเป็น .mbox ซึ่งสามารนำไฟล์ดังกล่าว Restore Mailbox ลง App Mail ได้ทันที 

Restore Mailbox จาก Backup Mail ได้ดังนี้

1. เปิด Mail (Applications)
2. เลือก File > Import Mailboxes
3. ติกเลือก Apple Mail ใน Import data from: แล้วกด Continue
4. เลือกไฟล์ .mbox จาก Backup ที่เตรียมไว้
5. รอจน Import เสร็จ เมล์ที่ import มาจะอยู่ใน Folder Import ของ Mailวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Mac OS][Mail App] วิธีค้นหา Mail ในเครื่อง Mac

สำหรับ E-mail ในโปรแกรม App Mail เครื่อง Mac เมื่อมีจำนวนเยอะมาก การหา E-mail งานสำคัญๆ นั้น อาจใช้เวลาในการหาค่อนข้างนาน ซึ่งตัวโปรแกรม App Mail มีช่องการค้นหา E-mail ให้ใช้หาอย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนี้


1. กดไปที่ช่องค้นหา (Search)

กด Search


2. ใส่หัวข้อของ E-mail (Subject) ที่ต้องการค้นหา หรือ ชื่อ E-mail ของผู้ส่ง จากนั้นระบบจะแสดง 
E-mail ตามคำที่ค้นหา 

ใส่คำค้นหา
บทความที่เกี่ยวข้อง

[Mac OS] วิธี Export/Backup อีเมล์บน Mail App
[Mac OS] วิธี Import/Restore อีเมล์บน Mail App
[Mac OS][Mail App] วิธีส่งอีเมล์แบบมีไฟล์แนบใน Mac
[Mac OS][Mail App] เครื่องมือต่างๆ ใน Mail เครื่อง Mac เบื้องต้น
วิธีแยกหน้า PDF หรือแบ่งลบบางหน้า PDF ในเครื่อง Mac หรือ Appleบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี
[Mac OS][Mail App] เครื่องมือต่างๆ ใน Mail เครื่อง Mac เบื้องต้น

ในโปรแกรม App Mail จะเครื่องมือต่างๆ ไว้ให้ใช้งาน เพื่ออำนวยสะดวกในการตรวจสอบอีเมล์ โดยจะอธิบายหน้าต่างๆ เบื้องต้น ดังนี้

หน้าต่างโปรแกรม App Mail

1. แถบเครื่องมือ Tool Bar - จะมีปุ่มที่อำนวยความสะดวกต่างเช่น รับเมล์ เขียนเมล์ ต่างๆ เป็นต้น

2. แถบ Menu Bar - ไว้สำหรับกดเลือกเมนู เพื่อดูอีเมล์ในหัวข้อต่างเช่น Inbox Sent เป็นต้น

3. แถบแสดง Account E-mail - ไว้สำหรับแสดงหัวข้อของ E-mail ต่างๆ

4. แถบแสดงหัวข้อ E-mail - จะแสดงหัวข้อ (Subject), วันที่และเวลาที่ส่งเข้ามา, ชื่อ E-mail ที่ส่ง เป็นต้น

5. แถบแสดงรายละเอียด E-mail - จะแสดงข้อมูลรายละเอียดภายใน E-mail แต่ละฉบับ


บทความที่เกี่ยวข้อง

[Mac OS] วิธี Import/Restore อีเมล์บน Mail App
[Mac OS] วิธี Export/Backup อีเมล์บน Mail App
[Mac OS][Mail App] วิธีค้นหา Mail ในเครื่อง Mac
[Mac OS][Mail App] วิธีส่งอีเมล์แบบมีไฟล์แนบใน Mac
วิธีแยกหน้า PDF หรือแบ่งลบบางหน้า PDF ในเครื่อง Mac หรือ Appleบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[Mac OS] วิธีการตั้งค่าให้ Mail App ลบข้อความอัตโนมัติ (POP)
Corporate email accounts ส่วนใหญ่แล้วจะมีจุดอ่อนคือพื้นที่  Mailbox ที่ผู้ให้บริการ offer ให้นั้นมีความจำกัด หรืออาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานของ End-users บางราย โดยเฉพาะบัญชีอีเมลที่ผู้บริหารต้องใช้เก็บข้อมูลสำคัญ ๆ ไม่สามารถลบออกได้

อย่างไรก็ตามการ Add account ลงบน Client ประเภทบัญชีแบบ POP3 สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ เพราะว่าข้อความที่เก็บไว้บนโปรแกรมอย่าง Mail App จะถูกบันทึกอัตโนมัติไว้บนเครื่องเลย ไม่ได้ Sync โดยตรงกับ Mail server ทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะลบข้อความออกจาก Mail Server ได้

การตั้งค่าให้โปรแกรม Client ลบข้อความออกจาก Server ตามจำนวนวันที่กำหนดสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยแต่ละ Client ก็จะกำหนดค่าได้ต่างกัน เช่น ตั้งเป็นจำนวนวันได้ หรือ ตั้งเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายปี เป็นต้น

วิธีการตั้งค่าให้ Mail App ลบข้อความอัตโนมัติ (POP)


1. เปิดโปรแกรม Mail App บนเครื่อง Mac ขึ้นมา

เลือกเมนู Mail > Preferences...


2. ตั้งค่าให้โปรแกรมทำหน้าที่ลบข้อความอีเมลออกจาก Server แบบอัตโนมัติ

ไปที่เมนู Accounts
1. ทำเครื่องหมายที่ Remove copy from server after retrieving a message:
2. เลือกระยะเวลาตามต้องการ

3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้ Mail app ลบข้อมูลจาก Mail server

เช่น กำหนดให้ลบข้อความทุก ๆ 1 เดือน

4. ปิดหน้า POP-UP การตั้งค่า5. บันทึกการตั้งค่าใหม่

กด Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า

บทความที่เกี่ยวข้อง
[TL GoCloud][Mac OS X] การตั้งค่าอีเมล์, Add Account... (POP)
[Mac OS][Mail App] เครื่องมือต่างๆ ใน Mail เครื่อง Mac เบื้องต้น
[Mac OS][Mail App] วิธีค้นหา Mail ในเครื่อง Mac
[Mac OS][Mail App] วิธีส่งอีเมล์แบบมีไฟล์แนบใน Mac


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ อีเมลโฮสติ้ง ที่ดีที่สุด

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

[MD OX][Mac OS] การตั้งค่าอีเมล์สำหรับบริษัทฯ บน Mail App (IMAP)

การ Add account บน Mac Type: IMAP


1. เปิดโปรแกรม Mail App ใน Mac

คลิกที่มุมซ้ายของหน้าจอ
Mail > Accounts ..

2. เลือก Add Other Mail Account...
คลิกปุ่ม 'Continue'

3. ใส่รายละเอียดของบัญชีอีเมล์

พิมพ์ชื่อบัญชีอีเมล์ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก 'Create'

4. กรอกรายละเอียดของ Incoming Mail Server

Account Type: IMAP
Mail Server: imap.(ชื่อโดเมน).com
Username: ชื่อบัญชีอีเมล์
Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล์
คลิก 'Next'

5. จากนั้นจะมีหน้าต่าง Verify Certificate Server ขารับขึ้น

คลิก 'Show Certificate'

6. ติ๊กเลือก Always trust "us2.imap.mailhostbox.com' when connecting to "imap.(ชื่อโดเมน).com

คลิก 'Connect'

7.  เมื่อ  Connect แล้ว จะมีหน้าต่างถามหารหัสผ่านของเครื่อง Mac ขึ้นมา

พิมพ์รหัสผ่านเครื่อง Mac จากนั้นกด 'Update Settings'

8. กรอกรายละเอียดของ Outgoing Mail Server

SMTP Server: smtp.(ชื่อโดเมน).com
Username: ชื่อบัญชีอีเมล์
Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล์
คลิกปุ่ม 'Create'

9. จากนั้นจะมีหน้าต่าง Verify Certificate Server ขาออกขึ้น

คลิก 'Show Certificate'

10. ติ๊กเลือก Always trust "us2.smtp.mailhostbox.com' when connecting to "smtp.(ชื่อโดเมน).com

คลิก 'Connect'

11. เมื่อ  Connect แล้ว จะมีหน้าต่างถามหารหัสผ่านของเครื่อง Mac ขึ้นมาอีกครั้ง

พิมพ์รหัสผ่านเครื่อง Mac จากนั้นกด 'Update Settings'

12. การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

Add account เสร็จสิ้น

[MD] How to add account on Mail App for Mac (IMAP)บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้นำด้านการให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร/บริษัท

[MD OX][Mac OS] การตั้งค่าอีเมล์สำหรับบริษัทฯ บน Mail App (POP)

การ Add account บน Mac Type: POP


1. เปิดโปรแกรม Mail App ใน Mac

คลิกที่มุมซ้ายของหน้าจอ
Mail > Accounts ..

2. เลือก Add Other Mail Account...

คลิกปุ่ม 'Continue'

3. ใส่รายละเอียดของบัญชีอีเมล์

พิมพ์ชื่อบัญชีอีเมล์ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก 'Create'


4. กรอกรายละเอียดของ Incoming Mail Server

Account Type: IMAP
Mail Server: imap.(ชื่อโดเมน).com
Username: ชื่อบัญชีอีเมล์
Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล์
คลิก 'Next'

5. จากนั้นจะมีหน้าต่าง Verify Certificate Server ขารับขึ้น

คลิก 'Show Certificate'

6. ติ๊กเลือก Always trust "us2.imap.mailhostbox.com' when connecting to "pop.(ชื่อโดเมน).com

คลิก 'Connect'

7.  เมื่อ  Connect แล้ว จะมีหน้าต่างถามหารหัสผ่านของเครื่อง Mac ขึ้นมา

พิมพ์รหัสผ่านเครื่อง Mac จากนั้นกด 'Update Settings'

8. กรอกรายละเอียดของ Outgoing Mail Server

SMTP Server: smtp.(ชื่อโดเมน).com
Username: ชื่อบัญชีอีเมล์
Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล์
คลิกปุ่ม 'Create'

9. จากนั้นจะมีหน้าต่าง Verify Certificate Server ขาออกขึ้น

คลิก 'Show Certificate'

10. ติ๊กเลือก Always trust "us2.smtp.mailhostbox.com' when connecting to "smtp.(ชื่อโดเมน).com

คลิก 'Connect'

11. เมื่อ  Connect แล้ว จะมีหน้าต่างถามหารหัสผ่านของเครื่อง Mac ขึ้นมาอีกครั้ง

พิมพ์รหัสผ่านเครื่อง Mac จากนั้นกด 'Update Settings'

12. การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

Add account เสร็จสิ้น

[MD] How to add account on Mail App for Mac (POP)บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้นำด้านการให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร/บริษัท

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Mac OS][Mail App] วิธีส่งอีเมล์แบบมีไฟล์แนบใน Mac

1. เริ่มด้วยการกดปุ่มเพื่อแสดงหน้าเขียนอีเมล์

กด เขียนอีเมล์


2. กรอกข้อมูลอีเมล์ให้ครบถ้วน จากนั้นกดที่ไอคอนดังรูป เพื่อทำการแนบไฟล์

กดที่ไอคอนแนบไฟล์


3. จากนั้นให้เลือกที่อยู่ไฟล์ที่จะแนบ เลือกไฟล์ และกด "Choose File"

เลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง


4. หน้าต่างอีเมล์จะแสดงไฟล์ที่แนบภายในอีเมล์ สามารถกด Send ได้ทันที

มีไฟล์แนบในอีเมล์บทความที่เกี่ยวข้อง

[Mac OS] วิธี Export/Backup อีเมล์บน Mail App
[Mac OS] วิธี Import/Restore อีเมล์บน Mail App
[Mac OS][Mail App] วิธีค้นหา Mail ในเครื่อง Mac
[Mac OS][Mail App] เครื่องมือต่างๆ ใน Mail เครื่อง Mac เบื้องต้น
วิธีแยกหน้า PDF หรือแบ่งลบบางหน้า PDF ในเครื่อง Mac หรือ Apple


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

มาส่อง! โปรแกรมเช็ค Mail ในเครื่อง Macโปรแกรมเช็ค Email บนเครื่อง Mac

ในเครื่อง Mac ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ OSx นั้น จะมี Application  หรือ โปรแกรมที่ติดมาด้วยคือ Application Mail, โปรแกรมตัวนี้จะทำหน้าที่คล้ายๆ กับโปรแกรม Microsoft Outlook ที่เอาไว้เช็คอีเมล์ใน Window นั่นเอง เรามาดูหน้าตาของโปรแกรมนี้กันเลย
คุณสามารถเรียกโปรแกรมนี้ขึ้นมาทำงานได้จาก icon ด้านล่างของหน้าจอ ใน Mac จะเรียกว่า Dock นั่นเอง
เมื่อเข้าสู่ตัวโปรแกรม จริงๆแล้วการทำงานก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษ หรือ เหนือกว่า Outlook แต่ก็สามารถใช้งานได้ง่ายพอที่จะเดาๆ แล้วกดรับส่งเมล์ได้ 
ในส่วนของการเขียน Email ใหม่ หน้าตาก็คล้ายๆก็บโปรแกรมเช็คเมล์ทั่วไป และ ก็มี Function ใส่ลายเซ็นต์ หรือ ชื่อตำแหน่ง ตนเองได้เหมือนโปรแกรมอื่นๆ ส่วนความเร็วในการประมวลผลก็ถือว่าเร็วมากหากเป็น MacBook Air ที่ใช้ Harddisk แบบ SSD


บทความที่เกี่ยวข้อง


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด | ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่ดีที่สุด