Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD OX] วิธี Save/Backup ข้อความในอีเมล์ลงบน Local folder (เว็บเมล์)

สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการนำข้อความจากหน้าเว็บเมล์มาเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา กรณี Backup เพื่อป้องกันข้อมูลหาย ผู้ใช้งานสามารถ Save ข้อความต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นไฟล์นามสกุล *.eml ได้อย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งไฟล์นี้สามารถรองรับกับโปรแกรม Mozilla Thunderbird ได้

ขั้นตอนการเซฟข้อความลงบน Local folder (คอมฯ)

1. คลิกที่ข้อความ 1 ฉบับ จากนั้นกดปุ่ม "Ctrl+A" เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
2. กดปุ่ม Save

ข้อความทั้งหมดจะถูก Save เก็บไว้ในไฟล์ mails.zip ซึ่งด้านในจะเป็นข้อความทุกฉบับใน Inbox

ระบบ Email Server อันดับ 1 ของประเทศไทย
โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

[MD OX] วิธีการแนบไฟล์บนหน้าเว็บเมล์

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เราไปที่เมนู ข้อความ และกด New E-mail เพื่อสร้างข้อความใหม่ขึ้นมา

คลิกที่ Add Attachment --> Attach local  File

คลิกปุ่ม Choose File

เลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ จากนั้นกด Open

เมื่อเลือกไฟล์แล้ว กดปุ่ม OK

ไฟล์ที่แนบจะถูกเพิ่มลงในข้อความใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่ดีที่สุด โดยบริษัท อันดับ 1 ของประเทศไทย 
http://www.technologyland.co.th/email hosting ที่ดีที่สุด

[MD OX] การฝากไฟล์ไว้บนเว็บเมล์ และการแนบไฟล์เพื่อส่งข้อความ

ผู้ใช้อีเมล์บางราย อาจจะไม่ได้นั่งที่โต๊ะทำงานประจำ หรืออาจมีหลายออฟฟิศ คงไม่สะดวกนักที่จะต้องพกพาไฟล์สำคัญ ๆ ที่บันทึกใส่ Flash drive ไปไหนมาไหน ซึ่งถ้าผู้ใ้ช้งานเกิดทำอุปกรณ์เหล่านี้สูญหาย ข้อมูลก็จะหายไปด้วยเช่นกัน
หรือกรณีที่ต้องส่งไฟล์ที่ใช้บ่อย ๆ ก็สามารถนำไฟล์ดังกล่าวไปฝากไว้ได้ เพื่อความสะดวก เช่น ไฟล์หนังสือรับรองบริษัทฯ ไฟล์แจ้งเลขที่บัญชีบริษัทฯ เป็นต้น

วิธีการ Upload ไฟล์ลงใน Infostore

1. ไปที่เมนู Infostore
2. คลิกที่ New InfoItem
Note: กรอกด้านล่างซ้าย จะเป็นการแสดงพื้นที่สำหรับฝากไฟล์ ซึ่งจะมีความจุที่ 10MB

1.คลิกที่ปุ่ม File
2. เลือก Choose File

เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด จากนั้นคลิกปุ่ม Open

กรอกรายละเอียดที่ Title จากนั้นกดปุ่ม Save 

หากต้องการโน้ตคำอธิบายเพิ่มให้พิมพ์รายละเอียดลงไป แล้วกด OK
หรือถ้าไม่ ให้กด No comment

ไฟล์ดังกล่าวจะถูกอัพโหลดขึ้นบนเว็บเมล์เรียบร้อยแล้ว

วิธีการแนบไฟล์ที่ Upload เพื่อส่งข้อความอีเมล์


ไปที่ New E-mail จากนั้นคลิกที่ Add attachment --> Attach InfoItem

เลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ จากนั้นกดปุ่ม OK

ไฟล์ที่เลือกจะถูกแนบลงในข้อความฉบับนี้ ดังภาพ

Note: พื้นที่สำหรับฝากไฟล์ จะมีความจุที่ 10MB เท่านั้น

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่ดีที่สุด โดยบริษัท อันดับ 1 ของประเทศไทย 
http://www.technologyland.co.th/email hosting ที่ดีที่สุด

[MD OX] วิธีการแชร์นัดหมายให้กับผู้ใช้งานอีเมล์

วิธีการแชร์นัดหมายให้กับผู้ใช้งาน (ในองค์กร/นอกองค์กร)

ตัวอย่างการแชร์นัดหมาย

อีเมล์ของผู้สร้างนัดหมาย: test@dotcodotthemail.com
แชร์นัดหมายไปยัง test2@dotcodothemail.com (ในองค์กรเดียวกัน) และ tland.thailand@gmail.com (นอกองค์กร) 

เมื่อสร้างนัดหมายบนปฏิทินขึ้นมาแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่นัดหมาย
2. กดปุ่ม Edit

เลือก Add participant

1. เลือกอีเมล์ที่ต้องการแชร์นัดหมาย
2.กดปุ่ม Add
3. กดปุ่ม OK

กดปุ่ม Save

มุมมองของนัดหมายที่ถูกแชร์ไปยังอีเมล์ 2 บัญชี ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างนัดหมายไปยังอีเมล์นอกองค์กร


จะมีข้อความนัดหมายเข้ามาในอีเมล์ tland.thailand@gmail.com
หากเจ้าของบัญชีต้องการตอบรับนัดหมาย กด Yes

เมื่อเจ้าของบัญชีกดตอบรับนัดหมาย นัดหมายจะถูกบันทึกลงปฏิทินของผู้ใช้งานนี้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างนัดหมายไปยังอีเมล์ในองค์กร


นัดหมายจะถูกส่งมายังผู้ใช้งาน (test2@dotcodotthemail.com) ทันที
หากเจ้าของบัญชีต้องการตอบรับนัดหมาย ให้กด Accept

นัดหมายจะถูกบันทึกลงในปฏิทินของเจ้าของบัญชีโดยอัตโนมัติ


บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสร้างนัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้นำด้านการใช้งานอีเมล์ในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ อันดับ 1 ของไทย

[MD OX] วิธีแก้ไขข้อมูลส่วนตัวบนเว็บเมล์

1. ไปที่เมนู Configuration
2. เลือกที่ User --> Personal Data
3. กรอกรายละเอียดที่จำเป็นของเรา (ไม่จำเป็นต้องกรอกทุกช่อง)
4. กด Save

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting Provider)
ที่มีระบบ Remote Support และ มีระบบความปลอดภัยสูงสุดของประเทศไทย 

[MD OX] การเปลี่ยนมุมมองบนปฏิทินของเว็บเมล์

เราสามารถเปลี่ยนมุมมองการดูรายละเอียดบนปฏิทินได้ ตามความสะดวกของเรา โดยขั้นตอนดังภาพ

1. ไปที่เมนูปฏิทิน
2. ไปที่แท็บ View
3. เลือกมุมมองของปฏิทิน
บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting Provider)
ที่มีระบบ Remote Support และ มีระบบความปลอดภัยสูงสุดของประเทศไทย 

[MD OX] วิธีการสร้างนัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว

สำหรับการใช้งานปฏิทินส่วนตัว เราสามารถสร้างนัดหมายได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้การทำงานภายในองค์ของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราจะไม่มีวันพลาดนัดสำคัญ ๆ กับเพื่อนร่วมงาน หรือเจ้านายแน่นอน นอกจากนี้การสร้างนัดหมาย ยังสามารถแชร์ให้กับคนในองค์กรได้อีกด้วย

1. คลิกไปที่ Calendar
2. เลือก New Appointment

กรอกรายละเอียดการนัดหมายของเราลงไป จากนั้นกดปุ่ม Save

นัดหมายของเราจะถูกสร้างขึ้นบนปฏิทิน