วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

[Mac OS] วิธี Clear cache files บนเครื่อง Mac ด้วยตนเอง


วิธีเคลียร์แคชบนแมคบุ๊ค, แมคแอร์

1. เปิด Finder

เลือก Go to Folder

2. ไปยังโฟลเดอร์ Caches

พิมพ์ ~/Library/Caches
จากนั้นกด Go


3. ลบข้อมูลแคชในโฟลเดอร์ Caches
ใครที่กลัวพลาด ก่อนจะลบให้ Copy ไฟล์ใน Folder: Caches ไปไว้ที่ Folder อื่นก่อนได้

Select All ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ Caches และคลิกขวาเลือก Move to trash

4. ไปที่ Main Drive ของเครื่องแมค เพื่อลบแคชใน Library อีกครั้ง

Select All ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ Caches และคลิกขวาเลือก Move to trash

5. ยืนยันด้วยรหัสผ่านของเครื่องแมค

ใส่รหัสผ่านของเครื่อง Mac

6. ลบไฟล์แบบถาวรที่ Trash

คลิกขวาที่ Trash เลือก Empty Trash

7. ยืนยันการลบข้อมูลในถังขยะ
เลือก Empty Trash
 8. รอข้อมูลใน Trash ทั้งหมดถูกลบ

รอลบข้อมูลออกจาก Trash

9. Restart เครื่อง Mac เพื่อให้เครื่องทำการสร้างโฟลเดอร์แคชที่จำเป็นขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

กด Restart

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting สำหรับองค์กร คุณภาพดี ปลอดภัยสูง

  วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

  [GoCloud][Outlook] วิธีการตั้งค่าการลบอีเมลถาวรใน Outlook

  วิธีการตั้งค่าให้เวลาที่ลบอีเมล์ออกจาก outlook แล้วอีเมล์ที่ลบไม่เข้าไปใน กล่อง Trash ใน Webmail

  ในเวลาที่ผู้ใช้งานตั้งค่าอีเมล ประเภท IMAP บางท่านอาจเจอกรณีที่เมื่อลบอีเมลออกจาก Outlook ไปแล้ว อีเมลที่ลบออกไปจากโปรแกรม Outlook อีเมลดังกล่าวย้ายไปอยู่ใน Folder Trash ของหน้าเว็บเมล์ ทำให้ Mailbox เต็มทั้งที่ทำการลบอีเมลออกไปแล้ว ท่านสามารถแก้ไขได้ปัญหานี้ได้ โดยวิธีการตั้งค่าจะแบ่งเป็นสองส่วน คือในส่วนของการตั้งค่าในโปรแกรม Outlook คือให้ลบข้อความแบบถาวร เมื่อกด Delete และอีกส่วนใน Webmail คือไม่ต้องแสดงข้อความที่ถูกลบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้


  การตั้งค่าในโปรแกรม Outlook
  วิธีการตั้งค่าให้เวลาที่ลบอีเมล์ออกจาก outlook แล้วอีเมล์ที่ลบไม่เข้าไปใน กล่อง Trash ใน Webmail
  1. เข้าไปที่ File > Account Setting > เลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการตั้งค่า


  วิธีการตั้งค่าให้เวลาที่ลบอีเมล์ออกจาก outlook แล้วอีเมล์ที่ลบไม่เข้าไปใน กล่อง Trash ใน Webmail
  2. เข้าไปที่ More Setting...


  วิธีการตั้งค่าให้เวลาที่ลบอีเมล์ออกจาก outlook แล้วอีเมล์ที่ลบไม่เข้าไปใน กล่อง Trash ใน Webmail
  3. เข้าไปที่หน้า Deleted Item แล้วติ๊กเครื่องหมายตามภาพ แล้วกด OK  วิธีการตั้งค่าให้เวลาที่ลบอีเมล์ออกจาก outlook แล้วอีเมล์ที่ลบไม่เข้าไปใน กล่อง Trash ใน Webmail
  4.เมื่อกลับมาที่หน้าการตั้งค่า ให้กด Next เมื่อ Test เสร็จให้กด Close  วิธีการตั้งค่าให้เวลาที่ลบอีเมล์ออกจาก outlook แล้วอีเมล์ที่ลบไม่เข้าไปใน กล่อง Trash ใน Webmail
  5. กด Finish เสร็จสิ้นการตั้งค่าใน Outlook


  การตั้งค่าให้ Webmail ไม่โชว์ข้อความที่ถูกลบ
  ปกติเมื่อเราลบข้อความอีเมล ข้อความจะย้ายไปอยู่ใน Trash ทันที แต่หากเราลบผ่านโปรแกรม Client เช่น MS Outlook (IMAP) ข้อความอีเมลจะเป็นสถานะ Deleted สังเกตจะเป็นตัวอักษรสีเทาลาง ๆ

  ดังนั้นจึงต้องทำการปิดไม่ให้ show deleted message
  วิธีการตั้งค่าให้เวลาที่ลบอีเมล์ออกจาก outlook แล้วอีเมล์ที่ลบไม่เข้าไปใน กล่อง Trash ใน Webmail
        1. เข้าไปที่ Setting
        2. เลือก Server Setting


        3.ติ๊กเครื่องหมายไปที่ Do not show deleted massage
        4. กด Save
   

  เพียงเท่านี้การลบข้อความอีเมลออกจาก MS Outlook ข้อความที่ถูกลบไปก็จะไม่เข้าในกล่อง Trash ที่หน้า Webmail อีกต่อไป


  บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด


  ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร/บริษัท อันดับหนึ่งของประเทศไทย
  Mail Server คุณภาพสูง

  วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

  [TL GoCloud][iPhone] Add account Type POP with SSL

  วิธีการ Add Account แบบ POP ในระบบ iOS ด้วยพอร์ท SSL
  วิธีการ Add Account แบบ POP  ในระบบ iOS with SSL
  วิธีเพิ่มบัญชีอีเมล แบบ POP ในระบบ iOS ด้วยพอร์ท SSL
  1. เข้าไปที่ Setting


  วิธีเพิ่มบัญชีอีเมล แบบ POP ในระบบ iOS ด้วยพอร์ท SSL
  2. เลือกไปที่ หัวข้อ Mail


  วิธีเพิ่มบัญชีอีเมล แบบ POP ในระบบ iOS ด้วยพอร์ท SSL
  3. ไปที่ Add Account  วิธีเพิ่มบัญชีอีเมล แบบ POP ในระบบ iOS ด้วยพอร์ท SSL
  4. เลือกไปที่ Other


  วิธีเพิ่มบัญชีอีเมล แบบ POP ในระบบ iOS ด้วยพอร์ท SSL
  5. เลือกไปที่ Add Mail Account
  วิธีเพิ่มบัญชีอีเมล แบบ POP ในระบบ iOS ด้วยพอร์ท SSL
  6. เลือกหัวข้อ POP แล้วใส่รายละเอียด ดังนี้
                     Name : ชื่อผู้ใช้
                     Email : ชื่ออีเมล
                     Description : คำอธิบาย
                     Incoming Mail Server
                     Host Name  : mail.technologyland.co.th
                     User Name  : ชื่ออีเมล
                     Password     : รหัสผ่าน
                     Outgoing Mail Server
                     Host Name  : mail.technologyland.co.th
                     User Name  : ชื่ออีเมล
                     Password     : รหัสผ่าน
                     เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กด  Next  วิธีเพิ่มบัญชีอีเมล แบบ POP ในระบบ iOS ด้วยพอร์ท SSL
  7. รอโปรแกรม verifying เสร็จ จะปรากฏ หน้านี้ขึ้นมา ให้กด Save
  การ Add Account ถือว่าเสร็จสมบูรณ์  บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด


  ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร/บริษัท อันดับหนึ่งของประเทศไทย
  Mail Server คุณภาพสูง  [TL GoCloud][iPhone] Add account Type IMAP with SSL

  เพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบ IMAP ด้วยพอร์ท SSL
  วิธีการ Add Account แบบ IMAP ในระบบ iOS with SSL
  เพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบ IMAP ด้วยพอร์ท SSL
  1. เข้าไปที่ Setting  เพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบ IMAP ด้วยพอร์ท SSL
  2. เลือกไปที่ หัวข้อ Mail


  เพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบ IMAP ด้วยพอร์ท SSL
  3. เลือกไปที่ Add Account


  เพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบ IMAP ด้วยพอร์ท SSL
  4. เลือกไปที่ Add Mail Account


  เพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบ IMAP ด้วยพอร์ท SSL
  5. เลือกไปที่ Add Mail Account


  เพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบ IMAP ด้วยพอร์ท SSL
  6. เลือกหัวข้อ IMAP แล้วใส่รายละเอียด ดังนี้
                     Name : ชื่อผู้ใช้
                     Email : ชื่ออีเมล
                     Description : คำอธิบาย
                     Incoming Mail Server
                     Host Name  : mail.technologyland.co.th
                     User Name  : ชื่ออีเมล
                     Password     : รหัสผ่าน
                     Outgoing Mail Server
                     Host Name  : mail.technologyland.co.th
                     User Name  : ชื่ออีเมล
                     Password     : รหัสผ่าน
                     เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กด  Next  เพิ่มบัญชีอีเมล์ แบบ IMAP ด้วยพอร์ท SSL
  7. รอโปรแกรม verifying เสร็จ จะปรากฏ หน้านี้ขึ้นมา ให้กด Save
  การ Add Account ถือว่าเสร็จสมบูรณ์  บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด


  ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร/บริษัท อันดับหนึ่งของประเทศไทย
  Mail Server คุณภาพสูง  วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

  [Android OS] วิธีลบบัญชีอีเมลออกจาก Smart Phone

  วิธี Remove account บนโทรศัพท์ Samsung, ASUS, LG, Oppo, Vivo, Sony, iMobile, Huawei

  1. ไปที่การตั้งค่า Settings

  Settings

  2. เลือกเมนู Accounts

  Accounts

  3. เลือกเมนู Email

  Email

  4. คลิกชื่อบัญชีอีเมลที่ต้องการลบ

  Click the email account

  5. คลิกที่ไอคอนตัวเลือก

  More...

  6. เลือก Remove account

  Click 'Remove Account'

  7. ยืนยันการลบบัญชีอีเมลออกจากอุปกรณ์

  Remove Account

  8. บัญชีอีเมลถูกลบออกเรียบร้อยแล้ว

  Finish

  บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

  ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับบริษัท/องค์กร คุณภาพสูง

  [TL GoCloud][Thunderbird] Add account POP3 with SSL

   

  วิธีการเพิ่มบัญชีอีเมลลงบนโปรแกรม Mozilla Thunderbird

  1. เปิดโปรแกรม Thunderbird (วิธีติดตั้งโปรแกรม)

  Click 'Email'

  2. คลิกที่ Skip this and use my existing email

  Click 'Skip this and use my existing email'

  3. กรอกข้อมูลบัญชีอีเมลลงในช่องว่าง

  Click 'Continue'

  4. เลือกประเภทบัญชี IMAP และตั้งค่าด้วยตนเอง

  Select 'IMAP'Click 'Continue'

  5. ตั้งค่า Server ดังภาพ จากนั้นทดสอบการตั้งค่าด้วยการกดปุ่ม Re-test

  Incoming/Outgoing server: mail.technologyland.co.th
  POP Port: 995 SMTP Port: 465 SSL
  กดปุ่ม Re-test

  6.  เมื่อตั้งค่าถูกต้อง กดปุ่ม Done ได้เลย

  Click 'Done'

  7. จากนั้นจะมี POP-UP ดังภาพขึ้นมาให้เรากดยืนยัน Server ขารับ

  Click 'Confirm Security Exception'

  8. สร้างข้อความใหม่เพื่อทดสอบส่ง

  Click 'Write'

  9. ส่งข้อความ

  Send message

  10. ในครั้งแรกจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าส่งไม่ได้ดังภาพ ให้กด OK ไปก่อน

  Click 'OK'

  11. จากนั้นจะปรากฏ POP-UP ให้เรากดยืนยัน Server ขาส่งอีกครั้ง

  Click 'Confirm Security Exception'

  12. ทดสอบส่งอีกครั้ง

  Click 'Send' Email Again

  บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

  ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร/บริษัท อันดับหนึ่งของประเทศไทย
  Mail Server คุณภาพสูง