Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] การสร้าง Template อีเมล์ทำอย่างไร

Template บน Thunderbird คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

     เรามักจะได้ยินกันอยู่เสมอไม่ว่าจะเปิดใช้โปรแกรมอะไรก็ตามมักจะมี Template ให้เราเลือกใช้งานตามลักษณะงาน

     Template คืออะไร   Template คือแม่แบบงานที่ถูกกำหนดมาตามลักษณะที่เหมาะสมถูกต้องในการใช้งาน บางครั้งมีการใช้งานรูปแบบในการเขียนเมล์ถึงลูกค้าแต่ละแบบ ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราสามารถสร้าง Template ของแต่ละเคสขึ้นมา เพื่อที่เวลาเราใช้ส่งเมล์ครั้งต่อไป จะได้สะดวกในการเรียกใช้งาน


วิธีการสร้าง Template ทำได้ดังนี้
1. เข้าไปที่ Write เขียนจดหมาย จากนั้นจะปรากฏหน้าเขียนจดหมายขึ้นมา
ทำการร่าง เค้าโครง คำต่าง ๆ ที่ต้องการให้เป็นแม่แบบ2. เมื่อได้แม่แบบที่ต้องการแล้วทำการ Save Template
โดยเข้าไปที่ File > Save As > Template
Template
จะถูก Save ไว้หน้าแรก ตามตัวอย่าง ภาพด่านล่าง


3. เมื่อเข้าหน้าแรก Template จะถูกโชว์อยู่ด้านล่าง Inbox
เมื่อคลิกที่ Template ด้านขวาจะโชว์รายละเอียด Template
หัวเรื่อง ผู้รับ วันที่ Template ถูกสร้างขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

[Thunderbird] อีเมล์บางฉบับส่งไปไม่ถึงผู้รับ
[Thunderbird] วิธี Add account ของ Gmail หรือ Google Apps (IMAP)
โปรแกรม Thunderbird คืออะไร คำอธิบายง่ายๆ ที่คุณก็เข้าใจ


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

[Outlook] วิธีการตั้ง Auto Archive อีเมล์


Archive อีเมล์ คืออะไร ทำไมต้องทำ แล้วทำตอนไหนถึงจะเหมาะ


Archive อีเมล์คือการ Backup ข้อมูลอีเมล์ทั้งหมดในการส่ง รับ จัดเก็บทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระบบ
ผู้ใช้งานสามารถเปิดดูย้อนหลังได้ ถึงแม้ว่าได้ทำการลบอีเมล์ใน Inbox หรือ Sent ไปแล้วก็ตาม

ประโยชน์ของ Archive อีเมล์

     ปัจจุบันอีเมล์เป็นช่องทางสำคัญในการติดต่อธุรกิจ อีเมล์แต่ละฉบับจึงมีความสำคัญมาก เราควรรู้วิธีเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา ถ้าหากอีเมล์จริงใน Inbox หาย เราสามารถเข้าถึง Email Archive ที่ทำการจัดเก็บไว้ เพื่ออ่านหรือนำไปอ้างอิงได้อีกด้วย

วิธีการตั้ง Auto Archive อีเมล์
ไปที่ เครื่องมือ(Tools) > ตัวเลือก (Option)

ไปที่แถบ อื่นๆ(Other) > เก็บถาวรอัตโนมัติ(Auto Archive)

ทำการติ๊กเลือกรายการตั้งค่าเก็บอัตถาวรอัตโนมัติตามต้องการ > ตกลง (OK)

บทความที่เกี่ยวข้อง   

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

IP จริง (Public IP) กับ IP ภายใน (Local IP) ต่างกันอย่างไร ?

IP คือ อะไร ?

IP มีลักษณะคล้ายๆ กับ บ้านเลขที่ โดยมีรูปแบบ เป็น xxx.xxx.xxx.xxx (ยกตัวอย่าง 61.22.11.22) เป็นต้น IP แบ่งออกหลักเป็น 2 ชนิด คือ IP จริง (Public IP) และ IP ในวง Lan หรือภายใน (Local IP)Public IP หรือ IP จริง

จากภาพประกอบด้านบน IP จริง คือ IP ที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) จะเป็นผู้มอบให้ โดยหมายเลข IP จะเปลี่ยนไปเมื่อทำการปิดและเปิด Router Modem ทุกครั้ง แต่ตาม Office ต่างๆ ที่ใช้ในเชิงธุรกิจอาจจะใช้บริการ Fixed IP ซึ่งจะทำให้​ IP จริงเป็นค่าเดิมตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะเปิดปิด Router ยังไงIP ภายใน (Local IP)

IP ภายในมักจะขึ้นต้นด้วยตัวเลข 192.168.1.xxx ซึ่งเราจะได้รับ IP ภายในต่อเมื่อเราเปิดเครื่องอุปกรณ์และรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตจาก WiFI หรือ จากสาย LAN โดย IP ตัวนี้จะเป็นที่ทราบกันภายในเท่านั้น โดยอุปกรณ์ Modem Router จะเป็นผู้แจกให้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เข้ามาต่อพ่วงทั้งจาก Lan และ WiFi 


โดยที่อุปกรณ์ทุกตัวที่เชื่อมต่อไปยัง Modem Router เดียวกัน จะมี IP จริงเป็นหมายเลขเดียวกันหมด แต่จะมี Local IP ที่แตกต่างกันไปตามภาพประกอบ


บทความโดย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด | ผู้เชี่ยวชาญด้าน Email Hosting

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

DNS Server is Blacklist คือ อะไร แก้ไขปัญหาอย่างไร ?
เมื่อปริมาณ Spam และ Junk Mail เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงผู้ส่ง Spam หรือ Spammer ก็หาวิธีแปลกๆใหม่ๆ มาส่งอีเมล์โฆษณาอยู่เรื่อยๆ ทำให้ผู้ให้บริการ Email Hosting ต้องหาวิธีในการรับมือที่เข้มงวดมากขึ้น จนบางครั้งก็มากจน คุณก็ต้องมาประสบปัญหาเช่นส่ง Eamil ไม่ออกด้วยเช่นกันDNS Server is Blacklist

Domain name ทุก Domain ต้องมี DNS Server หรือ ค่า NS1, NS2 นั่นเอง ซึ่งมีหน้าที่ในการสั่งการค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Domain ทั้งหมด เช่น Email (ผ่านค่า MX), Web Site (ผ่านค่า A Record หรือ Cname


มีผู้ให้บริการ Email Hosting จำนวนมาก ใช้ Server 1 ตัวทำหน้าที่ทุกอย่าง ตั้งแต่ DNS Server, Email Hosting, Web Hosting เมื่อ Email ของ User คนใดคนหนึ่งส่งออกมากผิดปกติ หรือ Website ของลูกค้าคนใดคนหนึ่งมีการส่ง Spam ออกไปจำนวนมากๆ ก็จะส่งผลให้ DNS Server นั้นติด Blacklist ไปด้วย เพราะ IP ของ DNS Server กับ Web Hosting เป็นเครื่องและ IP เดียวกัน


วิธีแก้ไขปัญหา

ผู้ให้บริการ Email Hosting ควรแยก DNS Server ออกมาเป็น Server ที่ทำหน้าที่ DNS โดยเฉพาะ ซึ่งปัญหาดังกล่าวต้องให้ผู้ให้บริการแก้ไขให้เท่านั้น เพราะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างซับซ้อนระดับหนึ่ง ซึ่ง User หรือผู้ใช้งาน Email ทั่วไปคงไม่สามารถแก้ไขได้แน่ หากไม่ทำการแก้ไขปัญหา  IP ของ DNS Server ติด Blacklist ก็จะทำให้ส่ง Email ไปหาปลายทางหลายๆที่ไม่ได้ และจะเจอ Error "DNS Server is Blacklist" และปัญหาก็จะวนเวียนในลักษณะนี้ไปๆมาๆ


บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความโดย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด | ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพเยี่ยม

เหตุผลที่ อีเมล์โฮสติ้ง Email Hosting/Server ถึงมีปัญหาล่มบ่อย ?หลายๆคนเลือกใช้ Email Hosting สิ่งที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ความเสถียรภาพของระบบ เพราะหากล่ม ย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจและ User ของคุณโดยทันที เพราะปัจจุบันการสื่อสารด้วย Email ถือเป็นวิธีการสื่อสารหลักในหลายๆ ธุรกิจแล้ว เรามาดูปัจจัยที่จะทำให้ Email Hosting ล่มมีดังนี้


Hardware ไม่ได้มีปัญหา

หลายๆคนคงคิดว่าถ้า Mail Server ล่ม น่าจะเกิดจาก Hardware เช่น RAM, CPU, Power Supply ในเครื่อง Mail Server อาจจะพัง แต่ในยุคปัจจุบันเครื่อง Mail Server และ Hardware ล้วนมีความคงทนต่อสภาพการทำงานหนักๆ และยิ่งอยู่ใน Data Center ที่มีแอร์เย็นๆ ยากมากที่ Hardware จะมีปัญหา


สาเหตุจาก OS และ Software

เครื่อง Email Hosting หรือ Mail Server ก็ไม่ต่างอะไรกับคอมพิวเตอร์ที่บุคคลทั่วไปใช้งาน เมื่อใช้ไปสักพักก็อาจจะติดไวรัส เครื่องช้า เครื่องค้าง ลง Window ใหม่ หรือ Harddisk เต็ม เป็นต้น, เครื่อง Mail Server ก็เช่นกัน การล่มกว่า 70-80% เกิดจาก OS และ Software  


ไม่มีระบบ Monitoring

ยกตัวอย่างปัญหาง่ายๆ ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับผู้ให้บริการ Email Hosting เลย แต่ก็เป็นจริงคือ Server ล่ม เพราะ Harddisk เต็ม เนื่องจากผู้ให้บริการ Email Hosting มีเครื่อง Mail Server จำนวนมาก แต่ก็ไม่มีระบบอะไรที่ Monitor ได้เลยว่า Mail Server เครื่องไหนใกล้เต็ม ซึ่งนี่เป็นปัญหาที่ง่าย และ ไม่ซับซ้อนอะไรเลย แล้วปัญหาที่มีความซับซ้อนหากไม่มีการ Monitoring ก็ไม่ต่างอะไรกับระเบิดเวลา ที่พร้อมล่มทุกเมื่อHuman Error

Email Hosting ถือเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากที่สุดระบบหนึ่ง ดังนั้นผู้ที่จะ Config ค่าใดๆ ควรเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆ เพราะการตั้งค่าผิดแม้แต่นิดเดียวมีโอกาสทำให้ Mail Server ล่มได้โดยทันที ดังนั้นคุณควรมั่นใจว่าผู้ให้บริการ Email Hosting นั้นมีความเชี่ยวชาญจริงๆ มีระบบสำรอง หรือ ในเหตุสุดวิสัยจริงๆ ก็ควรมีการสำรองไปยัง Server อื่นๆ 


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด | ผู้ให้บริการ Email Hosting

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทำไม Email Hosting ถึงมีราคา "สูงหรือแพง" กว่า Web Hosting หลายเท่าตัว
หลายๆคนที่ใช้งาน Email Hosting ที่ทราบราคาของผู้ให้บริการ Email Hosting โดยเฉพาะถึงกับอึ้ง หรือ ถ้าคุณใช้งาน Email ที่แถมมากับ Web Hosting มานาน คุณคงตกใจในราคาที่ผู้ให้บริการ Email Hosting เสนอราคามา ว่าเหตุใด Email Hosting ถึงแพงกว่า Web Hosting หลายเท่าตัว


เหตุผลที่ Email Hosting ราคาแพง

  1. ถึงแม้ว่าพื้นที่หรือ Disk Space ของผู้ให้บริการ Email Hosting จะมีปริมาณเท่ากับ Web Hosting แต่ Email Hosting มีความซับซ้อนของการทำงานที่มากกว่า
  2. ความสำคัญต่อธุรกิจ เราปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนใหญ่ถ้าระบบ Email ในบริษัทคุณล่ม จะมี User โวยวายมากกว่า Web Site บริษัทล่ม และ ตรงนี้ก็เป็นต้นทุนที่ผู้ให้บริการ Email Hosting ต้องสร้างความเสถียรที่สูงกว่า Web Hosting หลายเท่าตัว ซึ่งรวมถึงทีมงานที่มากกว่าด้วย  3. Bandwidth ผู้ที่ใช้งาน Email Hosting ต้องใช้ Bandwidth มากกว่า Web Hosting ทั่วไป หลายสิบเท่าตัว จึงทำให้ต้นทุนของผู้ให้บริการ Email Hosting สูงตามด้วย
  4. ระบกรอง Junk Mail ใน Email Hosting ส่วนใหญ่เป็น Software ที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ และ ผู้ให้บริการ Email Hosting ต้องจ่ายให้ต่างประเทศเป็นรายเดือน สำหรับการ Update Software ให้ใหม่ล่าสุดเสมอ

  5. เครื่อง Server สำหรับการทำ Email Hosting ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความคงทนสูงกว่าเครื่อง Server ทั่วไป รวมถึงต้องมี Ram, CPU ที่เร็วกว่า Web Hosting ทั่วไป เพราะ User ที่ Active มายังเครื่อง Email Hosting นั้นมีจำนวนมากกว่าในทุกช่วงเวลา ซึ่งไม่เหมือนกับ Web Hosting จำนวนคนเข้าเว็บไซต์มากๆ จะกระจุกตัวกับเว็บที่มีชื่อเสียงขององค์กรใหญ่ๆเท่านั้นบทความที่เกี่ยวข้อง

บทความโดย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด | ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูง

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คนไทยชอบใช้อะไรใน google apps

ในปัจจุบัน หลายๆองค์กรเริ่มหันมาใช้บริการ Google Apps มากขึ้น เนื่องจากสามารถนำมาช่วยบริหารจัดการ การทำงานภายในได้อย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วว่องไว เหมาะกับยุคสมัย แต่รู้หรือไม่ว่าลักษณะนิสัยการใช้งาน Google Apps ของคนไทยเป็นอย่างไร

คนไทยนิยมใช้สิ่งใดใน Google Apps

เราขอจัดอันดับการใช้งานยอดนิยม 3 อันดับดังนี้

จัดอันดับความนิยมในการใช้งาน Google Apps
1.Gmail
หากจะพูดว่าสาเหตุหลักที่หลายๆองค์กรเลือกใช้ กูเกิ้ลแอป (Google Apps) นั้น เป็นเพราะว่าต้องการใช้งานระบบอีเมล์ ก็คงไม่ผิด และแน่นอนว่าเมื่อสาเหตุหลักคือการต้องการใช้อีเมล์ที่ดี นั่นแสดงให้เห็นว่า ทางองค์กรนั้นๆต้องมีการใช้งานอีเมล์สม่ำเสมอ และอาจเป็นตัวการสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจก็เป็นได้ 
อันดับ1 Gmail ระบบอีเมล์ที่ตอบโจทย์Gmail เป็นระบบอีเมล์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ด้วยระบบที่มีความเสถียรภาพ มีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ การป้องกันสแปมและการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับ Email Hosting ธรรมดาอื่นๆได้ ทำให้ Gmail ขึ้นมาครองแชมป์อันดับ 1 ได้ไม่ยาก

2.Google Drive
คุณคงเคยประสบปัญหา กับการที่ต้องเก็บเอกสารมากมาย แล้วเมื่อถึงเวลาที่จะเรียกใช้ กลับนึกไม่ออกว่า นำเอกสารเหล่านั้นไปเก็บไว้ที่ไหน ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากคุณนำกูเกิ้ลไดร์ฟ (Google Drive) มาช่วยจัดการ 

อันดับ2 Google Drive พื้นที่เก็บไฟล์ออนไลน์ เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานกูเกิ้ลไดร์ฟ (Google Drive) มีพื้นที่ให้คุณเก็บข้อมูลออนไลน์ได้ถึง 15 GB สามารถแชร์ไฟล์หรือให้คนเข้ามาดูไฟล์ได้โดยไม่ต้องแนบอีเมล์ ที่สำคัญสามารถเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ การทำงานเกี่ยวกับเอกสารนั้นจึงง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทำให้กูเกิ้ลไดร์ฟ (Google Drive) ได้รับความนิยมรองลงมาเป็น อันดับที่2


3.Google Doc
ในการทำงานบางครั้ง เราต้องมีการระดมสมอง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดออกมา แต่การที่จะบอกให้แต่ละคนไปโน้ตใส่กระดาษของตัวเองแล้วค่อยมารวมกันทีหลังนั้น ก็คงไม่สะดวกเท่าไหร่นัก คงจะดีกว่าหากว่าเราสามารถทำงานไปพร้อมๆกันได้ทุกคน

อันดับ3 Google Doc จัดการงานเอกสารได้ง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา


กูเกิ้ลดอค (Google Doc) ประกอบไปด้วย 5 แอปย่อย ดังนี้
  1. Document
  2. Spreadsheets 
  3. Presentations
  4. Drawings
  5. Forms
ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการทำงานของคุณได้ ข้อดีของกูเกิ้ลดอค (Google Doc) ที่ทำให้ได้รับความนิยม คือ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา แชร์ไฟล์โดยกำหนดผู้เข้าถึงได้ สามารถทำงานร่วมกันครั้งละหลายๆคนภายในไฟล์งานเดียวกันได้ พร้อมๆกับแชทและแสดงความคิดเห็นได้ในหน้านั้นๆ ที่สำคัญมีการบันทึกอัตโนมัติตลอดเวลาทำงาน ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น สะดวก ว่องไว ไม่ต้องกลัวว่าไฟล์งานจะสูญหาย