วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิธี Save File Powerpoint เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Emailการส่ง File Powerpoint โดยที่ไม่ได้แปลงเป็น File PDF อาจจะทำให้ผู้รับปลายทางนั้นไม่สามารถเปิดไฟล์ Powerpoint ได้ หรือ เปิดได้แต่มีปัญหาเรื่องตัวอักษรที่ผิดเพลี้ยนไป โดยการสื่อสารใน อีเมล์บริษัทนั้นด้วยวิธี PDF นั้นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ในการใช้งาน อีเมล์บริษัท

วิธี Save File Powerpoint เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Email


1. ไปที่ เมนู File
2. เลือกไปที่ Save As


3. ทำการตั้งชื่อไฟล์
4. เลือกนามสกุลไฟล์ เป็นการ Save แบบ .Pdf


คลิก Save


ไฟล์ Powerpoint จะเป็น ไฟล์ Pdf ตามที่เราต้องการ

บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท​ เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email HostingMail Serverอีเมล์บริษัท


วิธี Save File Excel เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Emailการแนบไฟล์ Excel เพื่อส่งอีเมล์ ไปยังหาปลายทาง ซึ่งผุ้เปิดไฟล์ Excel ปลายทางอาจจะเกิดความไม่สะดวกหากได้รับไฟล์ Excel ตรงๆ ซึ่งการแปลง File Excel ไปเป็น File PDF ถือเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการส่ง อีเมล์บริษัท ซึ่งทำให้ผู้รับปลายทางสามารถเปิดได้อย่างสะดวก และ เห็นรูปแบบตารางตัวอักษรอย่างไปเพลี้ยนไป


วิธี Save File Excel เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Email


1. เปิดไฟล์ Excel ไปที่ File
2. เลือกไปที่ Save As

3. ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการ
4. เลือกการ Save ไฟล์เป็นนามสกุล .Pdf
5. คลิก Save

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท​ เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email HostingMail Serverอีเมล์บริษัท

วิธี Save File Word เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Emailการรับส่ง Email  ในรูปแบบ อีเมล์บริษัท การสื่อสารในธุรกิจแล้ว File PDF เป็นที่นิยมอย่างสูง เนื่องจากสามารถจัดส่งได้อย่างง่ายและ Font ไม่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งต่างจาก File Word หากมีการตั้ง Font แปลกๆไว้ เมื่อปลายทางเปิดอาจจะเห็น Font เหล่านั้นเป็นอักขระแปลกๆ หรือ อ่านไม่ได้เลย  


ซึ่งในบทความนี้จะอธิบายการแปลง File Word ไปเป็น File PDF เพื่อใช้ในการแนบไฟล์ส่ง Email พร้อมรูปภาพประกอบอย่างง่ายๆ ที่คุณเองก็สามารถทำได้


วิธี Save File Word เป็น PDF เพื่อใช้ในการส่ง Email บริษัท


1. เปิดไฟล์ Excel ไปที่ File
2. เลือกไปที่ Save As


3. ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการ
4. เลือกการ Save ไฟล์เป็นนามสกุล .Pdf
5. คลิก Save
บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท​ เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting, Mail Server, อีเมล์บริษัท

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud] การเพิ่มบัญชีอีเมล์บน Windows Live Mail

การเพิ่มบัญชีอีเมล์บน Windows Live Mail


เมื่อเปิดโปรแกรม Windows Live Mail ขึ้นมาแล้ว ในหน้านี้จะเป็นเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ในการติดตั้งใช้งาน
ให้ทำการคลิกที่ ยอมรับ เพื่อทำการตั้งค่า ขั้นตอนต่อไป

ใส่ชื่อบัญชี อีเมล์แอดเดรส ; รหัสผ่าน ; ชื่อที่ต้องการใส่แสดงในการติดต่อ
จากนั้นคลิก ถัดไป

พิมพ์รายละเอียดของบัญชีอีเมล์ Incoming mail server: pop.(ชื่อโดเมน).com Port 110Outgoing mail server: smtp.(ชื่อโดเมน).com Port 587, 25จากนั้นกดปุ่ม ถัดไป
เสร็จสิ้นการเพิ่มบัญชีอีเมล์บน Windows live Mail

การตั้งค่าให้อีเมล์ลบออกจาก Sever ทุก 30 วัน


หน้าแรก >บัญชี>คุณสมบัติ ไปที่แถบ ขั้นสูง (Advanced)
หัวข้อ การนำส่ง

ติ๊ก เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์ (ไม่เช่นนั้นอีเมล์จะถูกดูดลงเครื่องทั้งหมด)ติ๊ก ลบออกจากเซิร์ฟเวอร์หลังจาก 30 วัน 
คลิก OK
บทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

[MD Cloud][Webmail] วิธีการ Check email จากหน้า Webmail

วิธีการ Check email จากหน้า Webmail


ผู้ใช้ต้องทำการ Login เข้าใช้งานผ่าน Web browser 
Webmail URL: https://webmail-technologyland.atmailcloud.com

เข้าสู่หน้า Webmailใส่ Username Password จากนั้นคลิก Login

เข้าสู่หน้าWebmail
1. ไปที่ Inbox จดหมายขาเข้า
2. หัวข้อเรื่องจดหมาย
3. เนื้อหาจดหมาย รายละเอียดผู้ส่ง วันที่ เวลา เอกสารแนบ


บริษัท​ เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
หนึ่งในผู้ให้บริการ อีเมล์โฮสติ้ง สำหรับธุรกิจ ที่ดีที่สุดของไทย

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[Windows OS] วิธีการแปลงนามสกุลไฟลน์ PDF เป็น JPG ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat

หากผู้ใช้งานต้องการจะเปลี่ยนไฟล์ PDF ให้เป็น ไฟล์รูปหรือ JPG ซึ่งวิธีการนำแสนจะง่ายดายสามารถทำได้อย่างไม่ซับซ้อน แต่ต้องทำผ่านโปรแกรม  Adobe Acrobat X Pro  วิธีการมีดังนี้คลิกโปรแกรม Adobe Acrobat X Pro

เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการ

จากนั้นเลือก File> Save As > Image > JPEGจากเลือกที่จัดเก็บไฟล์ JPEG กด Save เสร็จสิ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง คุณภาพสูง

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[MD Cloud][Webmail] วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีอีเมล์บริษัทฯ บนเว็บเมล์

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีอีเมล์บริษัทฯ บนเว็บเมล์ผู้ใช้ต้องทำการ Login เข้าใช้งานหน้า Webmail เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน
Webmail URL: https://webmail-technologyland.atmailcloud.com/

1. ไปที่แถบ Settings 
2. Menu ด้านซ้ายมือเลือกคำสั่ง Change Password 

Current Password : ใส่รหัสผ่านปัจจุบัน
New Password : ใส่รหัสผ่านใหม่
Confirm Password : ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
จากนั้นคลิก Save Settings

หลังจากคลิก Save Setting แล้ว จะปรากฏข้อความด้านบนเป็นแถบสีเขียวว่า
The settings have been updated 

บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท​ เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
หนึ่งในผู้ให้บริการ อีเมล์โฮสติ้ง สำหรับธุรกิจ ที่ดีที่สุดของไทย

[Mac OS] วิธีแตก File Zip จาก Email ในเครื่อง Mac

บางครั้งผู้ส่งจะแนบไฟล์ที่เป็นนามสกุล .zip มาให้กับผู้รับ ซึ่งกรณีนี้จะต้องมีการแตกไฟล์ หรือที่เรียกว่า Unzip file ก่อนจึงจะสามารถเปิดไฟล์นั้น ๆ  ได้ ขั้นตอนแรกให้เราทำการ Save ไฟล์แนบนั้นลงมาที่เครื่อง Mac ของเราก่อน จากนั้นทำตามภาพประกอบด้านล่างได้เลย


วิธีแตก File Zip จาก Email ในเครื่อง Mac

คลิกขวาที่ไฟล์นามสกุล .zip จากนั้นเลือก Open with -> The Unacrchiver

จากนั้นโปรแกรมจะทำการแตกไฟล์ออกมาดังรูป
บทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting/Server Service Provider

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

[MS Outlook] วิธีการตั้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ


หากผู้ใช้งานอีเมล์ต้องการจะตั้ง auto reply หรือ ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ บนโปรแกรม Ms outlook 2013ซึ่งมีวิธีการง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยวิธีการมีดังนี้

ทำการสร้างอีเมล์ขึ้นมา 1 ฉบับ เป็นเนื้อหาที่ต้องการตอบกลับ

จากนั้น Save As เป็น Outlook Template (*.oft) ดังรูป


คลิก FILE


คลิก Rules and  Alerts 

คลิก New Rule

เลือก Apply rule on message I receive คลิก Next


เลือก Where my name is in the To box คลิก Next


1.เลือก reply using a specific template
2. คลิก  a specific template
กด Next ดังรูป

เลือกไฟล์ที่ Sve เป็น Outlook Template ไว้เมื่อตอนเริ่มต้น คลิก Open


จากนั้นกด Next ตามรูปภาพ


เลือก except if it is an automatic reply กด Next


เปลี่ยนชื่อตามต้องการ กด Finish


จากนั้นทดสอบส่งอีเมล์เข้าอีเมล์ที่มีการตั้ง auto reply บนโปรแกรม MS outlook
จะปรากฏผลดังรูป

บทความที่เกี่ยวข้อง

[MD Cloud][iOS] วิธี Remove Profile Email ออกจาก iPhone, iPad


ไปที่ 'Settings'

เลือก 'General'

เลื่อนจอลงมาจะพบหัวข้อ Profile ให้กดเข้าไป

คลิกปุ่ม 'Remove'

เลือก 'Remove' อีกครั้ง

ใส่ Passcode (รหัสในการเข้าใช้งาน iPhone, iPad) (ถ้ามี)

Remove Profile เสร็จสิ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท​ เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
หนึ่งในผู้ให้บริการ อีเมล์โฮสติ้ง สำหรับธุรกิจ ที่ดีที่สุดของไทย


[MD Cloud][iOS] วิธีสร้าง Profile Email บน iPhone, iPad (แบบง่าย)

อีกหนึ่งวิธีการ Add account แบบรวดเร็ว และง่ายมาก ๆ สำหรับ User ที่ต้องการความรวดเร็ว ซึ่งการสร้าง Profile Email นี้จะเป็นการเพิ่ม Email, Calendars, Contacts รวมอยู่ใน Profile เดียว ติดตั้งง่ายภายใน 1 นาที เท่านั้น

วิธีสร้าง Profile Email บน iPhone, iPad (แบบง่าย)


จากหน้าหลัก เปิด App: Safari

พิมพ์ที่ช่อง Address bar: cloud-mail.maildee.com หรือ 
webmail-technologyland.atmailcloud.com จากนั้นกด Go ที่แป้นคีย์บอร์ด
จากนั้นจะปรากฏ Page สีส้มดังภาพให้คลิกที่ปุ่ม 'Download the profile'

พิมพ์ชื่อ บัญชีอีเมล์ และรหัสผ่าน ที่ช่องว่าง
จากนั้นกดปุ่ม Get My iOS Profile (ปุ่มเล็กด้านขวา)

เลือก 'Install'

ใส่ Passcode (รหัสเข้าใช้งานของ iPhone, iPad) (ถ้ามี)

เลือก 'Install'

คลิก 'Install' อีกครั้ง

ใส่ชื่อ (Full Name) ของบัญชีอีเมล์
จากนั้นกด 'Next'

กด 'Done'

จะปรากฏหน้าเพจดังภาพ แสดงว่าการสร้างโปรไฟล์อีเมล์เสร็จสิ้นแล้ว

เมื่อสร้างโปรไฟล์เสร็จสิ้นแล้ว ให้ปิด App: Safari จากนั้นเปิด App Mail และทดสอบส่งอีเมล์ได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท​ เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
หนึ่งในผู้ให้บริการ อีเมล์โฮสติ้ง สำหรับธุรกิจ ที่ดีที่สุดของไทย