Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วิธีการตรวจสอบ Email Server ของคุณว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่


ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าระบบ Email Server ที่ท่านใช้งานอยู่ปัจจุบันนั้น มีความปลอดภัยในระดับมาตราฐานสากล และสามารถป้องกันอีเมลสวมรอย Email spoofing ไปยังผู้รับของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี้

1. ทำการส่งอีเมลที่ท่านต้องการตรวจสอบ ไปยังอีกอีเมลโดยต้องส่งไปยังบัญชีของ GMAIL

2. เมื่อส่งอีเมลฉบับดังกล่าวไปแล้ว ให้เข้าไปทำการเช็ค Inbox ของบัญชี GMAIL
เปิดอีเมลฉบับนั้นขึ้นมา และไปที่   ซึ่งอยู่มุมขวาบนของอีเมล แล้วเลือกไปที่ Show original

3. จากนั้นท่านจะพบหน้าจอแสดงผลขึ้นมา โดยสังเกตุจากรายละเอียดจากวงกลมสีแดง ซึ่งเป็นการแสดงว่าระบบอีเมลที่ท่านใช้อยู่ได้รับการรับรองใดอยู่บ้าง


โดยบริษัทค่ายใหญ่ระดับโลกอย่าง GOOGLE, YAHOO และ HOTMAIL ก็ประกาศร่วมมือกันรองรับระบบมาตราฐาน SPF DKIM และ DMRC อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นหากเราต้องการระบบ Email Server ที่มีความปลอดภัยสูงสุดนั้นจะต้องมี SPF DKIM และ DMARC ครบทั้ง 3 ค่าใน DNS Server จึงจะวางใจได้ว่าระบบ Email Hosting ที่ท่านใช้อยู่เป็น Hosting ที่มีมาตราฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับโลก

ที่มาจาก https://dmarc.org
บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ EMAIL HOSTING FOR BUSINESS ที่ปลอดภัยสูงสุด

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วิธีการตั้ง Auto Reply อีเมลบน Gmail.com


Auto Reply คือการตั้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ เมื่อผู้ส่งทำการส่งข้อความมายังผู้รับที่ตั้งค่า Auto reply ไว้ ผู้ส่งจะได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ เช่น เมื่อลาหยุดงาน ลาพักร้อน ไปสัมมนาต่างประเทศ (Out of office) เราก็สามารถตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติไว้ได้


1. ไปที่ การตั้งค่า (Settings)
1. คลิกที่รูปเฟือง
2. เลือก Settings

2. เปิดการตั้งค่า Vacation responder

1. เลือก Vacation Responder on
2. ตั้งค่าระยะเวลาที่ต้องการให้อีเมลตอบกลับอัตโนมัติทำงาน
3. จากนั้นใส่ข้อความตอบกลับอัตโนมัติตามต้องการ
4. กดปุ่ม Save Changes
 
3. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ทดสอบส่งข้อความมาที่บัญชีอีเมลที่ตั้งค่าไว้ จะได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติทันที

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ Email Hosting สำหรับองค์/บริษัท

Smart Network Data Services Program (SNDS) คือ อะไร ?


Smart Network Data Services program (SNDS)

SNDS เป็นบริการตรวจสอบข้อมูลเครือข่ายขอทาง Outlook.com เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ IP ที่ใช้งานมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นการแจ้งเตือนความผิดปกติของข้อความไปที่ผู้ส่งในลักษณะเป็นรายงานสรุป และเป็น Stat

SNDS มีประโยชน์มากกว่านั้น คือ ช่วยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของอีเมลที่ส่งเข้ามาด้วย และช่วยให้เจ้าของ IP Address ป้องกันการติด malware, viruses, และ botnets ต่าง ๆ

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ EMAIL HOSTING FOR BUSINESS ที่ดีที่สุด

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Retry time not reached for any host

Error: Retry time not reached for any host

ข้อความตีกลับที่ผู้ส่งจะได้รับ ก็ต่อเมื่อข้อความดังกล่าวส่งออกไปไม่สำเร็จ ไม่ถึงผู้รับได้
วิธีการตรวจสอบสาเหตุขั้นตอนต่อไป คือการเช็คว่า DNS ของปลายทางนั้นผิดปกติหรือไม่ โดยเริ่มตรวจสอบจากค่า MX Record ของโดเมนปลายทาง

หากตรวจสอบแล้วไม่พบค่า MX Record ของปลายทาง นั่นอาจจะแสดงถึงว่า DNS ปลายทางมีปัญหา
โดย Error ดังกล่าว สันนิษฐานได้ว่า Bandwidth ของ Server ปลายทางเต็ม


DNS Problem Example

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีหาค่า DNS Server ของระบบอีเมล์ที่ใช้งาน
ค่า MX Record ใน DNS คือ อะไร 
ทำอย่างไร เมื่ออีเมล์ (Email Server/Hosting IP) ติด blacklist(แบล็คลิส) และส่ง email ไม่ออก
Bounce หรือ อีเมล์ตีกลับ high bulk ratio คือ อะไร
การใช้ Email Hosting อีเมล์อย่างปลอดภัย ไม่ให้ติดไวรัส Virus

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Server อันดับ 1 ของประเทศไทย
ที่มีคุณภาพสูงสุดและ มีทีม Support ตลอด 24x7x365

วิธีการ MTR Test จาก iOS


เราสามารถทำการ MRT Test โดยผ่าน Smart Phone ระบบ iOS ได้ โดยทำตามขึ้นตอนดังนี้


Network Reachability Test 

1. Download Application ที่ชื่อว่า Network Reachability Test จาก App Store ติดตั้งในเครื่องMTR Test จาก iOS

2. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ให้ใส่ Hostname หรือ IP Address ลงไป แล้วกด Ping โปรแกรมจะทำการแสดงผลตรวจสอบเส้นทางเครือข่ายของ Server ปลายทาง ว่าเส้นทางแต่ละตัวนั้นมีจุดใดที่เกิดปัญหาบ้าง Lost Connection ที่จุดใดบริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมลโฮสติ้งสำหรับองค์กรคุณภาพสูง

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิธีการ MTR Test ไปยัง Server อื่น ๆ จากเครื่อง Mac


ติดตั้งโปรแกรม MTR บนเครื่อง MAC

1. เปิด Terminal app ขึ้นมา

พิมพ์ ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" < /dev/null 2> /dev/null
แล้วกดปุ่ม enter

2. ใส่รหัสผ่านของเครื่อง Mac

กรอกรหัสผ่านเครื่องแมค จากนั้นกดปุ่ม enter

3. รอการติดตั้ง จนมีคำสั่งให้กรอก Password

กรอกรหัสผ่านเครื่องแมค จากนั้นกดปุ่ม enter

4. เมื่อสถานะขึ้น Installation successful! ให้ Run คำสั่งถัดไป

พิมพ์ brew install mtr และกดปุ่ม enter

ขั้นตอน Run MTR บนเครื่อง MAC

5. รอจนการติดตั้งเสร็จสิ้น และเริ่มใส่คำสั่ง mtr ได้เลย

ใส่คำสั่ง sudo /usr/local/sbin/mtr www.google.com
(www.google.com แทนด้วย server หรือ hostname ตัวอื่นที่ต้องการ mtr)

6. เมื่อใส่คำสั่งถูกต้องโปรแกรมก็จะให้กรอกรหัสผ่านเครื่อง Mac อีกครั้ง และทำการ MTR Test ดังภาพ

ในคอลัมน์ Loss% จะแสดงค่าที่ Loss ของแต่ละ Hop ซึ่งปกติควรจะ Loss ไม่เกิน 50%

เมื่อต้องการหยุดการทำงานของ MTR ให้กดปุ่ม P (Pause) ที่หน้าต่างนี้ได้เลย แต่หากต้องการให้ปิดการ MTR ให้กดปุ่ม Q (Quit) โปรแกรมจะจบการทำงานทันที

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ Email Hosting สำหรับองค์กร

MTR Test กับ Traceroute แตกต่างกันอย่างไร


Traceroute กับ MTR Test แตกต่างกันอย่างไร

การ Traceroute เป็นการตรวจสอบเส้นทางเครือข่ายเบื้องต้นว่าต้นทาง กับปลายทาง ผ่าน Gateway ของ ISP ที่ใดบ้างดังตัวอย่าง

ตัวอย่างการ Traceroute Website: maildee.com


จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าค่า Traceroute จะแสดงเฉพาะเส้นทางจากต้นทางไปปลายทางว่าส่งข้อมูล packets ไปได้ตามปกติหรือไม่

ตัวอย่างการทำ My Traceroute (MTR)


MTR คือการตรวจสอบเส้นทางของ Gateway เมื่อส่งสัญญาณเครือข่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (เราเตอร์) ของเราไปที่ Server หรือ Website ใดเว็บไซต์หนึ่ง เราจะรู้ว่าเส้นทางที่ผ่านไปยัง Router หรือ Hop กี่ Hop และ Hop แต่ละตัวนั้น มีช่วงใดที่ Packet Lost บ้าง

สำหรับคำสั่ง mtr สามารถตรวจสอบได้ละเอียดกว่า Ping และ Traceroute ตัวอย่างดังภาพ

My traceroute แสดงผลเส้นทางระหว่าง Router ไปยังปลายทาง

 

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

Email Hosting สำหรับบริษัท ความปลอดภัยสูงสุด