Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[Outlook] การ Import Contacts จากไฟล์ .CSV หรือ .vCard ลงบนโปรแกรม Outlook 2013

แม้ว่าเราจะมีรายชื่อผู้ติดต่อหรือ Contacts อยู่ในระบบอีเมล์ใดก็ตาม เราสามารถที่จะ Export ไฟล์นั้นออกมา แล้ว Import ไปยังระบบอีเมล์ทุกระบบ อย่างโปรแกรม MS Outlook ก็มีขั้นตอนการ Import ไฟล์ไม่ยากนัก สามารถทำตามภาพประกอบได้ดังนี้

เปิดโปรแกรม Outlook ไปที่ File

เลือก Open&Export และคลิก Import/Export

เลือก Import from another program or file กด Next

เลือก Comma Separated Values และกด Next

กด Browse

เลือกไฟล์ที่จะ Import (.CVS, vCard) กด OK

เลือกโฟลเดอร์ที่จะนำเข้า - Contact กด Next

กด Finish

รายชื่อจะถูกนำเข้าเสร็จแล้ว สามารถเช็ครายชื่อโดยไปที่แถบด้านล่างเลือก People

รายชื่อจะปรากฎอยู่ในหน้านี้
บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับบริษัทและองค์กรที่ดีที่สุดในประเทศไทย

และยังเป็นผู้ให้บริการ Web Hosting มาตรฐานสากล คลิ้กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

[MD OX] วิธี Export รายชื่อผู้ติดต่อให้เป็นไฟล์ .CSV หรือ .vCard บนเว็บเมล์

เมื่อ Log In แล้วให้มาที่เมนู Contacts -- >Extended--> Export--> CSV (หรือ vCard)

ไฟล์จะถูกบันทึกลงในเครื่อง สามารถเปิดดูไฟล์ที่ Export ได้ตามต้องการ

ไฟล์จะปรากฏเป็นชื่อ export.csv ดังภาพ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
วิธีรวมไฟล์ vCard (*.vcf) หลายๆ ไฟล์ ให้อยู่ในไฟล์เดียว
วิธี Convert ไฟล์ CSV เป็น vCard

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับบริษัทและองค์กรที่ดีที่สุดในประเทศไทย

และยังเป็นผู้ให้บริการ Web Hosting มาตรฐานสากล คลิ้กเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

[MD OX] วิธีเพิ่มชื่อผู้ติดต่อ ลงใน Contacts จากหน้าเว็บเมล์

การเพิ่มชื่อผู้ติดต่อ ลงใน Contacts สามารถทำให้เรามีข้อมูลของผู้ติดต่อนั้น ๆ ได้ไม่จำกัด โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมานั่งจดใส่สมุดโน้ต หรือสมุดโทรศัพท์เหมือนสมัยก่อนอีกต่อไป การสื่อสารก็สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ไปยังระบบอีเมล์แบบอื่นได้อีก เช่น Gmail, Hotmail, Yahoo เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวต่อไปในลิงค์ของท้ายบทความนี้


หลังจาก Login เข้าระบบมา ให้ไปที่เมนู Contact และเลือก New Contact

กรอกรายละเอียดผู้ติดต่อลงไป แนะนำให้พิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
จากนั้นกด Save

รายชื่อจะถูกเพิ่มขึ้นมาในรายการ เรายังสามารตรวจสอบได้จากลิส A-Z ด้านขวา
เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาผู้ติดต่อมากขึ้น
หากต้องการลบรายชื่อผู้ติดต่อก็ทำได้ไม่ยาก

เลือกรายชื่อที่ต้องการลบ และกด Delete

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:
วิธี Import Contacts ไฟล์ .CSV หรือ .vCard ลงบนเว็บเมล์

[MD OX] วิธีการเปลี่ยนมุมมองหน้าเว็บเมล์ ให้ง่ายต่อการเช็คอีเมล์มากขึ้น

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการอ่านข้อความในอีเมล์ การใช้รูปแบบการแสดงผลที่ถนัด และเหมาะสมกับเราจะทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม ในเว็บเมล์ ก็สามารถเปลี่ยนมุมมองได้ง่ายๆ โดยการเข้าไปที่ View และเลือกรูปแบบตามที่เราต้องการ


เมื่อ Login แล้วให้ไปที่ Inbox จากนั้นจะมีเมนู View ปรากฎอยู่ให้คลิกเข้าไป

เลือกรูปแบบตามต้องการ

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด , ผู้ให้บริการระบบ อีเมล์ธุรกิจ
อันดับ 1 ของประเทศไทย
อ่านข้่อมูลเพิ่มเติม >>


[MD OX] วิธีเปลี่ยนภาษา และ Time Zone ในหน้าเว็บเมล์

การใช้งานหน้าเว็บเมล์ โดยที่เราอาจจะมีความรู้ด้านภาษาน้อย หรือไม่มีเลย เป็นเรื่องที่ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เมื่อระบบอีเมล์ในปัจจุบันก็สามารถรองรับภาษาต่าง ๆ ได้เกือบทุกภาษาแล้ว เรามาดูวิธีการตั้งค่ากันเลย

เมื่อ login เข้ามาแล้ว ให้เลือกไปที่ icon "Configuration" ดังภาพ

ไปที่ Language and region จากนั้นเลือกภาษาที่เราต้องการ (ภาษาไทย)
Time Zone เลือกเวลาท้องถิ่น เช่น (GMT+7:00) AsiaBangkok (ประเทศไทย)
เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กด Save

ระบบจะทำการเปลี่ยหัวข้อเมนูต่างๆ ภาษาไทย

[MD OX] วิธีเช็คอีเมล์ โดย Log in ผ่านหน้าเว็บ

ขั้นตอนการ Check email ผ่านหน้าเว็บเมล์ เช่น mail.yourcompany.com

เปิดเว็บเมล์ของเรา ไปที่ mail.yourcompany.com

พิมพ์ชื่ออีเมล์ลงในช่อง User Name และใส่รหัสผ่านที่ช่อง Password

เมื่อเข้ามาแล้วจะมีอีเมล์ต่างๆ ใน Inbox แสดงอยู่หน้าโฮม ให้คลิกไปที่ Icon รูปจดหมาย (E-mail) 


เราจะสามารถเช็คอีเมล์ผ่านหน้าเว็บเมล์ได้แล้ว
วิธีการเช็คเมล์ขาเข้าให้กดปุ่ม Refresh ดังภาพ
หรือหากต้องการออกจากระบบให้คลิกปุ่ม Logout

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่ดีที่สุด โดยบริษัท อันดับ 1 ของประเทศไทย 
http://www.technologyland.co.th/email hosting ที่ดีที่สุด

[MD OX][Outlook] วิธีการตั้งค่าอีเมล์ @ชื่อบริษัท Type: POP3

โปรแกรม Microsoft Office Outlook 2013 นี้ มีวิธีการตั้งค่าที่แตกต่างจากเวอร์ชั่นอื่นเล็กน้อย ผู้เขียนจะอธิบายการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้สำหรับ ผู้ใช้ที่เคย add account มาก่อนแล้ว ซึ่งวิธีนี้เราจะเรียกอีกอย่างว่า Add another account คือ การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ (มากกว่า 1 User)


เปิดโปรแกรม Outlook


ไปที่ File

คลิกที่ Account Settings... ดังภาพ
หรือคลิกที่ปุ่ม + Add Account

จากนั้นให้กด New เพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้

เลือก E-mail Account กด Next

เลือก Manual setup... กด Next

เลือก POP or IMAP กด Next

กรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้
Incoming mail server: mail.privateemail.com หรือ mail.(ชื่อโดเมน)
Outgoing mail server (SMTP): mail.privateemail.com หรือ mail.(ชื่อโดเมน)
Username: ชื่อบัญชีอีเมล์ Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล์
จากนั้นคลิก More Settings...


เลือกที่เมนู Outgoing Server
ทำเครื่องหมายที่ My outgoing server (SMTP) ..... กด OK


Incoming server (POP3) port: 995 (SSL)
Outgoing sever (SMTP) port: 465 (SSL) หรือ 587 (TLS)
อย่าลืมทำเครื่องหมายที่ Leave a copy of messages on the sever
มิฉะนั้นข้อมูลเราบน server จะถูกดูดลงเครื่องทั้งหมด
และสามารถติ๊กช่อง Remove from server after 14 days ได้เพื่อให้ข้อความลบจาก Server อัตโนมัติ
กด OK

กด Test Account Settings... เพื่อทดสอบการตั้งค่าว่าถูกต้องหรือไม่

หากการทดสอบเสร็จสิ้น สถานะจะขึ้นว่า Completed ดังภาพ

กด Next

ระบบจะทดสอบบัญชีผู้ใช้อีกครั้ง จากนั้นกด Close

การตั้งค่าเสร็จสิ้น คลิก Finish
เมื่อทำตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว อีเมล์ของเราจะสามารถทำงานได้ในโปรแกรม Outlook เราสามารถรับ/ส่งข้อความได้ปกติ

[OX-P] How to add account on MS Outlook (POP3)

ระบบ อีเมล์โฮลติ้งที่ดีที่สุด จะต้องรองรับการใช้งานทุกโปรแกรมอีเมล์ ดี รวดเร็วและเสถียร ที่สุด

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting/Server Service Provider