Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Add user ลง Calendar for Mac

ขั้นตอนที่ 1 : เปิด App Calendar ของเครื่อง Mac จากนั้นเข้า Account..




ขั้นตอนที่ 2 : เลือก Add Other Account..

 


ขั้นตอนที่ 3 : จากนั้นให้เลือก CalDAV account




ขั้นตอนที่ 4 : เลือก Account Type : เป็น Manual




ขั้นตอนที่ 5 : กรอกข้อมูล ชื่ออีเมล์ , รหัส , และ Server Address ต้องใส่เป็น : https://cal.technologyland.co.th แล้วกด Sign In




ขั้นตอนที่ 6 : Account จะเพิ่มลงในระบบตามรูปภาพ




ขั้นตอนที่ 7 : เมื่อเปิด Calendar ขึ้นมา จะเห็น Account โชว์ใน App และสามารถเพิ่ม Event ต่างๆ ได้ทันที




Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง



วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการ Share Calendar บนเครื่อง Mac

สำหรับ Calendar นั้นจะมีฟังชั่น Share Calendar ซึ่งเราสามารถแชร์นัดหมาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่เราสร้างไว้ให้กับผู้อื่น เพื่อแจ้งให้ทราบได้ โดยขั้นตอนการแชร์มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เลือก Calendar ที่เราสร้างไว้และต้องการให้ผู้อื่นรับรู้



ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้นคลิกขวา เพื่อเปิดเมนูขึ้นมา แล้วเลือก Sharing Settings...



ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะมีให้กรอกอีเมล์ของผู้ที่ต้องการให้แชร์ข้อมูลถึง ดังตัวอย่าง เมื่อกรอกแล้วให้กด Done



ขั้นตอนที่ 4 : จากนั้นระบบจะ Share Calendar ให้กับอีเมล์นั้นๆ ให้ทราบถึงนัดหมาย หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่บันทึกไว้ใน Calendar โดยเราสามารถเข้าไปเพิ่มผู้ที่ต้องการให้ทราบเพิ่มเติมคนที่ 2 คนที่ 3 ได้ โดยให้เข้า Sharing Settings...



ขั้นตอนที่ 5 : จากนั้นระบบจะมีบรรทัดให้ใส่ชื่ออีเมล์เพิ่มเติม เมื่อใส่ชื่ออีเมล์แล้วกด Done ระบบจะ Share Calendar ให้กับทุกอีเมล์ที่เราใส่ลงไปในระบบการแชร์




Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][MacOSX] วิธีเชิญผู้ร่วมนัดหมายลงบนปฏิทิน (Add Invitees)

สำหรับ Event ที่สร้างขึ้นเพื่อนัดหมายกิจกรรมต่างๆ ไว้นั้น สามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมนัดหมายได้ ซึ่งผู้ที่ถูกเชิญสามารถกดยอมรับ หรือ ปฎิเสธ การนัดหมายได้ ซึ่งขั้นตอนการเชิญมีดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 : ฝั่งผู้นัดหมายต้องสร้างนัดหมาย และกรอกชื่อบัญชีอีเมลผู้รับนัดหมายที่ช่อง Add Invitees ให้ถูกต้อง


 

ขั้นตอนที่ 2 : ฝั่งผู้รับนัดหมายจะได้รับแจ้งเตือน ดังรูปภาพ


ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อกด Accept แล้วปฏิทินส่วนตัวจะถูกบันทึกนัดหมายที่ถูกเชิญ



บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร แบบครบวงจร

[BusinessCal][Outlook] วิธีการ Add Calendar ขององค์กร ลงใน CalDav Synchronizer

วิธีเพิ่มปฏิทินลงใน Microsoft Outlook

การใช้งาน Calendar ผ่านโปรแกรม  MS Outlook  โดยต้องการให้ปฏิทินทั้งบนหน้าเว็บเมล และบนมือถือ Synchronize กับปฏิทินบนโปรแกรม MS Outlook ก่อนอื่นจะต้องทำการเพิ่ม  Add-ons ลงไปก่อน
ซึ่งจะวิธีการได้อธิบายไปเมื่อบทความที่แล้วแล้ว ดังนั้นเรามาดูขั้นตอนการเพิ่มปฏิทินบน  MS Outlook กันตามตัวอย่างด้านล่างนี้

1. ไปที่ Tab: CalDav Synchronizer

คลิกที่ Synchronization Profiles

2. คลิกที่ไอคอน Add Multiple Profiles

Add Multiple Profiles

3. เลือก Generic CalDAV/CardDAV

เลือก Generic CalDAV/CardDAV

4. กรอกข้อมูลที่  Server settings

DAV URL: https://cal.technologyland.co.th
Username: บัญชีอีเมลบริษัท
Password: รหัสผ่านของบัญชี
จากนั้นทดสอบการตั้งค่าโดยคลิกที่ Discover resources and assign to Outlook folders

5. เมื่อค้นหา Folder Calendar พบแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มตัวเลือก เพื่อ Map ปฏิทินให้ตรงกับ Server

คลิกที่ปุ่มตัวเลือก (...)
6. สร้างปฏิทินใหม่ขึ้นมาที่ไว้เชื่อมต่อกับ Folder: mo routine (Optional)

คลิก New...
7. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ของปฏิทิน

ตั้งชื่อโฟลเดอร์ให้เหมือนกับปฏิทินที่พบบนเซิร์ฟเวอร์

8. คลิก OK เพื่อยืนยันการ Map ค่า

คลิก OK

9. คลิกที่ปุ่มตัวเลือก เพื่อ Map ปฏิทินให้ตรงกับ Server สำหรับอีกโฟลเดอร์

คลิกที่ปุ่มตัวเลือก (...)
10.  สร้างปฏิทินใหม่ขึ้นมาที่ไว้เชื่อมต่อกับ Folder: TL Holiday (Optional)

คลิก New...
11. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ของปฏิทิน

ตั้งชื่อโฟลเดอร์ให้เหมือนกับปฏิทินที่พบบนเซิร์ฟเวอร์

12. คลิก OK เพื่อยืนยันการ Map ค่า

คลิก OK
13. เมื่อสร้างโฟลเดอร์และ Map ให้ตรงกับ Server แล้ว ให้กด OK เพื่อยืนยัน

คลิก OK

14. ทดสอบการตั้งค่าว่าถูกต้องหรือไม่

คลิกปุ่ม Test or discover settings

15. เมื่อการทดสอบเสร็จสมบูรณ์ จะมี POP UP แจ้งว่าทดสอบการเชื่อมต่อสำเร็จ

คลิก OK

16. การ Synchronize ปฏิทินเสร็จสมบูรณ์ จะแสดงโฟลเดอร์ด้านข้าง และจะมีนัดหมายตรงกับหน้าเว็บเมล

การตั้งค่า Sync ปฏิทินเสร็จสมบูรณ์

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[GoCloud][iOS] วิธีตั้งค่า Outgoing Port แบบ No SSL

ขั้นตอนการตั้งค่า Outgoing Port แบบ No SSL

1. จากหน้าหลัก ไปที่ Settings

Tab 'Settings'

2. เลือก Mail

Click on 'Mail'

 3. ไปที่บัญชีการตั้งค่า

Tab 'Accounts'

4. เลือกบัญชีอีเมลบริษัท ที่ต้องการเปลี่ยน Outgoing Port

Select email account for changing outgoing port

5. เลือกบัญชีอีเมล

Select email account

6. ไปที่ Advanced (ขั้นสูง)

Tab 'Advanced'

7. ปิดการใช้งาน  SSL และเปลี่ยนหมายเลข Server Port เป็น 587

Turn off 'SSL'
Server Port: 587

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[GoCloud][iOS] วิธีตั้งค่า Incoming Port แบบ No SSL

ขั้นตอนการตั้งค่า Incoming Port แบบ No SSL


1. จากหน้าหลัก ไปที่ Settings

Tab 'Settings'

2. เลือก Mail App

Click on 'Mail'

3. ไปที่บัญชีการตั้งค่า
Tab 'Accounts'

4. เลือกบัญชีอีเมลบริษัท ที่ต้องการเปลี่ยน Incoming Port

Select email account for changing incoming port

5. เลือกบัญชีอีเมล

Select email account

6. ไปที่ Advanced (ขั้นสูง)

Tab 'Advanced'

7. ปิดการใช้งาน  SSL และเปลี่ยนหมายเลข Server Port เป็น 143 (IMAP)

Turn off 'SSL'
Server Port: 143

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการตั้งค่าเวลาในการ Sync Calendar บนเครื่อง Mac

สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งค่าความถี่ให้โปรแกรมทำงาน Sync Calendar ตามเวลาที่กำหนด สามารถทำได้โดยขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เปิดโปรแกรม App Calendar บนเครื่อง Mac



ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้นให้เลือกเมนูของโปรแกรม Calendar > Preferences



ขั้นตอนที่ 3 : เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ Sync ได้ที่หัวข้อ Refresh Calendars



ขั้นตอนที่ 4 : เลือกความถี่เวลา Sync ดังรูปภาพ