Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทำไมต้องมีการจำกัด Bandwidth ในการใช้งาน Email / Web Serverการจำกัด Bandwidth  ก็เพื่อป้องกันการใช้งานที่ผิดหลัก อย่างเช่นปัญหาหลักๆ เลยที่เห็นกันอยู่ คือ การโหลดข้อมูลที่จำนวนมาก อย่าเช่น ผู้ใช้งาน FTP ทำการ Upload หนัง หรือ โปรแกรมต่างๆ ซึ่งผิดหลักการใช้งานทั่วไป ทำให้พื้นที่ Server ลดน้อยลง เมื่อมีการ Upload แล้ว ก็ต้องมีการ Download ไฟล์พวกนี้ถ้า Download มีการใช้ Bandwidth จำนวนมาก ทำให้ผู้ใช้รายอื่นเกิดปัญหาในการเข้าใช้งาน อย่างเช่น การโหลดข้อมูลช้า จาก Server หรือเข้าใช้งานไม่ได้เลย มีการแจ้งเตือน Warning ต่างๆ เป็นต้น

โดยหลักแล้วผู้ให้บริการจะจำกัด Bandwidth เพื่อการใช้งานที่ไม่มีปัญหาเพราะใน Server 1 เครื่อง ไม่ได้มีเราคนเดียวที่ใช้งาน การจำกัด เพื่อให้ผู้อื่นใช้งานอย่างสะดวก ราบรื่น Sever ไม่มีการทำงานที่หนักเกินไปจนเกิดอาการ Server แฮงค์  หากไม่มีการจำกัด ผู้ใช้งาน 1 ราย สามารถทำให้ผู้ใช้งานอีกหลายรายเกิดปัญหาตามมา จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการอีกด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง
International Bandwidth คือ อะไร
5 ปัญหายอดฮิตของ email hosting ที่คุณควรรู้ และ คนขายไม่เคยบอกคุณ !
5 เหตุผลที่ Email Hosting ควรตั้งไว้ที่ประเทศสิงคโปร์
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

[Mac OS][Mail App] วิธีส่งอีเมล์แบบมีไฟล์แนบใน Mac

1. เริ่มด้วยการกดปุ่มเพื่อแสดงหน้าเขียนอีเมล์

กด เขียนอีเมล์


2. กรอกข้อมูลอีเมล์ให้ครบถ้วน จากนั้นกดที่ไอคอนดังรูป เพื่อทำการแนบไฟล์

กดที่ไอคอนแนบไฟล์


3. จากนั้นให้เลือกที่อยู่ไฟล์ที่จะแนบ เลือกไฟล์ และกด "Choose File"

เลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง


4. หน้าต่างอีเมล์จะแสดงไฟล์ที่แนบภายในอีเมล์ สามารถกด Send ได้ทันที

มีไฟล์แนบในอีเมล์บทความที่เกี่ยวข้อง

[Mac OS] วิธี Export/Backup อีเมล์บน Mail App
[Mac OS] วิธี Import/Restore อีเมล์บน Mail App
[Mac OS][Mail App] วิธีค้นหา Mail ในเครื่อง Mac
[Mac OS][Mail App] เครื่องมือต่างๆ ใน Mail เครื่อง Mac เบื้องต้น
วิธีแยกหน้า PDF หรือแบ่งลบบางหน้า PDF ในเครื่อง Mac หรือ Apple


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการทำงานของ Maildee E-mail Server (ขั้นตอนการ ส่ง)

1. เมื่อ ทำการส่ง E-mail จาก Domain ใดๆ แล้ว ตัว E-mail จะวิ่งไปหา Name Server ของ Maildee นั้นก็คือ Ns1.maildee.com , Ns2.maildee.com โดยจะมีระบบ DNS คอยชี้ค่า E-mail ไปยังค่า MX ที่กำหนดไว้ใน DNS

ขั้นตอนที่ 1


2. หลังจาก DNS ชี้ค่าให้ E-mail วิ่งมาที่ MX แล้วนั้น E-mail จะส่งไปยัง Server ที่ mx กำหนด เพื่อส่งต่อไปยังตัว Server Spam Guard 

ขั้นตอนที่ 2


3. เมื่อ E-mail เข้ามายัง Server Spam Guard ตัว Spam Guard จะกรอก E-mail ว่าเป็น Spam หรือไม่ หากเป็น E-mail Spam Server Spam Guard จะดีดกลับหาต้นทางที่ส่งมา หรือ กั๊กไว้ใน Server Spam Guard 


4. หาก Server Spam Guard กรอกเรียบร้อยแล้ว จะดีดไปยัง  Server ที่มีหน้าที่ส่ง E-mail หาปลายทาง
ขั้นตอนที่ 3 และ ขั้นตอนที่ 4บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี
[Mac OS][Mail App] วิธีลบ Email บางฉบับที่ไม่ต้องการออกจาก Inbox

1. เลือกอีเมล์ที่ต้องการจะลบออกจาก Inbox จากนั้นให้กดที่ไอคอน "ถังขยะ" ดังรูปภาพ

กดไอคอน "ถังขยะ" เพื่อลบอีเมล์
หรือ คลิกขวาอีเมล์ที่ต้องการลบ แล้วเลือก "Delete"

เลือก "Delete"


2. อีเมล์จะถูกลบออกจาก Inbox

อีเมล์ถูกลบออกจาก Inbox


3. อีเมล์ที่ถูกลบจะย้ายไปอยู่ใน Trash (ถังขยะ)

อีเมล์ที่ถูกลบ

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี


[Mac OS][Mail App] วิธีปักธง หรือ เครื่องหมายสำคัญใน Mail เครื่อง Mac

การปักธง คือการทำเครื่องหมายใน E-mail สำคัญ โดยเราสามารถกำหนดได้เองว่า E-mail ไหนสำคัญแล้วใส่เครื่องหมายที่เรารู้ได้ว่าสำคัญแบบไหน และสามารถดู E-mail ที่เราทำเครื่องหมายต่างได้ ดังนี้

1. คลิกขวา E-mail ที่ต้องการปักธง แล้วเลือกสีของธงที่จะปัก (สีของธง เราสามารถกำหนดได้เองว่า
สีไหนสำคัญ แล้วแต่ความคิดของแต่ละคน)

คลิก "ขวา" E-mail ที่ต้องการ

หรือ กดเลือก E-mail ที่ต้องการ แล้วกดเลือกสีธง ที่ต้องการ ดังรูปภาพ

เลือกสีธง ที่ต้องการ

2. จากนั้น E-mail จะได้สัญลักษณ์ ปักธง ดังรูปภาพ

ปักธงเรียบร้อย

3. เราสามารถกำหนดสีธงตามความสำคัญได้ ดังรูปภาพ

กำหนดความสำคัญตามสีธง


4. เราสามารถกด Flagged ที่เมนูด้านซ้าย เพื่อเลือกดูเฉพาะ E-mail ที่ทำการปักธงไว้ทั้งหมดได้

E-mail ทั้งหมดที่ปักธง


5. และเรายังสามารถเลือกดู E-mail เฉพาะสีที่เราปักธงได้ โดยการกดเลือกสีที่เมนูด้านซ้าย ดังรูปภาพ

แสดง E-mail เฉพาะสีที่เลือกบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การจำกัด Bandwidth ในการใช้งาน Email Server คือ อะไร


ทำไมต้องจำกัด Bandwidth

      การจำกัด Bandwidth เปรียบเสมือนเราเล่น Internet 3G ในมือถือ แต่ละค่ายก็มีโปรโมชั่นแตกต่างออกไป แต่ที่ทุกค่าย ออกกฏมาก็คือ เมื่อเล่นไปครบที่ 3G กำหนดแล็ว ความเร็วก็จะถูกตัดลง  การปรับความเร็ว 3G เรียกอีกอย่างว่า "Fair Usage Policy (FUP)" ซึ่งเป็นนโยบายที่กำหนดขึ้นนตามมาตรฐาน 3G อย่างเหมาะสม เพื่อทุกคนที่ใช้ 3G ได้ใช้งานอย่างราบรื่น เพราะถ้าหากไม่จำกัดความเร็วจะมีผู้ที่ใช้ 3G แบบไม่ถูกต้อง เพื่อวัตถุประสงค์ อื่นๆ เช่น การใช้เพื่อโหลด Bit ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน 3G ท่านอื่น ทำให้ระบบ 3G มีความเร็วลดลง เปรียบเสมือนเราใช้อินเตอร์เน็ตบ้าน หากมีคนใดคนนึงโหลด Bit ก็จะทำให้ความเร็วในการใช้ ของเครื่องอื่นลดลง ซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง


การจำกัด Bandwidth ในผู้ให้บริการ Email Server

     ในส่วนของผู้ให้บริการ email server ก็มีการจำกัด Bandwidth ในการใช้งาน หากมีการใช้งานเกินตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ 5 GB อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามการใช้งาน หรือ มีการตัดการให้บริการ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาตามมา


บทความที่เกี่ยวข้อง
International Bandwidth คือ อะไร
5 ปัญหายอดฮิตของ email hosting ที่คุณควรรู้ และ คนขายไม่เคยบอกคุณ !
5 เหตุผลที่ Email Hosting ควรตั้งไว้ที่ประเทศสิงคโปร์บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting , Email Server คุณภาพสูง


การก่ออาชญากรรมผ่านช่องทาง Email มีอะไรที่ต้องระวัง
    ในสมัยนี้ Internet ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโทร พิมพ์ การส่งเอกสารเป็นต้น มีเครือข่ายผู้ใช้งานทั่วโลก มีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา สามารถติดต่อหากันได้แม้อยู่คนละมุมโลก จึงมีการเกิดมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ สารพัดวิธีการหลอกหาเงิน มีการ Hack Email เพื่อทำการหลอกลวง การติดต่อการโอนเงิน ทำให้บางทีเราเผลอเลอในการตรวจสอบ อาจสูญเสียทรัพย์สินให้แก่มิจฉาชีพเหล่านี้ได้ ผู้ที่เข้ามาใช้งาน Internet เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีทั้งจริงและไม่จริง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์มีวิธีหลากหลายที่มิจฉาชีพใช้ในการล่อลวง

การก่ออาชญากรรมผ่านช่องทาง Email มีอะไรที่ต้องระวังบ้าง 

    เราสามารถป้องกันอาชญากรรมทางอีเมล์ได้หากมีการตรวจสอบ รอบครอบ มีความรู้ศึกษาหาวิธี ทันต่อมิจฉาชีพ มีบทความมากมายถูกเขียนขึ้นมาเกี่ยวกับ อาชญากรรมทาง E-mail การป้องกันวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ เราควรมีการป้องกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ต่อตัวเรา ปัญหาหรือการก่ออาชญากรรมผ่านช่องทาง Email ที่เกิดขึ้นเราสามารถป้องกันได้ ถ้ามีการใช้งาน E-mail อย่างถูกวิธี

การก่ออาชญากรรมที่เป็นที่นิยมของมิชฉาชีพ

  • การส่ง E-mail เพื่อชักชวนการทำงานทาง Internet เป็นการนำเสนองานในรูปแบบบริษัท ชวนน่าเชื่อถือ ทำงานง่าย ได้เงินง่าย หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ทำให้ผู้ใช้งานหลายราย หลงเชื่อและทำตามขั้นตอนต่างๆ โดยหารู้ไม่ว่า กำลังจะตกเป็นเหยื่อของมิชฉาชีพโดยไม่รู้ตัว

  • จดหมายลูกโซ่ การส่งต่อเพื่อช่วยเหลือ การบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิต่างๆ บางทีคุณอาจเป็นผู้ใจบุญเกินไป ทำตามข้อเสนอแนะ ร่วมทำบุญกับ E-mail ผ่านทางบัญชีที่ถูกระบุมาใน Email มีการส่งต่อไปเรื่อยๆ แถมเป็นเราเองที่เพิ่มการหลอกลวงผู้ใช้งานเองซะอีก ควรไตร่ตรอง เนื้อหา ตรวจสอบข้อมูลให้ดี ก่อนที่่จะหลงเชื่อ คำลวงของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีกับเรา

  • E-mail ที่ถูกปลอมขึ้นมาให้เหมือน E-mail ของสถาบันการเงิน เพื่อให้เราชำระหนี้ต่างๆ หรือ ให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบัตรเครดิต ของเรา ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลอย่างชัดเจน แก่มิจฉาชีพ เมื่อเราให้ข้อมูลพวกนี้ไป ไม่ต้องห่วงความเสียหายที่จะตามมาเลย แน่นอนคุณอาจจะเป็นหนี้ โดยที่คุณไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับมัน สูญเสียทรัพย์สิน เพราะฉะนั้นควรตอบสอบเนื้อหา และที่มา ให้ดีก่อนการกรอกข้อมูล ลงไป

  ยังมีอีกหลายวิธีที่มิชฉาชีพใช้กัน เราควรมีความรอบครอบ ในการใช้งาน E-mail ตรวจสอบเนื้อหาต่าง ๆ แหล่งที่ ความน่าเชื่อถือ เพื่อท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ และเกิดความเสียหายแก่ตัวท่านเอง 


บทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting , Email Server คุณภาพสูง