Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Webmail] Invite user to an event

Invite user to an event
การส่งคำเชิญเข้าร่วมไปยังผู้ใช้งานอื่น ผ่านเว็บเมล


สำหรับ Event ที่สร้างขึ้นเพื่อนัดหมายกิจกรรมต่างๆ ไว้นั้น สามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมนัดหมายได้ ซึ่งผู้ที่ถูกเชิญสามารถกดยอมรับ หรือ ปฎิเสธ การนัดหมายได้ ซึ่งขั้นตอนการเชิญมีดังนี้การส่งคำเชิญเข้าร่วมไปยังผู้ใช้งานอื่น ผ่านเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 1 : ฝั่งผู้นัดหมายต้องสร้างนัดหมาย หรือ เข้าไปยังนัดหมายที่สร้างไว้


Invite user to an event
ขั้นตอนที่ 2 : กรอกชื่อบัญชีอีเมลผู้รับนัดหมายที่ช่อง Invite ให้ถูกต้อง


การส่งคำเชิญเข้าร่วมไปยังผู้ใช้งานอื่น ผ่านเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 3 : จากนั้นคลิกไอคอน + เพื่อส่งอีเมล์แจ้งไปยังอีเมล์ปลายทางที่นัดหมายให้ทราบInvite user to an event
ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะแสดงสถานะของผู้ถูกนัดหมาย ซึ่งสถานะจะมี
1. รอยืนยันนัดหมาย
2. ยืนยันนัดหมาย
3. ไม่รับนัดหมาย
ซึ่งต้องรอผู้ได้รับนัดหมายยืนยันกลับมา


บทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Cancel invitation on event
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร แบบครบวงจรวันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Webmail] Create event on calendar

การเพิ่มตารางนัดหมายบนปฏิทินจากเว็บเมล
การเพิ่มตารางนัดหมายบนปฏิทินจากเว็บเมล


สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่ม Event ต่าง ๆ ไว้ใน Mac Calendar สามารถทำได้โดยขั้นตอนด้านล่างนี้


Create event on calendar
ขั้นตอนที่ 1 : เลือกคลิกวันที่ ที่ต้องการเพิ่ม Event


การเพิ่มตารางนัดหมายบนปฏิทินจากเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดให้กรอกข้อมูล


Create event on calendar
ขั้นตอนที่ 3 : กรอกข้อมูลต่างๆ รวมถึงเลือกวันที่และเวลาสำหรับ Event
เสร็จแล้วกด Save Changes


Create event on calendar

ขั้นตอนที่ 4 : Calendar จะแสดงรายละเอียดชื่อ, เวลา จากที่ได้ตั้งนัดหมายไว้

เมื่อกดเลือกวันที่ใน Calendar


บทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Delete an event on calendar


Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง ที่รองรับการใช้งาน Calendar อย่างมีประสิทธิภาพ

[BusinessCal][Webmail] Rename calendar folder

Rename calendar folder
การเปลี่ยนชื่อโฟล์เดอร์ปฏิธินจากหน้าเว็บเมล


การเปลี่ยนชื่อโฟล์เดอร์ปฏิธินจากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 1 : เลื่อนเม้าไปชี้ที่ Folder Calendar ที่ต้องการ
จะมีไอคอนฟันเฟืองแสดง ให้คลิกที่ไอคอน ฟันเฟือง


Rename calendar folder
ขั้นตอนที่ 2 : ระบบจะแสดงหน้าต่างให้แก้ไขข้อมูลต่างๆ


การเปลี่ยนชื่อโฟล์เดอร์ปฏิธินจากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 3 : ทำการแก้ไขชื่อ Folder ตามต้องการ จากนั้นคลิก Save Changes


Rename calendar folder
ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะแก้ไขข้อมูล ดังรูปบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Delete calender folderTechnology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[BusinessCal][Webmail] Create new calendar folder

การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล
การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล

สำหรับ Calendar นั้นสามารถสร้าง Folder เพื่อแยกส่วนของการนัดหมายได้ เช่น
สร้าง Folder ชื่อ A เพื่อไว้ตั้งนัดหมายเฉพาะกับบุคคล A และ
สร้าง Folder ชื่อ B เพื่อไว้ตั้งนัดหมายเฉพาะกับบุคคล B
ซึ่งทั้ง 2 Folder จะสามารถแยกโชว์การนัดหมาย หรือ ปิดการโชว์เฉพาะ Folder ที่ต้องการได้ ให้โชว์เฉพาะการตั้งนัดหมายของ Folder ที่ต้องการได้ ซึ่งขั้นตอนการตั้ง Folder ตั้งได้ดังนี้Create new calendar folder
ขั้นตอนที่ 1 : เปิด Webmail จากนั้นเข้าหัวข้อ Calendar


การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อใช้งานครั้งแรกจะไม่เห็น Folder เพราะยังไม่เคยสร้างขึ้นมา
ให้ทำการกดไอคอน +


Create new calendar folder
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด กรอก ชื่อ Folder , รายละเอียด และ เลือกสี


การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อกรอกเสร็จแล้ว กด Save Changes


Create new calendar folder

ขั้นตอนที่ 5 : ระบบจะสร้าง Folder และ แสดงในส่วน Calendar หน้า Webmailบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Delete calender folder

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][iOS] Cancel sharing calendar to another

Cancel sharing calendar to another
การยกเลิกการแชร์ปฏิธินในมือถือระบบ iOS
ยกเลิกการแชร์ปฏิทินให้ผู้ใช้อื่น
1. เข้าไปที่ Calendars (ปฏิทิน)
Cancel sharing calendar to another
2. ไปที่ Edit (แก้ไข)
ยกเลิกการแชร์ปฏิทินให้ผู้ใช้อื่น
3. เลือก Folder Calendar ที่ต้องการ
Cancel sharing calendar to another
4. เลือกรายชื่อที่ต้องการยกเลิก การ Share
ยกเลิกการแชร์ปฏิทินให้ผู้ใช้อื่น
5. เลือกไปที่ Stop Sharing
Cancel sharing calendar to another
6. กด Remove เพื่อยืนยันอีกครั้ง
เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถยกเลิกการ การแชร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้ที่ต้องการได้แล้ว


บทความที่เกี่ยวข้อง

[BusinessCal][iOS] สร้าง new calendar sub-folder ใน iPhone
[BusinessCal][iOS] Delete calendar sub-folder ใน iPhone
[BusinessCal][iOS] Rename calendar sub-folder ใน iPhone

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัดEmail hosting สำหรับองค์กร พร้อมฟังก์ชัน BusinessCal App ที่ใช้งานง่ายที่สุดวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Outlook] การเพิ่มนัดหมาย (New Appointment)

การเพิ่มนัดหมาย (New Appointment)

วิธีการเพิ่มนัดหมายลงบนปฏิทิน

1. กดสร้างนัดหมาย

คลิกขวาบนปฏิทินตามวันที่ที่ต้องการนัดหมาย

2. บันทึกนัดหมายลงปฏิทิน

ใส่รายละเอียดนัดหมาย และวันที่นัดหมาย
จากนั้นกด Save & Close เพื่อบันทึกนัดหมายลงปฏิทิน


บทความที่เกี่ยวข้อง
[BusinessCal][Outlook] Add Calendar Folder
[BusinessCal][Outlook] Delete Calendar Folder
[BusinessCal][Outlook] วิธีตั้งความถี่ในการ Synchronize ปฏิทิน
[BusinessCal][Outlook] วิธีการติดตั้ง Add-on Calendar ของบริษัทลงบน Outlook
[BusinessCal][Outlook] วิธีการ Add Calendar ขององค์กร ลงใน CalDav Synchronizer

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ Email hosting สำหรับองค์กร ยาวนานกว่า 9 ปี

[BusinessCal][iOS] แชร์โฟลเดอร์ปฏิธินไปยังผู้ใช้อื่น

Share calendar folder to another user
แชร์โฟลเดอร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้อื่น ผ่าน iOS
Share calendar folder to another user
1. เข้าไปที่ Calendars (ปฏิทิน)
Share calendar folder to another user
2. เลือก Edit (แก้ไข)
Share calendar folder to another user
3. เลือก Folder  Calendar ที่ต้องการ Share
Share calendar folder to another user
4. เลือก Add Person เพื่อเพิ่มรายชื่ออีเมล
Share calendar folder to another user
5. พิมพ์ชื่ออีเมลลงไป
(หากต้องการแชร์มากกว่า 1 ชื่อให้ใส่เครื่องหมาย ,  ต่อท้ายชื่อ)
Share calendar folder to another user
6. ชื่ออีเมลที่ใส่ลงไปจะปรากฏขึ้นตามภาพ 
เมื่อเรียบร้อยแล้ว กด Done


บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัดEmail hosting สำหรับองค์กร พร้อมฟังก์ชัน BusinessCal App ที่ใช้งานง่ายที่สุด