Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

เมื่อพนักงานในองค์กรลาออก ควรทำอย่างไรกับระบบอีเมล์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อมีพนักงานในองค์กรลาออก ปัญหาที่มักจะพบโดยส่วนใหญ่ คือ User ไม่ประสานงานใด ๆ ไว้ให้กับฝ่าย/แผนก  บางรายเข้าไปลบข้อความในบัญชีอีเมล์ของตนเองก่อนที่ตนจะลาออก ทำให้การประสานงานนั้นขาดตอนไป หรือบางรายร้ายกว่านั้น คือ นำบัญชีอีเมล์บริษัท ไปติดต่อซื้อของ ทำธุรกิจของตนเองแต่ปัญหาหลัก ๆ คือ Admin ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร เมื่อมีพนักงานลาออกไป แล้วถ้ามีลูกค้าติดต่อเข้ามาที่บัญชีอีเมล์ของพนักงานท่านนั้น แล้วเราจะขาดการติดต่อสื่อสารหรือไม่ สิ่งสำคัญที่ Admin ควรดำเนินการ คือ เราต้องจัดการกับระบบอีเมล์ที่พอทำได้ในขณะนั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1. เปลี่ยนรหัสผ่านของเจ้าของบัญชีอีเมล์ที่ลาออกการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นหนึ่งในวิธีการแรกที่ต้องดำเนินการหากพนักงานลาออก เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลขององค์กรรั่วไหล และเป็นการระงับการประพฤติของ End-users กรณีมีประวัติการลาออกที่ไม่ดีนัก เราสามารถทำได้ง่าย ๆ โดย Access ผ่านระบบ Admin ของระบบอีเมล์ที่เราใช้งานอยู่

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยระบบ SMARTAdmin2. ตั้ง Auto Forward ไปยังบัญชีอีเมล์ที่ใช้งานปัจจุบัน
กรณีนี้เหมาะกับพนักงานที่ตำแหน่งหรือมีความรับผิดชอบสูง เช่น ผู้บริการ ผู้จัดการ เซลล์ คนที่ต้องประสานงานกับลูกค้า หรือ Supplier บ่อย ๆ พวกเขาเสมือนเป็นผู้กุมอำนาจทางการตลาดขององค์กรท่านเลยทีเดียว ดังนั้นเมื่อบัญชีอีเมล์ของพนักงานที่ลาออกจะต้องถูกปิดลง เราสามารถตั้งค่าให้ข้อความขารับส่งออกอัตโนมัติไปยังผู้ประสานงานแทนได้

เช่น นาย A ลาออก แล้ว นางสาว B มารับผิดชอบงานแทน

Admin ควรจะตั้ง Auto Forward ให้ข้อความขาเข้าของบัญชีอีเมล์นาย A ส่งต่อไปยังบัญชีอีเมล์ของนางสาว B ด้วย เพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อสื่อสาร


3. ตั้ง Auto Reply ที่บัญชีอีเมล์ของพนังงานที่ลาออก เพื่อแจ้งว่าผู้ส่งว่ามีการเปลี่ยนบัญชีอีเมล์แล้ว หรือไม่ได้ใช้บัญชีอีเมล์นี้แล้ว


Admin สามารถทำ Auto Responder เพื่อแจ้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติว่า นาย A ได้ลาออกไปแล้ว ถ้าจะติดต่อให้ติดต่อผ่านทางบัญชีอีเมล์ของนางสาว B แทน เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ผู้ส่งทราบว่าบัญชีอีเมล์ที่เขากำลังติดต่ออยู่นั้นจะไม่ได้ใช้งานต่อไปในอนาคตแล้ว หรือเปลี่ยนผู้ประสานงานเป็นบัญชีอีเมล์อื่นแทน

การตั้งค่าตาม 3 วิธีดังกล่าว เป็นการช่วยให้ Admin สามารถจัดการระบบอีเมล์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่ง Admin สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกระบบบนโลกนี้

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

Technology Land Co., Ltd.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการระบบอีเมล์สำหรับองค์กรของประเทศไทย

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

[OX-P] วิธีการตั้งค่า Filter/Rule เพื่อย้ายอีเมล์ที่ไม่ใช่สแปม ออกจาก Spam Folder

แม้ว่าระบบอีเมล์จะมีการกรองที่มีประสิทธิภาพก็ตาม แต่ทุกอย่างไม่มีคำว่า "สมบูรณ์" ความผิดพลาดใน Logic ของการกรองสแปมในระบบทุกระบบก็อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ได้ตั้งใจของโปรแกรมเมอร์ ในฐานะที่เราเป็น End-users เมื่อเรารับข้อความอีเมล์มาจากเพื่อนหรือคนรู้จัก แต่อีเมล์ดังกล่าวกลับเข้าไปอยู่ใน Spam Folder โดยไม่ได้ตั้งใจ เราจึงต้องมาเรียนรู้เทคนิคการย้ายอีเมล์จาก Rule/Filter สักหน่อย
มาดูภาพประกอบกัน

1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอีเมล์บริษัท

1. Settings
2. Advaced Settings
3. Mail Filter Rules
4. Add new rule

2. เพิ่ม Rule ในการตั้งค่า

1. ตั้งชื่อ Rule name
2. คลิกเพิ่มเงื่อนไข Add condition

3. สร้างเงื่อนไข และ Actions

1. เลือกเงื่อนไข Sender/From > Contains > ใส่ชื่อโดเมนหรืออีเมล์ที่ไม่ใช่ Spam
2. เพิ่ม Actions เลือก Move to folder > INBOX
3. กด Save

4. กรณีที่ต้องการใส่ชื่อโดเมนหรืออีเมล์ที่มากกว่า 1 บัญชีใน 1 Rule

เลือก Apply rule if any condition is met.
เพิ่ม Conditions: Sender/From > Contains > ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์หรือโดเมนเพิ่มลงไป
จากนั้นกด Save

5. เมื่อสร้าง Rule เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏชื่อ Rule ดังภาพ

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม / แก้ไข / ลบ Rule ได้ตามต้องการ


บทความที่เกี่ยวข้อง

ระบบ Spam Filter เพื่อเรียนรู้ Spam Mail อัตโนมัติ คือ อะไร ?
[MD OX] วิธีการแนบไฟล์บนหน้าเว็บเมล์
[MD OX][Webmail] วิธีการเปลี่ยน Email Password
[MD OX][Webmail] การใช้งานผ่านอีเมล์ผ่าน Browser
[MD OX] วิธีการเช็ค Email quota หรือ Disk storage บนเว็บเมล์
[OX-P] วิธีการตั้งค่า Filter/Rule สำหรับแยก Sender ที่เป็นสแปมจากหน้าเว็บเมล์
[Outlook] วิธีย้ายอีเมล์ที่เข้า Junk E-mail ลงใน Inbox แบบถาวร

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่มีระบบ Spam Filter ที่สามารถเรียนรู้อัตโนมัติด้วยตนเอง

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[Hotmail][Outlook.com] วิธีการ Export รายชื่อผู้ติดต่อบน Contacts เป็นไฟล์ .CSV

มีหลายคนต้องการทราบวิธีการ Export รายชื่อผู้ติดต่อจาก Address Book บนหน้าเว็บ Hotmail.com / Outlook.com วันนี้ผู้เขียนจึงได้ทำภาพประกอบมาอธิบาย ให้ทำตามกันเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น


1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอีเมล์ของ Hotmail, Outlook

1. คลิกที่ไอคอนตัวเลือก
2. คลิกที่หมวด People

2.  Export รายชื่อที่ติดต่อทั้งหมด

1. คลิก Manage
2. เลือก Export for Outlook.com and other services

3. ไฟล์นามสกุล .CSV ถูกบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์

จะได้ไฟล์ OutlookContacts.csv


วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[Yahoo][Thunderbird] วิธี Add account ลงโปรแกรม Thunderbird เครื่อง Mac

เพิ่มบัญชีอีเมล์ของ Yahoo.com ลงบนโปรแกรม Mozilla Thunderbird เครื่อง Mac


1. เปิดโปรแกรม Mozilla Thunderbird ไปที่หน้าหลัก ดังภาพ

คลิกที่ไอคอน Email

2. กดข้ามหน้านี้ เนื่องจากเราจะเพิ่มบัญชีอีเมล์ที่เรามีอยู่แล้ว

คลิกปุ่ม Skip this and use my existing email

3. กรอกรายละเอียดบัญชีอีเมล์

กรอกรายละเอียดบัญชีอีเมล์ของเราลงไป จากนั้นกดปุ่ม Continue

4. โปรแกรมจะทำการค้นหา Server ที่อยู่ของบัญชีอีเมล์เราอัตโนมัติ

เลือกประเภทบัญชี IMAP หรือ POP จากนั้นกดปุ่ม Done

5. บัญชีอีเมล์ที่เพิ่มจะปรากฏอยู่ที่ด้านซ้าย บนหน้าหลักของโปรแกรม

Yahoo Email ของเราถูกเพิ่มลงโปรแกรมเรียบร้อยบทความที่เกี่ยวข้องบทความโดย

TL - LAB -  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Email Hosting อันดับ 1


[Webmail] หา Trash ไม่เจอ ต้องทำอย่างไร

หา Trash ไม่เจอ ต้องทำอย่างไร?

ผู้ใช้บางท่าน เมื่อใช้งานอีเมล์ผ่านหน้าเว็บเมล์แล้วประสบปัญหา หา Trash ไม่เจอ หรือรวมไปถึงส่วนอื่นๆ เช่น Sent เป็นต้น และสิ่งที่คุณเห็นกลับมีเพียง Inbox เท่านั้น 

ความจริงแล้ว ส่วนอื่นๆไม่ได้หายไปไหน แต่เนื่องจากการใช้งานหน้าเว็บเมล์ของผู้ให้บริการอีเมล์แต่ละเจ้า อาจจะมีหน้าตาหรือ skin ที่แตกต่างกันออกไป อาจทำให้ผู้ใช้บางท่านรู้สึกไม่คุ้นชิน

ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ง่ายๆ โปรดสังเกตที่ภาพ เมื่อกดเครื่องหมาย + หน้า Inbox จะปรากฎตัวเลือกอื่นๆขึ้นมา1. ให้คุณสังเกตว่าที่ หน้าคำว่า Inbox นั้น มีเครื่องหมาย + อยู่หรือไม่ หากมีให้กดตรงนั้น 1 ครั้ง 
2. เครื่องหมาย + จะเปลี่ยนเป็น - และจะแสดงหัวข้อในส่วนอื่นๆขึ้นมา


บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความโดย

TL - LAB -  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Email Hosting อันดับ 1

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Mozilla Thunderbird ลงเครื่อง Mac

How to install Mozilla Thunderbird on Mac OS

1. เปิด Browser เพื่อเข้าเว็บไซต์ mozilla.org


1. Copy URL: https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/ ไปใส่ที่ช่อง Address bar กด Enter
2. คลิกที่ปุ่ม 'Free Download'
3. รอโปรแกรมโหลดลงเครื่องจนเสร็จสิ้น

2. เปิดไฟล์ .dmg

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้เปิดไฟล์ .dmg เพื่อติดตั้ง

3. ติดตั้งโปรแกรม Mozilla Thunderbird

ลากไอคอนรูปนกลงไปที่ Folder สีฟ้าด้านขวา จากนั้นโปรแกรมจะถูกติดตั้ง
และสามารถเปิดขึ้นมาได้จาก Finder ที่เครื่อง Mac ของเรา


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

แก้ปัญหาส่ง email ไม่ออก ในโปรแกรม Outlook และ Thunderbird

แก้ปัญหาส่ง email ไม่ออก ในโปรแกรม Outlook และ Thunderbird


หลายๆครั้งที่ผู้ใช้ มักเกิดปัญหาในการใช้โปรแกรม เช่น ใน Outlook ไม่สามารถกด send/receive ได้ หรือโปรแกรม Thunderbird ไม่สามารถ Get mail ได้ เป็นต้น ทั้งที่การตั้งค่าในโปรแกรมนั้นถูกต้อง และอินเตอร์เน็ตใช้งานได้ปกติและไม่มีปัญหา แล้วปัญหาคืออะไร ?

ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น มีต้นเหตุที่ผู้ใช้งานอาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียว เพราะสิ่งที่ทำให้อีเมล์ไม่สามารถรับหรือส่งออกได้นั้น คือโปรแกรมแอนตี้ไวรัส ซึ่งมีการเปิดฟังก์ชั่นในส่วนของ Firewall และ Anti-Spam
ดังนั้น หากคุณมั่นใจว่าตั้งค่าในโปรแกรมถูกต้อง และสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่มีปัญหา รีบตรวจสอบโปรแกรมแอนตี้ไวรัส และปิดฟังก์ชั่นดังกล่าว โปรแกรม Outlook และ Thunderbird ของคุณ จะสามารถใช้งานได้ปกติ
  

ภาพตัวอย่าง โปรแกรมแอนตี้ไวรัส
ให้กดปิดฟังก์ชั่น Firewall และ Anti-Spam เพื่อให้รับ-ส่งอีเมล์ได้ปกติ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บทความโดย

TL - LAB -  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Email Hosting อันดับ 1