วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[GoCloud][iOS] วิธีตั้งค่า Outgoing Port แบบ No SSL

ขั้นตอนการตั้งค่า Outgoing Port แบบ No SSL

1. จากหน้าหลัก ไปที่ Settings

Tab 'Settings'

2. เลือก Mail

Click on 'Mail'

 3. ไปที่บัญชีการตั้งค่า

Tab 'Accounts'

4. เลือกบัญชีอีเมลบริษัท ที่ต้องการเปลี่ยน Outgoing Port

Select email account for changing outgoing port

5. เลือกบัญชีอีเมล

Select email account

6. ไปที่ Advanced (ขั้นสูง)

Tab 'Advanced'

7. ปิดการใช้งาน  SSL และเปลี่ยนหมายเลข Server Port เป็น 587

Turn off 'SSL'
Server Port: 587

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[GoCloud][iOS] วิธีตั้งค่า Incoming Port แบบ No SSL

ขั้นตอนการตั้งค่า Incoming Port แบบ No SSL


1. จากหน้าหลัก ไปที่ Settings

Tab 'Settings'

2. เลือก Mail App

Click on 'Mail'

3. ไปที่บัญชีการตั้งค่า
Tab 'Accounts'

4. เลือกบัญชีอีเมลบริษัท ที่ต้องการเปลี่ยน Incoming Port

Select email account for changing incoming port

5. เลือกบัญชีอีเมล

Select email account

6. ไปที่ Advanced (ขั้นสูง)

Tab 'Advanced'

7. ปิดการใช้งาน  SSL และเปลี่ยนหมายเลข Server Port เป็น 143 (IMAP)

Turn off 'SSL'
Server Port: 143

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[GoCloud] วิธี Add account ลงบน Gmail app (Android OS)

วิธีเพิ่มบัญชีอีเมลบริษัทฯ ลงบน Gmail App ระบบ Android OS

1. จากเมนูหลัก เข้าไปที่ Settings

ไปที่ Settings

2. เลือก Accounts & Sync
Accounts & Sync
3.  เพิ่มบัญชี

Add account
 4. เลือกประเภทบัญชี IMAP ส่วนตัว

Personal (IMAP)

5. กรอกชื่อบัญชีอีเมล จากนั้นเลือก Manual Setup

Manual Setup
6. เลือกประเภทบัญชีอีเมลอีกครั้ง

จากนั้นกด Next

7. กรอกรายละเอียดของ Server ขารับ

Username: ชื่อบัญชีอีเมล (มี @domain.com)
Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล
Server: mail.(ชื่อโดเมนของเรา)
Port: 143 Security type: None

หรือแบบมี SSL ให้กรอกตามค่านี้

Username: ชื่อบัญชีอีเมล (มี @domain.com)
Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล
Server: mail.(ชื่อโดเมนของเรา)
Port: 993 Security type: SSL/TLS (accept all certificates)
8. กดยืนยัน Server
กดปุ่ม Proceed
9. กรอกรายละเอียดของ Server ขาออก

กรอกรายละเอียด จากนั้นกด Next

Username: ชื่อบัญชีอีเมล (มี @domain.com)
Password: รหัสผ่านของบัญชีอีเมล
Server: mail.(ชื่อโดเมนของเรา)
Port: 465 Security type: SSL/TLS (accept all certificates)
หรือ 587 (None)
10. กดยืนยัน Server อีกครั้ง

กดปุ่ม Proceed

11. ตั้งค่าบัญชี
จากนั้นกด Next
ตั้งชื่อ Display ของบัญชีที่จะแสดงบนอุปกรณ์จากนั้นกด Next
12. เมื่อบัญชีถูกเพิ่มสำเร็จแล้วจะมีชื่อบัญชีอีเมลปรากฏที่หน้า Account Settings ดังภาพ


บัญชีอีเมลเพิ่มสำเร็จ


บัญชีอีเมลจะมาปรากฏอยู่ใน Gmail App บน Android
เราก็สามารถใช้งานอีเมลสำหรับองค์กรได้ตามปกติ

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้นำด้านการบริการ Email Hosting สำหรับองค์กร ใช้งานได้ทุก Platform