วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วิธีตั้ง SMTP(2) ผ่าน Server ตัวเอง

วิธีการตั้ง SMTP(2) ผ่าน Server ตัวเอง สามารถทำได้ตามที่ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งกำหนด หรือบอกเรามา เมื่อระบบหลักไม่สามารถดีดอีเมล์ออกได้อย่างปกติ เราสามารถตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้ เพื่อให้ระบบอีเมล์ส่งออกอีเมล์ได้อย่างปกติ


เลือก Account ที่ต้องการตั้ง SMTP คลิก ChangeServer Information
Incoming mail server : ระบุบค่าที่ผู้ให้บริการกำหนด
Outgoing mail server : ระบุบค่าที่ผู้ให้บริการกำหนด
กด More Settings เลือกแถบ Outgoing Server  คลิกที่ Use same settings as my incoming mail server
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งคุณภาพ

[Thunderbird] Test Outgoing server ไม่ผ่าน

หากมีการ Test Outgoing Server ไม่ผ่านบนโปรแกรม Thunder bird ให้ทำการติดต่อไปยัง
ผู้ให้บริการ Email Hosting เพื่อให้เขาดำเนินการตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุใด ดังรูปดังรูป

วิธีแก้ไขปัญหา
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting/Server Service Providerเหตุผลที่ Gmail ไม่รับอีเมล์ของคุณ !

ช่วงต้นเดือน มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา Gmail ฟรีอีเมล์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก ได้มีการปรับเปลี่ยน Policy เพิ่มความเข้มงวดเรื่องการรับอีเมล์ขึ้นมากจากเดิม จนทำให้ผู้ส่งอีเมล์ไปยัง @gmail.com ปรับตัวกันไม่ทัน ทำให้ผู้ใช้ส่งอีเมล์เข้า @gmail.com ยากมากขึ้น รวมถึงได้รับข้อความตีกลับว่าอีเมล์ที่คุณส่งไปนั้น Server ไม่รับเนื่องจากอีเมล์ถูกจัดให้เข้าข่ายว่าเป็น Spam email หรือ Unsolicited email

ข้อความตีกลับเมื่อส่งอีเมล์ไปยัง @gmail.com


เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้่วว่า Gmail ไม่ชอบ Spam แล้วคุณก็ไม่ได้ตั้งใจจะส่ง Spam mail ด้วย เราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นในการส่งอีเมล์แต่ละครั้ง โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ผู้เขียนแนะนำดังนี้

ฉันต้องทำอย่างไร เพื่อไม่ให้ Gmail ปฏิเสธข้อความที่ฉันส่ง

  1. ไม่ใส่ Link ในลายเซ็นด้วย (Signature) เช่น www.technologyland.co.th
  2. ไม่ใส่รูปภาพหรือ Code HTML ในส่วนของลายเซ็น (Signature) รวมถึง Background ของ Email
  3. หลีกเลี่ยงการใช้คำสั้น ๆ ในเนื้อหาและหัวจดหมาย เช่น 'Test', 'Hi', 'Hello' หรือคำไม่เหมาะสม
  4. หลีกเลี่ยงการส่งอีเมล์โดย CC, BCC ไปยังอีเมล์ของ @gmail.com และอีเมล์อื่น ๆ ทีละมาก ๆ (ฺBulk Emails) โดยไม่จำเป็น เพราะเดี๋ยวนี้คนที่ส่งอีเมล์ในลักษณะนี้ออกไปมักจะถูกตีกลับมา
  5. หลีกเลี่ยงการส่งอีเมล์โดยใช้ TO. ไปหาบัญชีอีเมล์หลาย ๆ อีเมล์ (Bulk Emails) เดี๋ยวนี้หากมีการส่งถึงผู้รับหลาย ๆ คน ก็จะถูก Google Server หมายหัวไว้ก่อนว่าอาจจะเป็น Spam mail

ฉันส่งข้อความไป Gmail.com ได้ แต่ปลายทางไม่ได้รับ

แน่นอนว่าผู้ใช้งานบางคน พบปัญหาเดียวกัน คือ ผู้ใช้สามารถส่งอีเมล์ออกไปยัง @gmail.com ได้ โดยที่ไม่ได้รับข้อความตีกลับมาเลย นั่นแปลว่า คุณส่งได้ แต่เขาจะรับได้หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่อง เพราะว่าตัวกรองสแปมของเซิฟเวอร์เขา ค่อนข้างเข้มงวดมาก เนื่องจากเดี๋ยวนี้มีคนสร้างอีเมล์ @gmail.com ขึ้นมากมาย โดยนำมาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น Bomb mails เพื่อโฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงผู้รับว่าเป็นใคร, ส่ง Spam mails หรือ Virus ที่มากับ Attached files (ใช้มากในกลุ่มแฮคเกอร์) เพื่อหาช่องโหว่ ให้ผู้รับเปิดอีเมล์อ่าน แล้วให้ไวรัสทำงานในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เพราะเหตุนี้ Google Server จึงมี Security ที่ซับซ้อนและหนาแน่นมากขึ้น เพื่อลดกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีเหล่านี้ลง

ดังนั้นอีเมล์ต้นทางที่ส่งได้ โดยไม่ได้รับข้อความตีกลับ อีเมล์อาจจะส่งถึงผู้รับ โดยให้ผู้รับตรวจสอบใน Inbox หรือ SpamJunk และควรให้ผู้ใช้อีเมล์ต้นทาง (@gmail.com) เพิ่มชื่อบัญชีอีเมล์ของเราลงใน Address Book ด้วย เพื่อให้อีเมล์ที่ถูกส่งจากเรา จะไม่ไปเข้าใน Spam หรือ Junk


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting/Server คุณภาพ

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วิธีตั้ง SMTP ผ่าน Spam

วิธีตั้ง SMTP ผ่าน Spam มีดังนี้


เลือกอีเมล์ที่ต้องการตั้งค่า SMTP คลิก Changeใส่ค่า smtp.company เช่น smtp.abc.com
หรือ ระบุเป็นค่าที่ผู้ให้บริการกำหนด เช่น
smtp-spam.maildee.com กด more Settings
เลือกแถบ Outgoing Server   คลิกปุ่ม Log on using
User Name : smtp@company.com(เช่น smtp@abc.com)
Password: รหัสที่ผู้ให้บริการกำหนดให้
เลือกแถบ Advanced ตรวจสอบ Outgoing server(SMTP) : 587
กด OKกด Test Account Settings เพื่อตรวจสอบการตั้งค่า SMTPเมื่อ Test Account Settings ผ่าน กด Close ดังรูปเมื่อ Test Account Settings ผ่านแล้ว กด Next 


จะมีการ Test Account Settings อีกครั้ง รอเสร็จสิ้นกระบวนการ กด Close  ดังรูป
กด Finish   เสร็จสิ้นการตั้งค่า SMTP ผ่าน Spam

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการ Mail Server, Mail Hosting ที่ดีที่สุด

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[OX-P] วิธีการ Add บัญชีอีเมล์บริษัทฯ (มากกว่า 1 บัญชี) บนเว็บเมล์

วิธีการ Add บัญชีอีเมล์บริษัทฯ (มากกว่า 1 บัญชี) บนเว็บเมล์

หากใช้งานอีเมล์โฮสติ้งของ บริษัทเทคโนโลยีแลนด์ สามารถเพิ่มอีเมล์มากว่า 1 บัญชีบนเว็บเมล์ได้ซึ่งวิธีการมีดังนี้
Sign In ด้วย Username, Password ของบัญชีอีเมล์บริษัทฯ


1. Settings
2.mail and Social Account
3.Add account


คลิกปุ่ม Account > Mail account

ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์ และรหัสผ่านที่ต้องการเพิ่ม
จากนั้นกดปุ่ม Manual

Account name, Your name, Email address
ให้ใส่ชื่อ บัญชีอีเมล์ของเรา

Incoming Server Name: imap.ox.registrar-servers.com
Port: 143
Username: ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์
Password: ใส่รหัสผ่านของบัญชีอีเมล์

Outgoing Server Name: imap.ox.registrar-servers.com
Port: 25
Username, Password ไม่ต้องกรอก


กด Save

กดปุ่ม Ignore Warnings


คลิกปุ่ม Close


อีเมล์ที่ถูกเพิ่มจะปรากฏอยู่ที่หน้า Mail

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้นำบริการด้านอีเมล์โฮสติ้งสำหรับธุรกิจ

[Thunderbird] Test Incoming server ไม่ผ่าน

Test Incoming server ไม่ผ่าน อาจเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย

วิธีแก้ไขปัญหา

[Outlook 2010] วิธี Add อีเมล์ @hotmail.com, @outlook.com, @live.com (POP3)

หากผู้ใช้งานฟรีอีเมล์อย่าง Hotmail ต้องการจะเพิ่มบัญชีลงลงในโปรแกรม MS Outlook
ก่อน Add Hotmail Account ลงบนโปรแกรม MS Outlook ให้ Sign In เข้าไปที่หน้า Hotmail.com ก่อนเพื่อเปิดการใช้งานแบบ POP
ข้อมูลเพิ่มเติม
- บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ ผู้ให้บริการ Email Hosting ราคาถูก คุณภาพและบริการที่ดี

1. เข้าไปที่หน้า Hotmail คลิกที่รูปฟันเฟืองตั้งค่า ด้านขวาบน
2. เลือกเมนู คลิกที่ ตัวเลือก (Options)

คลิก 'Options'


3. เลือกไปที่เมนู เชื่อมต่ออุปกรณ์และแอปด้วย POP (Connect devices and apps with POP)

คลิก Connect devices and apps with POP

4. คลิกเลือกไปที่ เปิดใช้งาน (Enable) จากนั้นคลิกตกลง

เลือก 'Enable'

วิธี Add อีเมล์ @hotmail.com, @outlook.com, @live.com (POP3) บน MS Outlook 2010

1.หน้าแรกเข้าไปที่ File > Info > Add Account2. ปรากฏหน้าต่าง Add new Account เลือกไปที่ Manually configure server settings or additional server types จากนั้นคลิกที่ Next 3. เลือกไปที่ Internet E-mail จากนั้นคลิก Next>4. ใส่ข้อมูลรายละเอียดให้ครบ
    Account Type : POP3
    Incoming mail server: pop3.live.com
    Outgoing mail server (SMTP): smtp.live.com
   
Username : ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์ของเรา Password ใส่รหัสผ่านของบัญชีอีเมล์
    เมื่อใส่ครบแล้วให้คลิกที่ More Setings ...


คลิกปุ่ม 'More Settings'

5. Incoming server (POP3): 995
    This server requires an encrypted connection (SSL)
    Outgoing server (SMTP): 587

คลิกปุ่ม OK

6. Test Account Settings ...

คลิกปุ่ม 'Test Account Settings...' หรือ กดปุ่ม Next ได้เลย เพื่อให้โปรแกรมทดสอบ
การเชื่อมต่อกับ Server ว่าสมบูรณ์ หรือไม่

7. ถ้า Test Account Settings ผ่านจะไม่มี Status : Completed จากนั้นคลิก Close8. เมื่อเชื่อมต่อกับ Server เสร็จสมบูรณ์ จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังภาพ ให้กดปุ่ม Finish
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการ Mail Server, Mail Hosting ที่ดีที่สุด
www.technologyland.co.th

[Outlook] วิธี Add Gmail account หรือ Google Apps Type: IMAP

ก่อนการ Add Gmail Account ลงบนโปรแกรม MS Outlook ให้เราเข้ามาตรวจสอบว่าการตั้งค่าแบบ IMAP เปิดอยู่หรือไม่ โดยทำการ Sign In เข้าไป Gmail.com ด้วยบัญชีอีเมล์และรหัสผ่านของเรา

วิธีตั้งค่า Enable IMAP ใน Gmail.com 
  1. ไปที่ตั้งค่าขวามือด้านบน รูปเฟือง (Configuration) 
  2. จะมีแถบเมนูเลื่อนลงมาให้เลือกไปที่ ตั้งค่า (Settings)
  3. แถบเมนูด้านบนเลือกไปที่ การส่งต่อและ POP/IMAP (Forwarding and POP/IMAP)
  4. หัวข้อ การเข้าถึง IMAP ให้เลือก ใช้ IMAP (Enable IMAP) 
  5. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง (Save Changes)
Sign in ด้วยบัญชี Gmail ของเรา และไปที่ Settings

วิธี Add Email Gmail หรือ Google Apps บน MS Outlook (IMAP) 
1. ไปที่ File > info > Add Account

หน้าแรกของ MS Outlook 

 2. เลือก Manually configure server setting or additional server types


หน้า Add New Account

 3. เลือกที่ Internet E-mail

กดปุ่ม 'Next'

 4. ใส่ค่าต่างๆลงไปให้ครบและถูกต้อง
      Account Type : IMAP
      Incomming mail server: imap.gmail.com
      Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com
     จากนั้นคลิกที่ More Settings ...
คลิกปุ่ม 'More Settings' เพื่อตั้งค่าเพิ่มเติม

5. จะได้หน้าต่าง Internet E-mail Settings ไปที่แถบ Outgoing Server
     เลือกติ๊กถูกที่ My outgoing server (SMTP) requires authentication

Internet E-mail Settings

6. จากนั้นเลือกไปที่แถบ Advanced
    Incoming server (IMAP) : 993 or 143 (SSL)
    Outgoing server (SMTP) : 25 or 465 (TLS)

เมื่อใส่ค่าครบแล้วคลิกที่ OK
7. คลิกปุ่ม 'Test Account Settings...'

ทดสอบการเชื่อมต่อกับ Google Server ว่าสมบูรณ์หรือไม่

8. หากทำการทดสอบ Account แล้ว Status จะขึ้นว่า Completed

ทดสอบ Account เรียบร้อยคลิก Close > Next

9. คลิก Finish เป็นอันเสร็จสมบูรณ์


บทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้ให้บริการ Mail Server, Mail Hosting ที่ดีที่สุด
www.technologyland.co.th

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

[Outlook] ส่งอีเมล์ที่มีไฟล์แนบ แล้วอีเมล์ค้างอยู่ใน Outbox

สาเหตุที่อีเมล์ที่มีไฟล์แนบ ไม่สามารถส่งออกได้และค้างอยู่ที่ Outbox อาจมีการแนบไฟล์ที่ใหญ่เกินไป จึงทำให้ส่งออกไม่ได้ ทั้งนี้ขั้นอยู่กับผู้ให้บริการ Email Hosting ด้วยว่ามีการกำหนดการแนบไฟล์ไว้ที่เท่าใด

ส่งอีเมล์ที่มีไฟล์แนบ แล้วอีเมล์ค้างอยู่ใน Outbox

ปัญหาที่พบ
มีเมล์ค้างอยู่ใน Outbox และบางทีเมื่อกด Send/Receive All Folders แล้วขึ้น Error 

สาเหตุ
ไฟล์ที่แนบมีขนาดใหญ่ เกินกว่า Mail Server กำหนดอาจจะทำให้ Time out และขึ้น Error ขณะที่อีเมล์อยู่ใน Outbox

วิธีการแก้ไข
1. ตรวจสอบขนาดไฟล์ที่แนบว่ามีขนาดเกินกว่าที่ Mail Server กำหนดหรือไม่ (หรือสอบถามผู้ให้บริการ)
2. ส่งอีเมล์ที่มีไฟล์แนบฉบับดังกล่าวด้วย Web-based เช่น Google Chrome, IE, Safari แทน


บทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

[Outlook] โปรแกรมดีดอีเมล์ออกเอง

หากผู้ใช้งานอีเมล์พบปัญหา ได้รับอีเมล์หลายฉบับซ้ำกัน ให้ลูกค้าทำการปรึกษากับผู้ให้บริการ Email Hosting ทำให้การเปลี่ยนรหัสผ่านของอีเมล์ดังกล่าว และทำการติดตั้งโปรแกรม Malwarebytes เพื่อ Scan หามัลแวร์ที่ทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของ User


โปรแกรม MS Outlook ดีดอีเมล์ออกเองบทความเพิ่มเติม

วิธีโหลดโปรแกรม Malwarebytes เพื่อแก้ปัญหาโดน Hack Mail

ฟิชชิงอีเมล์ (Phishing email) คืออะไร และ จะป้องกันได้อย่างไร

 

บทความโดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Mail Server, Mail Hosting ที่ดีที่สุด


[Outlook] ส่งอีเมล์แล้วผู้รับได้รับล่าช้า (Delay)


ส่งอีเมล์แล้วผู้รับได้รับล่าช้า (Delay)
สาเหตุของปัญหา

1. ปัญหาเกิดจาก Mail Server ของขารับของปลายทางอาจจะทำงานหนักเกินไป ทำให้อีเมล์มีการคิวอยู่ในระบบอยู่หลายฉบับ
2. ปัญหาเกิดจาก Mail Server ของขาออกของต้นทางอาจจะทำงานหนักเกินไป ทำให้อีเมล์มีการคิวอยู่ในระบบอยู่หลายฉบับ
3. ตั้งค่า Outgoing Server ไม่ถูกต้อง หรือมีการแก้ไขค่า SMTP Port ที่ผิด


ผลที่เกิดขึ้น
1. อีเมล์ที่ส่งออกไปไม่ถึงผู้รับ (ไม่ได้ค้างอยู่ใน Outbox)
2. อีเมล์ที่ส่งออกค้างอยู่ใน Outbox

วิธีการแก้ไขปัญหา
1. หากอีเมล์ทำการส่งออกจาก Outbox แล้ว ไม่มีเมล์ค้างอยู่ ให้สอบถามไปยังปลายทางว่า Mail Server ของเขานั้นทำงานปกติหรือไม่ และให้ทางต้นทาง (เรา) ทดสอบส่งอีเมล์ไปยังปลายทางอีกครั้ง แล้วสังเกตว่าเมล์นั้นได้ไปถึงผู้รับปกติหรือไม่
2. หากเมล์ค้างอยู่ใน Outbox แสดงว่าการตั้งค่าบนโปรแกรม MS Outlook อาจจะผิด หรือผู้ให้บริการมีการปรับเปลี่ยนค่าบางอย่าง ให้สอบถามไปยังผู้ให้บริการอีเมล์ที่เราได้รับบริการอยู่ เพื่อสอบถามค่า SMTP Server, Port หรือ ตรวจสอบว่าตั้งค่าตรงตามคู่มือที่ผู้ให้บริการจัดส่งไปให้หรือไม่

บทความเพิ่มเติม
ส่งอีเมล์ออกจาก MS Outlook ไม่ได้ หรือ Test Outgoing ไม่ผ่านในโปรแกรม MS Outlook

โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด