Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ขั้นตอนการจดทะเบียนโดเมน .com

การจดทะเบียน Domain .com


การจดทะเบียน Domain name มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของก่อน ว่าชื่อโดเมนที่เราจะใช้งานนั้น มีใครใช้งานไปแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่มี เราก็สามารถจดทะเบียนโดเมนนั้นได้ แต่ทว่ามีคนจดชื่อโดเมนนั้นไปแล้ว เราก็จะไม่สามารถไปจดซ้ำได้ จึงต้องมาการพิจารณาชื่อโดเมนเนมใหม่ เพื่อที่จะใช้งานโดเมนดังกล่าวได้

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ Email hosting สำหรับบริษัท

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การกรอง Spam ด้วยการ Whitelist และ Blacklist ทำงานอย่างไร

การกรอง Spam ด้วยการกำหนด Whitelist และ Blacklist นั้น ถือเป็นระบบการกรองในขั้นต้นของระบบกรอง Spam โดยบางท่านอาจสงสัยว่าอะไรคือ Whitelist และ Blacklist ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตัดสิน ว่าอีเมลใดสมควรเป็น Sender Blacklist

โดยส่วนใหญ่มาจากการที่มีการส่งเมลที่เป็น Spam จากไอพีไป ยัง Server อื่น ทำให้ผู้ดูแลทางฝังที่ได้รับเมล ทำการแจ้งไปว่า IP Hosting Email ที่ทำการส่งเมล์มาเป็นภัยคุกคาม จึงทำให้ติดอยู่ใน Spam quarantine ส่วน Whitelist นั้นถือเป็นอีเมลที่ปลอดภัยสามารถทำการรับ-ส่งเมลได้ปกติ หรือสามารถกำหนดในระบบ Admin ได้ว่าให้ Domainใดเป็น Blacklist หรือ Whitelist ได้เช่นกันหลักการทำงานทั่วไป คือ ระบบจะทำการกรองข้อความ Mail Server โดยตั้งค่ากำกับไว้ว่าถ้าเป็นเมล จาก IP ที่ติด Global Blacklist ก็จะตีกลับไม่สามารถเข้ามาได้

ระบบกรองสแปมที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถตั้งค่าให้ blacklist หรือ whitelist ผู้ส่งได้เอง โดยที่ไม่ต้องดูจาก Global blacklist ก็ได้ เพื่อใช้ในกรณีที่โดเมนผู้ส่งติด Global blacklisted แล้วมีความจำเป็นที่จะต้องส่งข้อความมายังปลายทางแบบด่วนจริง ๆ ก็สามารถตั้งให้โดเมนต้นทางเป็น Sender whitelist เพื่อที่จะรับข้อความจากต้นทางได้ทันที

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการอีเมลโฮสติ้งที่ดีที่สุดของไทย

หมายเลข IP กับ Hostname หรือ Domain name ต่างกันอย่างไร และ มีประโยชน์อย่างไร          IP คือ หมายเลขประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละเครื่อง ที่มีหน้าที่ระบุว่าตัวเลข IP นี้เป็นของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ หรือ Server เครื่องนี้ โดย IP นั้นจะไม่ทางซ้ำกันได้เลย เพื่อที่เวลามีการรับ - ส่งข้อมูล จะได้ส่งข้อมูลเข้าไปยังเครื่องที่ถูกต้อง เช่น 123.45.67.890 ถ้าให้นึกภาพง่าย ๆ คือ เวลาส่งจดหมายเราก็ต้องรู้บ้านเลขที่ของผู้รับก่อน เพื่อที่บุรุษไปรษณีย์จะสามารถส่งจดหมายได้ถูกบ้านHostname คือ ชื่อเรียกของ Hosting ซึ่งแปลงมาจาก IP Hosting ให้เป็นชื่อที่เข้าใจง่ายแทนที่จะจดจำเป็นค่าตัวเลข และอาจมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการนั้นหรือเป็นที่เข้าใจกันในองค์กร ยกตัวอย่าง Email: aa@thailandemailserver.com เมื่อเราจะตั้งค่าบน Client อย่างเช่น Thunderbird, MS Outlook จะต้องมีการใส่ค่า Hostmame เพื่อให้ Program รู้ว่าเราจะ Connect อีเมลดังกล่าวกับ Server ที่ไหน เช่น mail.thailandemailserver.com ในเชิงเทคนิค Hostname: mail.thailandemailserver.com ก็จะถูกชี้ค่าไปยัง IP ของ Mail Server ที่ใช้งานอยู่

ใครที่ยังไม่เข้าใจก็ให้มองว่า Hostname นั้นเปรียบเสมือนชื่อเล่น หรือฉายาไปก่อน เราสามารถมีฉายาได้มากกว่า 1 ชื่อ แล้วแต่ว่าเราจะตั้งชื่อ Hostname เป็นอะไรบ้าง เช่น mail.thailandemailserver.com, pop.thailandemailserver.com, imap.thailandemailserver.com หรือ smtp.thailandemailserver.com เป็นต้นDomain name คือ ชื่อที่อยู่หลังสัญลักษณ์ @ เช่น sanook.com, kapook.com, maildee.com เป็นต้น
ซึ่งเราสามารถลงทะเบียนเป็นเจ้าของชื่อต่าง ๆ ได้ โดยมีค่าบริการรายปี เสมือนการเช่าบ้าน ถ้าไม่ได้มีการต่ออายุ ผู้อื่นก็มีสิทธิ์ใช้ชื่อโดเมนของเราแทนได้

โดเมนเนมเป็นหัวใจสำคัญในการทำเว็บไซต์ และทำระบบอีเมล ถ้าไม่มีโดเมนเนมก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย ดังนั้นผู้ที่ดูแลโดเมนเนมควรเป็นนิติบุคคลที่ไว้ใจได้ เพราะหากให้ใครคนใดคนหนึ่งจดทะเบียนโดเมนเนมให้ แล้วในอนาคตเราไม่สามารถติดต่อคน ๆ นั้นได้ พอโดเมนเนมหมดอายุเราก็มีสิทธิ์ที่จะ Lost ชื่อโดเมนของเราอย่างง่ายดาย

ชื่อโดเมนเนมที่ตั้งก็ควรจะเป็นชื่อที่ง่ายต่อการจดจำ เพื่อให้คนอื่นเข้าถึงง่าย ทำการตลาดได้ง่าย ๆ
มีความหมายในเชิงบวก


บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีทำเว็บไซต์ตัวเอง ให้โชว์เป็น Domain บนเว็บไซต์ และให้่คนอื่นดูได้Name Server (NS) หรือ DNS ใน Domain name (โดเมนเนม) คือ อะไร และ ทำงานอย่างไร

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการอีเมลโฮสติ้งที่ดีที่สุดของไทย

การย้ายผู้ดูแลโดเมน .com ทำอย่างไร


การย้ายผู้ดูแลโดเมนเนม

การย้ายผู้ดูแลโดเมนเนมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เราต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ Web/Email hosting ซึ่งในครั้งแรกที่เราใช้งาน ผู้ให้บริการมักจะจดทะเบียนโดเมนมาให้เราอยู่แล้ว เมื่อเรายกเลิกบริการต่าง ๆ ไป โดยที่ไม่ได้ย้ายโดเมนเนม อาจจะทำให้เราไม่สามารถรักษาสถานภาพความเป็นเจ้าของโดเมนเนมนี้ไว้ได้ เมื่อถึงวันที่โดเมนเนมหมดอายุ ชื่อโดเมนดังกล่าวก็จะกลายเป็นโดเมนว่าง ซึ่งใครก็มีโอกาสที่จะแย่งชื่อโดเมนเนมดี ๆ ไปจากเราได้

กล่าวถึงขั้นตอนการย้ายโดเมนเนม .com ที่มีความซับซ้อนพอสมควร และจำเป็นที่จะต้อง Contact กับผู้จดทะเบียนโดเมนเนมให้เราตั้งแต่แรกได้ด้วย
เรามาดู Flow ขั้นตอนการ Transfer Domain.com จากภาพนี้ และคำอธิบายใต้ภาพกัน
จากภาพเป็น Flow chart การ Transfer Domain.com ที่ผู้ให้บริการเป็น Whois.com อยู่แล้ว แล้วต้องการย้ายไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ที่เป็น Whois เหมือนกัน ก็ให้ดูตาม Flow ที่กล่องที่เขียนว่า 'Whois/RS'
แต่ถ้าจะย้ายไปที่ Reseller อื่น ๆ ก็ให้ไปตาม Flow ที่เขียนว่า 'Other' โดยไล่เรียงจากเส้นสีน้ำเงินเป็นขั้นตอนอย่างละเอียด


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

รับติดตั้ง email hosting สำหรับองค์กรบน Data center ที่เสถียรที่สุด

ตัวอย่างการเพิ่มค่า A Record ในส่วน DNS ใน DirectAdmin

เริ่มจากเข้าไปที่ DNS Management ใน Control Panel ของโดเมนนั้น ๆ ก่อน


การเพิ่มค่า A Record จะแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วน Name และ Value โดยในส่วนของ Name เป็นช่องสำหรับใส่ Hostname ส่วนของ Value เป็นช่องสำหรับใส่ IP Address เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กด Add

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

รับติดตั้ง email hosting สำหรับองค์กรบน Data center ที่เสถียรที่สุด

ตัวอย่างการเพิ่มค่า CNAME ในส่วน DNS ใน DirectAdmin

การตั้งค่า DNS เริ่มจากเข้าไปที่ DNS Management ใน Control Panel ของโดเมนนั้น ๆ ก่อนการเพิ่มค่า Cname record จะแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วน Name และ Value โดยในส่วนของ Name เป็นช่องสำหรับใส่ Hostname เช่น imap, mail, smtp 

ส่วนของ Value เป็นช่องสำหรับใส่ค่า CNAME โดยสังเกตรูปแบบข้างบนด้วยว่ามีการใส่ข้อมูลรูปแบบใด เพราะหน้า Control Panel บางค่ายอาจมีการใส่เครื่องหมาย . ต่อท้ายค่า Value ด้วยถ้าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลตามรูปแบบที่มีอยู่แล้วจะทำให้กำหนดข้อมูล DNS ไม่ถูกต้อง เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กด Add


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

รับติดตั้ง email hosting สำหรับองค์กรบน Data center ที่เสถียรที่สุด

การตั้งค่า DNS: Cname record และ A Record แบบใดดีกว่ากัน
การตั้งค่า DNS แบบ A Record มีข้อจำกัดที่ว่า Value ต้องเป็น IP Address เท่านั้น ทุก ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยน IP server จากผู้ให้บริการ Users ก็จะต้องมีการตั้งค่าใหม่เสมอ ๆ ในโปรแกรม Client ซึ่งอาจจะสร้างความลำบากให้กับ End-users ที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์นักแต่สำหรับการชี้ค่า แบบ Cname record เหมาะสำหรับการตั้งค่าสำหรับโดเมนที่มี Hostname หลาย ๆ ตัวจำนวนมาก เพราะถ้าเกิดผู้ให้บริการ Mail Server เกิดมีการเปลี่ยนแปลง IP Server ผู้ใช้งานจะไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแต่อย่างใด เพราะ ค่า Cname ที่ใช้งานอยู่นั้นได้ทำการชี้ค่าแบบ A Record ไปที่ IP server ปลายทางอยู่อีกชั้นหนึ่ง ทำให้ End-users ไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อมีการปรับเปลี่ยน Server เพียงรอให้ DNS update อย่างเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตามการจะชี้ค่าใน DNS เป็นแบบ Cname หรือ A record นั้น ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยว่าจะใช้งานในลักษณะใด ไม่ได้มีผลว่า Cname ให้ข้อมูลที่เสถียรกว่า A record ใครถนัดแบบใดก็ใช้ได้ตามวาระและโอกาสเลย

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

รับติดตั้ง email hosting สำหรับองค์กรบน Data center ที่เสถียรที่สุด