วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

วิธีบีบอัด Folder/File ให้เป็นไฟล์นามสกุล .zip เพื่อส่งอีเมล

วิธีบีบอัด Folder หรือ File ให้เป็นไฟล์นามสกุล .zip เพื่อส่งอีเมล์  1. เลือก Folders/Files ที่ต้องการทำ .zip
  2. คลิกขวาที่ Send to
  3. เลือกในส่วนของ Compressed (zipped) folder
1. เลือกไฟล์ที่ต้องการบีบอัด
2. คลิกขวา เลือก Send to
3. กด Compressed (zipped) Folder


2. เราจะได้ไฟล์นามสกุล .zip ที่สามารถตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ ซึ่งไฟล์ทั้งหมดจะถูกบีบอัดไว้เป็นไฟล์เดียวกัน

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Spam panel] หน่วยกรองสแปม: คำแนะนำการใช้งานและการตั้งค่าตัวกรองสแปมเมล์

หน่วยกรองสแปม คืออะไร?

หน่วยกรองสแปม เป็นซอฟแวร์ที่มาพร้อมกับ VPS email server ซึ่งมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเก็บ Log การใช้งานได้อย่างเป็นระบบมาก เหมาะกับองค์กรขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ สามารถดักจับสแปมเมล์ได้ชะงักทีเดียว และสามารถดูสแปมเมล์ที่ค้างอยู่ใน Server ได้ ระบบกรองสแปมยังสามารถเพิ่ม White list และ Black list ของโดเมนได้ และยังสามารถดู Log การใช้งานได้อย่างละเอียดมาก

การใช้งานและการตั้งค่าของ Spam filter (Spam panel)

เข้าสู่ระบบโดยใช้ User name และ Password ที่ได้รับจากผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง
URL: spamguard.technologyland.co.th


SPAM PANEL (DASHBOARD)


Dashboard

แดชบอร์ด เป็นหน้าหลักที่แสดงหัวข้อการตั้งค่าทั้งหมด

Incoming - การตั้งค่าขาเข้า
Outgoing - การตั้งค่าขาออก
Protection report - รายงานการป้องกัน (สแปม)

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง/เซิฟเวอร์ คุณภาพสูง

[TL GoCloud][Spam panel] Protection Report (รายงานการป้องกัน)

ในส่วนของ Protection Report จะแสดงรายงานการตรวจจับ Spam, Virus, Blacklist ของทั้งโดเมน


PROTECTION REPORT

Periodic domain report


เราสามารถตั้งค่าให้ระบบส่ง Report เป็นไฟล์ pdf ได้
และยังสามารถตั้งให้ส่งมาทุกวัน หรือทุกสัปดาห์ ที่ Report Frequency ได้ด้วย

การตั้ง Report Frequency เป็นแบบ Daily ระบบจะส่งรายงานมาทุกวัน ประมาณช่วงบ่ายของทุก ๆ วัน

ลักษณะ Report ที่ระบบส่งมา


[TL GoCloud][Spam panel] Outgoing (ขาออก)

OUTGOING

Log search

เราสามารถเลือกค้นหาตาม หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ และดู Log การใช้งานของอีเมล์ขาออกได้
หากต้องการดูทั้งหมด สามารถกดปุ่ม Start search ได้เลย

Settings

ช่อง Administrator's contact ให้ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์ผู้ใช้ที่เป็นผู้จัดการระบบ Spam panel

[TL GoCloud][Spam panel] Incoming (ขารับ/ขาเข้า)

INCOMING

 Log Search

ข้อมูลการรับข้อความอีเมล์อย่างละเอียด พร้อมแสดงสถานะว่าอีเมล์ถึงปลายทางหรือไม่
สามารถค้นหาช่วงเวลา ผู้ส่ง ผู้รับได้ หรือกดปุ่ม Start search หากต้องการดู Log ทั้งหมด

ตารางแสดงผล

 Spam quarantine

เมื่อข้อความใดที่เข้าข่ายว่าอาจจะเป็นสแปม เราสามารถตรวจสอบได้จากหัวข้อนี้
และหากต้องการปล่อยอีเมล์นี้ไปยังผู้รับ สามารถเลือก Release ได้
หรือถ้าต้องการลบอีเมล์ ให้คลิก Remove

Delivery queue

หน้านี้จะแสดงอีเมล์ที่่อยู่ในคิวการส่ง หากพบอีเมล์ที่ค้างอยู่
และเรายังสามารถบังคับส่งอีเมล์ฉบับนั้นได้ด้วย

Domain settings

เราสามารถตั้งค่าอีเมล์ ที่จะให้ระบบส่งข้อความการแจ้งเตือนต่าง ๆ มาได้ที่
Primary contact email ซึ่งมักจะเป็นอีเมล์ของ Admin

Domain statistics

ข้อมูลสถิติของการใช้งานระบบอีเมล์ แจ้งการตรวจจับ Spam, Virus, Blacklisted email

Technology Land Co., Ltd


[TL GoCloud][Spam panel] Whitelist/Blacklist

WHITELIST/BLACKLIST

Sender whitelist

ในช่องว่างสามารถกรอกได้ทั้งชื่อบัญชีอีเมล์ เช่น abc@mycompany.com
หรือชื่อโดเมน เช่น mycompany.com ที่ต้องการตั้งเป็น Whitelist ได้ จากนั้นกด Add

Sender blacklist

ในช่องว่างสามารถกรอกได้ทั้งชื่อบัญชีอีเมล์ เช่น abc@mycompany.com
หรือชื่อโดเมน เช่น mycompany.com ที่ต้องการตั้งเป็น Blacklist ได้ จากนั้นกด Add

[TL GoCloud][Mac OS] การตั้งค่าอีเมล์, Add Account...บน Mail App (POP)

การตั้งค่าอีเมล์, Add Account...บนเครื่อง Mac Type: POP ตามขั้นตอนดังภาพ

คลิกที่ Icon: Mail ที่ Desktop

คลิกที่ Mail > Preferences...

คลิกที่ Icon เครื่องหมาย "+" เพื่อเพิ่มบัญชีอีเมล์

กรอกชื่อ บัญชีอีเมล์ และรหัสผ่าน จากนั้นกด Continue

คลิกปุ่ม Connect

Incoming Mail Server: pop.(ชื่อโดเมน).com
User name: (ชื่อบัญชีอีเมล์)
Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล์

คลิกปุ่ม Connect

เลือก User Secure Sockets Layer (SSL)Authentication: Password
คลิกปุ่ม Continue

Outgoing Mail Server: smtp.(ชื่อโดเมน).com
เลือก User Authentication
User Name: smtp@(ชื่อโดเมน).com
Password: รหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง

คลิก Continue

คลิก Create

บัญชีอีเมล์ใหม่เพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว


[GoCloud] How to add account on Mail App for Mac (POP)บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting/Server ที่ดีที่สุดของไทย

[TL GoCloud][Webmail] วิธีสร้าง Signature หรือคำลงท้ายข้อความอีเมล์

วิธีสร้าง Signature หรือคำลงท้ายข้อความอีเมล์


1. ไปที่ ตั้งค่า รูปเฟือง หรือ Setting ขวามือด้านบน
2. แถบเมนู Settings เลือกไปที่หัวข้อ Identities
3. คลิกไปที่ชื่ออีเมล์ของเรา
4. Display Name ให้ใส่ชื่อเราลงไป
5. ในช่อง Signature ใส่ลายละเอียดลายเซ็นต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
6. คลิกที่ Save ด้านล่างจะมีข้อความขึ้นว่า 'Successfully saved'


บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีการใส่ลายเซ็น HTML Code ลง Webmail

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้นำที่ให้บริการ Mail Server อันดับ 1 ของไทย

[Outlook] การเพิ่มปุ่ม BCC ที่หน้า New E-mail

BCC ย่อมาจาก Blind Carbon Copy คือการที่เราใส่ Email ที่ต้องการส่งไปให้ แต่ว่าผู้ที่อยู่ในช่อง BCC จะไม่สามารถเห็น E-mail ที่ถูกส่งให้รับได้ ในการเขียน New message จะไม่ปรากฏช่อง BCC มาดูวิธีการทำให้ปุ่ม BCC ขึ้นในการเขียน E-mail ใหม่กันการเพิ่มปุ่ม BCC ที่หน้า New E-mail

เมื่อเข้ามาหน้า New E-mail แล้วให้ทำตามดังภาพ
  1. ให้เลือกไปที่แถบเมนู Options
  2. ในแถบเครื่องมือจะปรากฏเครื่องมือ Bcc ให้ทำการคลิกที่รูป 
จะปรากฏปุ่ม Bcc ขึ้นดังภาพ พิมพ์เนื้อหา การเลือกส่ง เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถคลิกส่งได้เลย

หน้า New-email


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

[TL GoCloud][Webmail] วิธี Import ไฟล์ *.csv หรือ *.vcf ลงใน Address Book

Address Book คือ โฟลเดอร์ที่รวบรวมรายชื่อผู้ที่ติดต่อของผู้ใช้งานอีเมล์นั้น ๆ ส่วนใหญ่จะเน้นรายชื่อบัญชีอีเมล์เป็นหลัก สำหรับเว็บเมล์อย่าง Roundcube สามารถทำการ Import ไฟล์.csv เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อได้

วิธี Import ไฟล์ *.csv หรือ *.vcf ลงใน Address Book 


1. ในหน้าแรกให้คลิกไปที่ รูปคน หรือ Address Book เพื่อทำการตั้งค่า
2. คลิกที่ Import ในแถบเครื่องมือด้านบน3. ทำการเลือกไฟล์ *.csv หรือ *.vcf เพื่อทำการ Import4. เมื่อได้ไฟล์ที่ต้องการ Import แล้ว เลือกไฟล์ จากนั้นคลิก Open
5. จากนั้นคลิกปุ่ม Import รอจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ Address Book ก็จะมีรายชื่อผู้ติดต่อที่ถูกนำเข้ามาปรากฏ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
[All] วิธีการสร้าง CSV File สำหรับ Import/Export contacts
[All] วิธีรวมไฟล์ vCard (*.vcf) หลายๆ ไฟล์ ให้อยู่ในไฟล์เดียว
บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้นำที่ให้บริการ Mail Server อันดับ 1 ของไทย

[Outlook] การตั้งค่า Outlook สำหรับการแจ้งเตือนเมื่อมี Email ใหม่ เข้ามา

Microsoft Office Outlook ใหม่ มีคุณสมบัติพิเศษไม่ให้คุณพลาดในการตรวจสอบอีเมล์ขาเข้า มีการแจ้งเตือนแบบพิเศษเป็นการแจ้งเตือนผ่าน Desktop โดยมีการแจ้งเตือนอย่างเห็นได้ชัด มีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีเมล์ใหม่ส่งเข้ามาการตั้งค่า Outlook สำหรับการแจ้งเตือนเมื่อมี Email ใหม่ เข้ามา

1. หน้าแรกให้เข้าไปที่ File > Options 


2. ปรากฏหน้า Outlook Option 
  1. เข้าไปที่หัวข้อ Mail
  2. เลือกไปส่วนของ Message arrival จากนั้นติ๊กที่ Display a Desktop Alert (เป็นการแจ้งเตือนอีเมล์ขาเข้าที่ Desktop) จากนั้นคลิกที่ OK
3. หากมีการส่งอีเมล์เข้ามา จะปรากฏการแจ้งเตือนทางด้านขวามือด้านล่าง ของหน้าจอ 


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้นำที่ให้บริการ Mail Server อันดับ 1 ของไทย

[TL GoCloud][Webmail] วิธีพิมพ์ (Print out) อีเมล์ออกมาเป็นเอกสาร

Roundcube มีเครื่องมือไว้สำหรับพิมพ์อีเมล์ มีการจัดหน้าที่เป็นระเบียบ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ วันที่ เวลา รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับ ผู้ส่งเพื่อเก็บงานในรูปแบบเอกสาร

วิธีพิมพ์ (Print out) อีเมล์ออกมาเป็นเอกสาร

1. ไปที่อีเมล์ที่ต้องการพิมพ์ ทำการ Double Click เข้าไป2. เมื่อเข้ามาในหน้าของอีเมล์แล้ว ด้านบนแถบเครื่องมือ ให้คลิกไปที่ Print3. โปรแกรมจะเปลี่ยนมาในหน้าของการพิมพ์ ทำการเลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกที่คำสั่ง พิมพ์ ได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

[TL GoCloud][Admin] การตั้ง Forward Email

วิธีตั้งค่าการ Forward Email ไปยังอีเมล์อื่น ๆ

เมื่อ Log In จากหน้า Direct Admin มาแล้ว ในส่วนของ E-mail Management จะแสดงหัวข้อต่าง ๆดังภาพ
คลิก Forwarders
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
คลิก Create new E-mail Forwarder

1. ใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการตั้ง Forward
2. ใส่ชื่ออีเมล์ปลายทางที่ต้องการให้ข้อความ Forward ไป
ข้อความที่ส่งมาจะปรากฎใน Inbox ทั้งของ Forwarder Name และ Destination Email เหมือน ๆ กัน

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง คุณภาพอันดับ 1 ของไทย

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2557

วิธีแก้ปัญหาส่งอีเมล์ (Email) จาก ไอโฟน ไอแพด (iPhone) (iPad) ไม่ได้ !

หลายๆคน ที่ประสบปัญหาไม่สามารถส่งอีเมล์ออกจาก iPhone หรือ iPad ได้, แต่สามารถรับอีเมล์ได้ปกติ, ปัญหาเหล่านี้มักเกิดจากสาเหตุดังนี้
  1. มีการไปเปลี่ยน Password อีเมล์, แล้วไม่ได้มาระบุ Password ใหม่ในตัวเครื่อง iPhone หรือ iPad
  2. หากเป็นการใช้งานใหม่, สาเหตุมักเกิดจากพิมพ์ Password ไม่ถูกต้อง
เรามีแนวทางแก้ไขดังนี้ พร้อมภาพประกอบ ที่คุณก็ลองทำได้เองอาการ แสดง Error ฟ้องว่า คุณใส่ Username หรือ Password ออก
โดยคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามภาพด้านล่าง


ไปที่ Settings

ไปที่ Mail, Contacts, Calendars ดังภาพ

เลือกไปยัง Email ที่มีปัญหาการใช้งาน

เลือกไปที่ Email ที่มีปัญหาดังภาพ

เลือกไปที่ SMTP ดังภาพ

เลือก Email ที่อยู่ใน Primary Server

ทำการพิมพ์ Password, โดยต้องมั่นใจว่า Password นั้นถูกต้องจริงๆ
หลังจากนั้นให้กดไปยัง Done


หลังจากนั้นให้คุณเข้า App Mail แล้วลองทำการส่งอีเมล์อีกครั้ง

บทความโดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Mail Server สำหรับองค์กรและธุรกิจ