วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(SpamGuard) วิธีการค้นหา Sender แบบเป็นชื่อ Domain ไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อ Email เต็มๆ


เปิด Advance mode ก่อน


ในส่วนของ Log Search จากภาพประกอบให้ใส่เงื่อนไข
Sender contains scb.co.th ในที่นี้หมายความว่าให้ค้นหา Email ขาเข้าทั้งหมดที่ Sender มีคำว่า scb.co.th ซึ่งปกติเราต้องมาพิมพ์ชื่อ  email เต็มๆ เช่น abc@scb.co.th ซึ่งบางครั้งมันสะกดยาก หรือ Uer ให้ข้อมูลที่ไม่เต็มมา