Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธี Create Quick Event ใน Calendar

Quick Event

เป็นฟังก์ชั่นการเพิ่ม ปฏิทินแบบฉลาด ๆ ของ Mac Calendar ใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับเวลาเร่งรีบ

Create Quick Event ใน Calendar
คลิกที่ไอคอน + เพื่อสร้าง Event ใหม่

2. ใส่ค่าตามสูตร สถานที่ + with (ผู้ติดตาม) + at (เวลา am, pm) + (วัน)

Create Quick Event ใน Calendar
เมื่อใส่ข้อมูลแล้ว ให้กด Enter

3. โปรแกรมจะทำการบันทึก Event ตามข้อมูลทันที

Create Quick Event ใน Calendar
เสร็จสิ้นบริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด


ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร ที่รองรับการใช้งาน Calendar


[BusinessCal][OSX] วิธีการเพิ่ม Event ลงบน Calendar

สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่ม Event ต่าง ๆ ไว้ใน Mac Calendar สามารถทำได้โดยขั้นตอนด้านล่างนี้


Add Event on Calendar
คลิกเลือกไปยังวันที่ต้องการกำหนด Event

เพิ่ม Event ใน Calendar,
เลือกหัวข้อ New Event

Add Event on Calendar
จากนั้นกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ Event ของท่านได้เลย


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด


ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

[BusinessCal][OSX] วิธีลบ Event บน Calendar


สำหรับผู้ที่ต้องการยกเลิก Event ต่าง ๆ ที่มีการกำหนดไว้ออกจาก Calendar สามารถทำได้โดยขั้นตอนด้านล่างนี้
วิธีลบ Event บน Calendar


ขั้นตอนการลบ Event ที่ไม่ต้องการออกจาก Calendar สามารถทำได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ ตามภาพ 
  • เพียงแค่คลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกไปที่ Event ที่ไม่ต้องการ  
  • จากนั้นเลือก Delete ท่านก็สามารถลบ Event ได้แล้วบริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด


ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร ที่ดีที่สุด

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

IMAP, POP (SSL/TLS) Encryption Port

IMAP, POP Port กับ Security Type

 POP / IMAP
การใช้งานบัญชีอีเมลประเภทใดนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละบุคคล สำหรับคนที่ใช้งานหนัก ๆ รับเมลทุกวัน วันละหลายฉบับ ก็คงต้องใช้ประเภทบัญชีแบบ POP ซึ่งจะมีข้อดีคือให้ลบบัญชีอีเมลออกจาก Mail server ตามจำนวนวันที่กำหนดได้ ก็จะไม่มีปัญหาเรื่อง Mailbox เต็ม

สำหรับคนที่ใช้งานบัญชีอีเมลกับหลาย ๆ อุปกรณ์ แล้วต้องการให้ Sent item แสดงข้อมูลการส่งเหมือน ๆ กันทุกอุปกรณ์ ควรจะใช้งานแบบ IMAP ก็จะตอบโจทย์การใช้งานให้กับ Users เป็นอย่างดี

แล้ว Port ต้องใช้ Port หมายเลขอะไร

พอร์ตนี้ ให้เรามองภาพว่ามันเป็นเหมือนกับประตูบ้าน บ้านหลังหนึ่งอาจจะมีทางเข้ามากกว่า 1 ประตู เช่น ประตูหน้าบ้าน, ประตูหลังบ้าน, ประตูชั้นใต้ดิน ดังนั้นถ้าเจ้าของบ้านไม่ได้ Lock ประตูหน้าบ้านไว้ แต่ทางเข้าอื่นห้ามเข้า แสดงว่าเราก็เข้าบ้านหลังนั้นได้จาก ประตูหน้าบ้านทางเดียว นั่นแหละที่เรียกว่า PORT

ดังนั้นการกำหนด Port ของ Mail Server ขารับ และขาออก เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการ Email hosting ซึ่ง Port ขารับ Email ที่ทั่วโลกใช้กัน ได้แก่ 110 (POP3), 143 (IMAP) และกรณีที่เป็น Security Type แบบ SSL ก็จะใช้ Port: 995 (POP3), 993 (IMAP)

Port ขาออก Email ที่ทั่วโลกใช้กัน ได้แก่ 25, 587 (IMAP/POP) และแบบ Security type: SSL จะใช้ 465 ทั้งสองโปรโตคอล คือ IMAP, และ POP

Port Encryption

พอร์ตที่เรียกว่ามีการเข้ารหัส ก็จะเป็น Port ที่มี SSL/TLS ได้แก่ 993, 995, 465
แทนที่ผู้รับจะส่งข้อความออกจาก mail server ตรง ๆ ซึ่งกว่าข้อความจะเดินทางไปถึง mail server ปลายทางก็อาจจะถูก Hack ระหว่างทางได้ เทคโนโลยีการเข้ารหัส จึงช่วยป้องกันปัญหาถูกดักฟังข้อมูล (Eavesdrop) นี้ได้มาก โดยจะมีการแปลงเป็นตัวเลข (Ciphers) 128 bits, 256 bits แล้วแต่ Server ถ้าจะให้ดีและปลอดภัยก็ควรเข้ารหัส 256bit encryption key

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร ที่รองรับการใช้งาน SSL/TLS

สาเหตที่ถูก Bomb Email แบบ Multi-users

ถูกบอมบ์เมล


ทำไมอยู่ ๆ ก็ถูกบอมบ์เมลเข้ามาจน Mailbox เต็ม

ลักษณะอาการที่ว่าบัญชีอีเมลของตัวเอง Bomb Emails ไปหาคนอื่นจำนวนมาก โดยที่ Users ในองค์กรก็เจอเหมือนกันกับเรา จนทำให้ Sending limit ของ user เต็ม แล้วก็ส่งข้อความไม่ออกอีกเลย
แถมด้วยข้อความตีกลับอีกเป็นพัน ๆ ฉบับ Subject: Mail delivery failed: returning message to sender

เมื่อเราใช้อีเมลบริษัท อยู่ในออฟฟิศเดียวกับเพื่อนร่วมงานที่ใช้อีเมล @ เหมือนกับเรา แล้วยังใช้ Internet Wi-Fi ของที่ทำงานตัวเดียวกันด้วย โอกาสเกิดขึ้นมีสูงมาก ถ้ามี Bot ที่สามารถรู้รหัสผ่านของ Router เขาก็จะสามารถเข้าไปส่งข้อความอะไรก็ได้ออกจากบัญชีอีเมลส่วนตัวของเรา

สาเหตุเกิดได้หลายปัจจัย ได้แก่

1. โปรแกรม client ที่ใช้งานอยู่ติดไวรัส
2. เคยนำ Username, Password ไปกรอกในเว็บที่มีแหล่งที่มาที่ไม่น่าเชื่อถือ
3. คลิกลิงค์ที่ไม่น่าเชื่อถือจากอีเมลที่ไม่รู้แหล่งที่มา
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ติดมัลแวร์

วิธีแก้ไขปัญหา

1. รีบเปลี่ยนรหัสผ่านก่อน
2. สแกนมัลแวร์ หรือไวรัสที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา
3. Kill Virus/Malwares
4. เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นรหัสผ่านชุดที่ไม่ซ้ำกับชุดเดิมอีกครั้ง
5. เฝ้าติดตามอาการ 1-2 วัน จำนวนข้อความที่ได้รับต้องน้อยลง
6.  ทะยอยลบข้อความที่ไม่สำคัญออกจาก Mailbox เพื่อป้องกัน User เปิดข้อความและเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email server/hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[GoCloud] วิธี Add account ลงบน Gmail app (Android OS)

วิธีเพิ่มบัญชีอีเมลบริษัทฯ ลงบน Gmail App ระบบ Android OS

1. จากเมนูหลัก เข้าไปที่ Settings

ไปที่ Settings

2. เลือก Accounts & Sync
Accounts & Sync
3.  เพิ่มบัญชี

Add account
 4. เลือกประเภทบัญชี IMAP ส่วนตัว

Personal (IMAP)

5. กรอกชื่อบัญชีอีเมล จากนั้นเลือก Manual Setup

Manual Setup
6. เลือกประเภทบัญชีอีเมลอีกครั้ง

จากนั้นกด Next

7. กรอกรายละเอียดของ Server ขารับ

Username: ชื่อบัญชีอีเมล (มี @domain.com)
Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล
Server: mail.(ชื่อโดเมนของเรา)
Port: 143 Security type: None

หรือแบบมี SSL ให้กรอกตามค่านี้

Username: ชื่อบัญชีอีเมล (มี @domain.com)
Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล
Server: mail.(ชื่อโดเมนของเรา)
Port: 993 Security type: SSL/TLS (accept all certificates)
8. กดยืนยัน Server
กดปุ่ม Proceed
9. กรอกรายละเอียดของ Server ขาออก

กรอกรายละเอียด จากนั้นกด Next

Username: ชื่อบัญชีอีเมล (มี @domain.com)
Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล
Server: mail.(ชื่อโดเมนของเรา)
Port: 465 Security type: SSL/TLS (accept all certificates)
หรือ 587 (None)
10. กดยืนยัน Server อีกครั้ง

กดปุ่ม Proceed

11. ตั้งค่าบัญชี
จากนั้นกด Next
ตั้งชื่อ Display ของบัญชีที่จะแสดงบนอุปกรณ์จากนั้นกด Next
12. เมื่อบัญชีถูกเพิ่มสำเร็จแล้วจะมีชื่อบัญชีอีเมลปรากฏที่หน้า Account Settings ดังภาพ


บัญชีอีเมลเพิ่มสำเร็จ


บัญชีอีเมลจะมาปรากฏอยู่ใน Gmail App บน Android
เราก็สามารถใช้งานอีเมลสำหรับองค์กรได้ตามปกติ

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้นำด้านการบริการ Email Hosting สำหรับองค์กร ใช้งานได้ทุก Platform

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สาเหตที่ถูก Bomb Email แบบ Single user

เกิดอะไรขึ้น? ทำไมได้รับเมลจำนวนมาก จน Inbox เต็ม


เคยหรือไม่ที่บางครั้ง จู่ ๆ ก็มีข้อความหลังไหล เข้ามามากผิดปกติ โดยที่เราไม่รู้จัก หรือเคยติดต่อกับที่อยู่อีเมลเหล่านั้นเลย

ปัญหาลักษณะนี้เราเรียกว่าการถูกบอมบ์อีเมล แบบซิงเกิลยูเซอร์ คือข้อความอาจจะเข้ามาทุก 1 นาที ซึ่งบางครั้งเราไม่รู้ตัว เพราะไม่ได้เช็คอีเมล จนกระทั่ง Mailbox ของเราเต็ม ไม่สามารถรับข้อความใหม่ ๆ ได้

สาเหตุเกิดได้หลายปัจจัย ได้แก่

1. โปรแกรม client ที่ใช้งานอยู่ติดไวรัส 
2. เคยนำ Username, Password ไปกรอกในเว็บที่มีแหล่งที่มาที่ไม่น่าเชื่อถือ
3. คลิกลิงค์ที่ไม่น่าเชื่อถือจากอีเมลที่ไม่รู้แหล่งที่มา
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ติดมัลแวร์

วิธีแก้ไขปัญหา

1. รีบเปลี่ยนรหัสผ่านก่อน
2. สแกนมัลแวร์ หรือไวรัสที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา
3. Kill Virus/Malwares
4. เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นรหัสผ่านชุดที่ไม่ซ้ำกับชุดเดิมอีกครั้ง
5. เฝ้าติดตามอาการ 1-2 วัน จำนวนข้อความที่ได้รับต้องน้อยลง 
6.  ทะยอยลบข้อความที่ไม่สำคัญออกจาก Mailbox เพื่อป้องกัน User เปิดข้อความและเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email server/hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง