Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

[TL GoCloud][Webmail] วิธีตั้งค่าการแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ (Address Book) ให้เรียงอย่างถูกต้อง

สำหรับการตั้งชื่อผู้ติดต่อ ในหน้าเว็บเมล์อาจแสดงเรียงรายชื่อไม่ถูกต้องตามตัวอักษร เราสามารถตั้งค่าให้แสดงรายชื่อเรียงตามอักษรได้ดังนี้

1. จากรูปรายชื่อที่เราตั้งไว้ จะแสดงเรียงไม่ถูกต้อง เราสามารถตั้งค่าได้โดยการกด "ปรับแต่งค่าส่วนตัว"
2. จากนั้นให้เลือก "สมุดรายชื่อ" ในหัวข้อ "จัดเรียงคอลัมน์" ให้ทำการแก้ไขตามที่เราต้องการ
3. ในหัวข้อ "จัดเรียงคอลัมน์" ให้แก้ไขเป็น "ชื่อแสดง" แล้วกด "บันทึก"
4. รายชื่อจะแสดงเรียงอย่างถูกต้อง ดังรูปบริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด ในราคาที่จับต้องได้

[TL GoCloud][Webmail] วิธี Import Contacts บนหน้าเว็บเมล์

สำหรับรายชื่อผู้ติดต่อในหน้าเว็บเมล์ระบบ GoCloud สามารถนำรายชื่อจาก Account อีเมล์อื่นๆ ได้ โดยการ Import Contacts จากไฟล์นามสกุล .vcf ดังนี้

1. กด Import
2. ระบบจะแสดงหน้าต่างให้เลือกไฟล์ ให้กด Choose Flies
3. จากนั้นเลือกไฟล์นามสกุล .vcf ที่ได้ Export Contact ไว้
4. แล้วกด Import
5. จากนั้นกด Done เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ รายชื่อผู้ติดต่อ จะแสดงอยู่ใน Contacts ทั้งหมด
บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด ในราคาที่จับต้องได้

[TL GoCloud][Webmail] วิธี Export Contacts บนหน้าเว็บเมล์

สำหรับรายชื่อผู้ติดต่อในหน้าเว็บเมล์ระบบ GoCloud สามารถนำรายชื่อไปยัง Account อีเมล์อื่นๆ ได้ โดยการ Export Contacts ซึ่งจะได้เป็นไฟล์นามสกุล .vcf เพื่อเคลื่อนย้ายไป Import Account อีเมล์ที่ต้องการ ดังนี้

1. กดที่ Export2. จะมีหน้าต่างให้ตั้งชื่อไฟล์ที่จะ Export และเลือกที่เก็บ
3. จะได้ไฟล์ .vcf เพื่อนำไป Import ในขั้นตอนต่อไป
บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด ในราคาที่จับต้องได้

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิธีตั้งรหัสผ่านในไฟล์ Word

1. ไปที่เมนู(Menu) > 2.บันทึกเป็น(Save As)

3. เลือกไปที่เครื่องมือ (Tools)
4. เลือกตัวเลือกทั่วไป (General Options..)

ทำการใส่ Password
ยืนยัน Password อีกครั้ง จากนั้นคลิกตกลง

ยืนยัน Password อีกครั้ง จากนั้นคลิก ตกลง

ทำการตั้งชื่อไฟล์งาน แล้วคลิก บันทึก

เมื่อเปิดไฟล์งาน Word จะปรากฏ Dialog Box เพื่อให้เราทำการใส่ Password เพื่อทำการเข้าใช้งาน


บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด ในราคาที่จับต้องได้

วิธีตั้งรหัสผ่านในไฟล์ Excel
1. คลิกไปที่เมนู(Menu)>บันทึกเป็น(Save As)

3. เลือกไปที่เครื่องมือ(Tools)
4.
 ตัวเลือกทั่วไป(General Options..)

 
5. ทำการใส่ Password ทั้ง 2 ช่อง
ช่องแรกใส่ Password ที่ต้องการ
ช่องที่สอง ยืนยัน Password อีกครั้ง
จากนั้นคลิก ตกลง

ยืนยันการใส่ Password อีกครั้ง จากนั้นคลิก ตกลง

ทำการตั้งชื่อไฟล์งาน จากนั้นก็บันทึก

เมื่อเปิดไฟล์งานจะขึ้น Dialog Box เพื่อให้เราใส่ Password ในการเข้าใช้งาน


บทความที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด ในราคาที่จับต้องได้

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิธีปิดสแกนอีเมล์ของ YAC


โปรแกรม YAC เป็นโปรแกรมเล็กๆ ติดเครื่อง (Freeware) การทำงานจะเป็นลักษณะคอยลบไฟล์ขยะ ทำหน้าที่ควบคุม Registry เพื่อให้คอมพิวเตอร์นั้นทำงานได้ดีขึ้น แต่ก็มีการผิดพลาด เกี่ยวกับการใช้งาน Browser เพราะโปรแกรมมีความสามารถในการจำกัดการใช้งาน จึงอาจมีข้อผิดพลาดบางอย่างส่งผลกระทบต่อการ รับ-ส่งอีเมล์ อีเมล์ส่งไม่ออกบ้าง วิธีแก้ไข หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งอีเมล์ไม่ออก YAC อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้การทำงานบางอย่างไม่สอดคล้องกับการส่งอีเมล์ มีวิธีแก้โดยการ เลื่อนการทำงานของ YAC เพื่อช่วงระยะเวลาในการส่งอีเมล์ ไม่เกิดปัญหา  

ไปที่ Toolbar ด้านล่างขวามือ แล้วเลือกไปที่ตัวโปรแกรม YAC

ทำการคลิกขวา เลือกไปที่ Exit > ทำการเลือกระยะเวลาปิดการทำงานของโปรแกรม
แล้วก็ลองใช้งานอีเมล์ดูว่าผ่านไหม ถ้าผ่านก็แปลว่าเป็นที่โปรแกรม YAC


บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด ในราคาที่จับต้องได้

สอนการใช้งาน Mozilla Thunderbird เบื้องต้น และ เครื่องมือพื้นฐาน
การเขียนอีเมล์ใหม่

1. ไปที่ Write ด้านบน Toolbar
2. จะปรากฏหน้า สำหรับเขียน รายละเอียดอีเมล์ ชื่อผู้รับ เนื้อหาอีเมล์ ข้อมูลต่างๆ ในการส่ง

การอ่านอีเมล์เมื่อมีอีเมล์ใหม่เข้ามา

ในหน้าแรก ด้านขวามือที่ในแถบสีแดง คือ อีเมล์ที่เข้ามาจะโชว์รายละเอียดต่างๆ เช่น
Subject หัวเรื่องอีเมล์   Form ผู้ส่ง   Date วันเวลาที่ทำการส่ง

เมื่อคลิกอีเมล์ที่ต้องการอ่าน เนื้อหา รายละเอียดต่างๆ จะถูกแสดงขึ้นด้านล่าง หากต้องการ
อ่านอีเมล์อื่น ก็ทำการเลือก หัวข้ออีเมล์ได้เลย เนื้อหาด้านล่างจะเปลี่ยนไปตามหัวข้อ อีเมล์ที่เราเลือก

การตอบกลับอีเมล์

เมื่อเปิดอีเมล์ที่ต้องการอ่านแล้ว ด่านบนขวามือ ในเนื้อหา จะมีปุ่ม Reply คลิกเพื่อทำการตอบกลับอีเมล์ฉบับนั้น

เมื่อคลิกปุ่ม Reply จะปรากฏหน้า การเขียนอีเมล์ จะมีเนื้อหา รายชื่อผู้ส่งมาหาเรา ทำการเขียนเนื้อหาอีเมล์ที่ต้องการ จากนั้นก็ทำการส่ง Sent อีเมล์จะถูกตอบกลับไปในหัวข้ออีเมล์เดียวกัน

การแนบไฟล์เอกสารในหน้าเขียนอีเมล์ ในแถบ Toolbar เลือกไปที่ Attach เพื่อทำการแนบไฟล์เอกสาร

ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง จากนั้นคลิกที่ Open

ในหน้าเขียนอีเมล์ใหม่ หากการอัพโหลดไฟล์แนบเสร็จสิ้นจะปรากฏไฟล์แนบ ด้านขวามือบน โชว์รายละเอียดของชื่อไฟล์แนบ และขนาดของไฟล์แนบ

Address Book การเพิ่มผู้ติดต่อ1. ไปที่แถบ Address Book ใน Toolbar ด้านบน
2. เลือกไปที่ New Contact เพื่อทำการเพิ่ม ผู้ติดต่อ
3. ใส่รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ติดต่อ รายละเอียดต่าง ๆที่ต้องการ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นคลิก OK
รายชื่อผู้ติดต่อที่เพิ่ม จะถูกบันทึกลงใน Address Book บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด ในราคาที่จับต้องได้