Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน

วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นกด Delete


ระบบจะยืนยันการลบอีกครั้ง
ให้กด OK


Event ที่เคยนัดหมายไว้ จะถูกลบออกจากโปรแกรมทันที


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


[Thunderbird] วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด Event
ให้กด Invite Attendees


1. จากนั้นให้ใส่ อีเมล์ ผู้ติดต่อที่ต้องการเชิญเข้าร่วม Event
2. แล้วกด OK


โปรแกรมจะแสดงรายชื่อที่ถูกเชิญ
ให้กด Save and Close
จากนั้นโปรแกรมจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปยังผู้ติดต่อ


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


[Thunderbird] การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน

การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นให้กดเลือกหัวข้อ Repeat


โปรแกรมจะมีตัวเลือกให้เลือก หรือ จัดการตั้งเองก็ได้
โดยการกดเข้าที่ Custom (ตัวอย่างรูปภาพ เลือก Weekly)
เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้กด Save and Close


Event จะถูกตั้งขึ้นมาตามที่เราเลือกทันที ดังตัวอย่าง
เลือกทำทุกวันอังคาร


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


[Thunderbird] วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย

วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นให้กดเลือกที่หัวข้อ Reminder


ตัวอย่างได้เลือก แจ้งเตือนก่อนถึงนัดหมาย 2 ชั่วโมง


เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้กด Save and Close


โปรแกรมจะกำหนดการแจ้งเตือนบทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


[Thunderbird] วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน Event ตามวัน-เวลาที่กำหนด

วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน Event ตามวัน-เวลาที่กำหนด

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar > ให้กด Event


โปรแกรมจะแสดงหน้ารายละเอียดของการนัดหมาย
ให้กรอกข้อมูลตามต้องการ


1. กรอกชื่อการนัดหมาย
2. เลือกวันที่และเวลาในการนัดหมาย
3. ใส่รายละเอียดตามต้องการ
จากนั้นกด Save and Close


โปรแกรมจะกำหนดการนัดหมายให้ในปฎิทิน


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


[Thunderbird] การสร้าง Account Calendar

การสร้าง Account Calendar

ให้กดสร้าง Account ที่ Create a new calendar


จากนั้น ให้เลือก On My Computer
จากนั้นกด Next


ระบบจะให้ตั้งชื่อ เลือกสี และอีเมล์ที่ต้องการให้เชื่อมต่อกับ Calendar
จากนั้นกด Next


ระบบจะสร้าง Account ของ Calendar ให้ดังรูปภาพ
ซึ่งสามารถเลือกให้โชว์หรือไม่โชว์ Account อื่นๆ ได้ด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] การตั้งค่าให้ลบข้อความออกจากเซิฟเวอร์ Type: POP3

การตั้งค่าให้ Remove message from server เพื่อป้องกันปัญหา Mailbox เต็ม สามารถตั้งค่าได้ง่าย  ๆ ด้วยการใช้โปรแกรม Client อย่าง Mozilla Thunderbird และให้โปรแกรมทำการเก็บข้อความอีเมล์ไว้ที่เครื่องแทนการเก็บบน Mail Server ทุกฉบับ โดยการตั้งให้ลบข้อความทุก 14 วัน หรือมากกว่านั้น ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดโปรแกรม Mozilla Thunderbird
คลิกที่ชื่อบัญชีอีเมล์ที่ต้องการตั้งค่าด้านซ้าย จากนั้นเลือก View settings for this account

ไปที่ Server settings ของบัญชีอีเมล์นั้น
จากนั้นที่กรอบสีแดง ให้ติ๊ก Leave messages on server ไว้เสมอ
For at most 14 days สามารถปรับเพิ่มลดจำนวนวันได้ตามต้องการ
ตามตัวอย่างคือ เมื่อข้อความถูกเก็บไว้ครบ 14 วัน แล้วโปรแกรมก็จะดึงข้อความดังกล่าวมาเก็บไว้ที่โปรแกรม
แทนการเก็บไว้ที่ Mail server
บทความที่เกี่ยวข้องบริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว