วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ขั้นตอนการย้าย Contact จากหน้าเว็บเมล์ เข้าโปรแกรม MS Outlook

1. ทำการ Export Contact ที่ต้องการหน้าเว็บเมล์
โดยเลือก Folder ที่ต้องการ Export แล้วกด ส่งออกทั้งหมด2. Save ไฟล์3. ให้ login เข้าระบบอีเมล์ของ Gmail ซึ่งใช้ชื่อ Gmail ใดก็ได้
จากนั้นให้เข้า Contact ของ Gmail4. แล้วให้กด นำเข้า (หากไม่มีปุ่มกดนำเข้า ให้กดเพิ่มเติมก่อน)


5. แล้วให้เลือกไฟล์ที่ Export ไว้ในขั้นตอนที่ 36. เมื่อนำเข้าแล้ว จะมี Folder ที่เป็นชื่อวันที่ที่ นำเข้า7. จากนั้นให้กดเลือกที่หัวข้อ ส่งออก (หากไม่มีปุ่มกดส่งออก ให้กดเพิ่มเติมก่อน)8. แล้วเลือก Folder ชื่อเดียวกันกับ Contact ที่นำเข้ามา
และเลือกส่งออกเป็น Outlook9. เมื่อได้ไฟล์ contact ของ outlook แล้ว ก็จะนำไฟล์มา Import ลง MS Outlook ได้ทันที
ตามขั้นตอนดังนี้
 http://emailserverhosting.maildee.com/2013/11/import-contacts-outlook.html

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562

How to disable ssl on iPhone and iPad


1. Click on Settings > Mail

Select your Email Account.


2. Scroll to the bottom of the account screen and click on Advanced.
3. Scroll to the bottom and under Incoming Settings Use SSL turn that off

Turn that off


4. Back to Account, Scroll to the bottom  Outgoing Mail Server click on the SMTP server


Click on the SMTP server


5. Click on your SMTP Server (Usually is Primary Server)6. Scroll down, Outgoing Mail Server Use SSL turn that off
7.Click Done
8.Click <Account in the upper left hand corner
9.Click Done again
10.Now you click to go back to your home screen


Technology LandBest Support Ever