วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วิธีการแนบไฟล์ผ่าน Live Chat (เว็บ maildee.com)

วิธีการแนบไฟล์ผ่าน Live Chat  (เว็บ maildee.com)

เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ maildee.com มุมขวาด้านล่าง จะมีกล่อง Live Chat เด้งขึ้นมา หากต้องการแนบไฟล์ สามารถทำได้ดังต่อไปนี้เมื่อกดช่อง Live Chat ขึ้นมา จะมีหน้าตาดังภาพ


เลือก Options จากนั้นเลือก Send a File
เลือกไฟล์ที่ต้องการ ระบบจะทำการอัพโหลดไฟล์


เมื่อไฟล์อัพโหลดสำเร็จ จะปรากฏดังภาพ 


วิธีการแนบไฟล์ผ่าน Live Chat  (เว็บ technologyland.co.th)

เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ technologyland.co.th มุมขวาด้านล่าง จะมีกล่อง Live Chat เด้งขึ้นมา หากต้องการแนบไฟล์ สามารถทำได้ดังต่อไปนี้เมื่อกดช่อง Live Chat ขึ้นมา จะมีหน้าตาดังภาพ 


เมื่อกดตรงตัวเลือก จะไม่มีตัวเลือกให้ส่งไฟล์


ต้องพิมพ์ข้อความบางอย่างส่งไปก่อน 


กดที่ตัวเลือกอีกครั้ง  จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมขึ้นมา เลือก ส่งไฟล์


เลือกไฟล์ที่ต้องการ ระบบจะทำการอัพโหลดไฟล์


เมื่อไฟล์อัพโหลดสำเร็จ จะปรากฏดังภาพ 

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด ในราคาที่จับต้องได้

[Thunderbird] วิธีการสร้าง Subfolder (โฟลเดอร์ย่อย) เพื่อเก็บข้อความอีเมล์

สำหรับอีเมล์ที่มีหลายประเภททั้งเรื่องงาน หรือ เรื่องส่วนตัวอื่นๆ ที่มีจำนวนมาก เวลาที่เราต้องการหาอาจใช้เวลาในการหา ซึ่งเราสามารถแยกประเภทอีเมล์ได้ โดยการสร้าง Folder และ Subfolder (โฟลเดอร์ย่อย) เพื่อเก็บอีเมล์แต่ละประเภท ดังนี้

วิธีการสร้าง Folder

1. คลิกขวา กล่องที่ต้องการสร้าง Folder จากนั้นเลือก New Folder เพื่อสร้าง

กด New Folder

2. จากนั้นจะมีหน้าต่างให้ตั้งชื่อ Folder (เราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้) แล้วกด Create Folder

ตั้งชื่อ Folder

3. โปรแกรมจะแสดง Folder ที่สร้างใหม่ ดังรูปภาพ

สร้าง New Folder เรียบร้อย

*****************************************

วิธีการสร้าง SubFolder (โฟลเดอร์ย่อย)

1. ให้คลิกขวา Folder ที่ต้องการสร้าง SubFolder (โฟลเดอร์ย่อย) แล้วกด New SubFolder

กด New Subfolder

2. จากนั้นจะมีหน้าต่างให้ตั้งชื่อ SubFolder (เราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้) แล้วกด Create Folder

ตั้งชื่อ Folder

3. โปรแกรมจะแสดง SubFolder ที่สร้างใหม่ ดังรูปภาพ

สร้าง SubFolder เรียบร้อย[Outlook] วิธีการสร้าง Shortcut ให้โปรแกรม MS Outlook อยู่บน Desktop

สำหรับการสร้าง Shortcut ให้โปรแกรม MS Outlook อยู่บน Desktop สำหรับ Windows 8 นั้น
บางครั้งไม่ได้สร้าง Shortcut ให้อัตโมมัติ โดยมีวิธีสร้าง Shortcut ดังนี้

1. เลือกโปรแกรม Outlook จากหน้า Home ของ Windows 82. คลิกขวาที่โปรแกรม Outlook เลือก "Open file location"3. หลังจากนั้น จะแสดง Folder ที่โปรแกรมอยู่ ให้คลิกขวาเลือก Send to > Desktop (create shortcut)4. จากนั้นจะได้ Shortcut ที่ Desktop ดังรูป

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด ในราคาที่จับต้องได้

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

[TL GoCloud][Webmail] วิธีการลบข้อความอีเมล์ออกจาก Mail Server ถาวร


วิธีการลบข้อความอีเมล์ออกจาก Mail Server ถาวร สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้


1. ทำการเลือกอีเมล์ ที่ต้องการลบ
2. คลิปที่รูปถังขยะบนแถบเครื่องมือ อีเมล์ที่เลือกไว้จะถูกย้ายไปยังถังขยะ แต่ยังไม่ถูกลบออกจาก Server
3. เลือกไปที่ถังขยะเพื่อทำการ ลบอีเมล์ออกจาก Server

1. เข้าสู่หน้าถังขยะ คลิกแถบเครื่องมือเลือก > ทั้งหมด จดหมายที่อยู่ในถังขยะจะถูกเลือกทั้งหมด
2. คลิกลบที่รูปถังขยะ อีเมล์ที่จะถูกลบออกจาก Server ทั้งหมด


บทความที่เกี่ยวข้อง

[TL GoCloud][Webmail] วิธีเช็คอีเมล์ผ่านหน้าเว็บ
[TL GoCloud][Webmail] การเปลี่ยน Password บัญชีอีเมล์
[TL GoCloud][Webmail] การสร้าง Folder เพื่อจัดกลุ่มข้อความ (อีเมล์)


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งที่ดีที่สุด ในราคาที่จับต้องได้

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เช่า Email Hosting ที่ไหนดี ที่สุด วิธีเลือกง่ายๆ เข้ามาดูกัน !

วิธีการเช่า Email Hosting บริษัทไหนดีมีความซับซ้อนสูง

การทำ Email Hosting ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนสูง ซึ่งผู้ให้บริการ เช่า Email Hosting มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านการให้บริการ Email Hosting ไม่อย่างนั้นแล้ว อาจจะทำให้เกิดปัญหาแก่ผู้ใช้งานอีกจำนวนมาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อธุรกิจของผู้รับบริการอย่างหลึกเลี่ยงไม่ได้ปัญหา Junk Mail ในการเช่า Email Hostingปัญหาอีเมล์โฆษณา

หลายๆคนที่ใช้บริการ Free Email เช่น Hotmail, Gmail มาจะทราบว่า อีเมล์โฆษณา ที่หลุดเข้าไปถึง Inbox จริงๆนั้นน้อยมาก ซึ่งต่างจากการ เช่า Email Hosting หาก Server ไม่มีระบบประมวลผลอันชาญฉลาด คุณจะพบว่า User แต่ละคนจะได้รับ Email โฆษณา 5-10 ฉบับ ต่อวันต่อ Account ทำให้เครื่องของผู้ใช้งานมีแต่อีเมล์เด้งเตือนว่าได้รับ Email แต่อีเมล์เหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลย
ปัญหาการส่ง Email ไม่ออก เพราะ Server ติด Blacklist


ส่งอีเมล์ไม่ออก

เนื่องจาก Email Hosting หนึ่งเครื่องประกอบไปด้วย User เป็นพันๆ Users ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ IP ของ Email Server นั้นจะติด Blacklist และทำให้ User ในเครื่องทั้งหมดส่ง Email ไปหาปลายทางไม่ค่อยได้
ปัญหา Email รับส่ง ล่าช้า ได้รับอีเมล์ล่าช้า

ปัญหาได้รับ Email ล่าช้าเป็นปัญหาใหญ่ หากใช้งาน Email ในการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมักเกิดกับ Server ที่มีผู้ใช้งานรวมกันจำนวนมากๆ เพราะจะทำให้แย่ง Bandwidth กัน หรือ บางครั้ง Traffic ก็เต็มไปเลย จนทำให้ อีเมล์เข้า และ ออกล่าช้า ตามกันไป
ปัญหา Email Hosting ล่ม หรือ Mail Server ล่ม


Email ล่ม

ปัญหา Email ล่มยังเป็นปัญหาสำคัญ ที่ Users จำนวนมากต้องประสบ ซึ่งเมื่อระบบ Email ในบริษัทนั้นล่ม ย่อมส่งผลโดยตรงต่อพนักงาน และ การขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นผู้ให้บริการเช่า Email Hosting ที่ดี ต้องมีศักยภาพด้านความเสถียรภาพสูง หรือ ล่มน้อยที่สุด


บทความที่เกี่ยวข้อง


บทความโดย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด | ผู้ให้บริการ Email Hosting แก่ลูกค้าธุรกิจ

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สาเหตุที่เครื่องบางเครื่อง ping, เข้าเว็บ, ใช้งาน email ไม่ได้

หากคุณเป็น IT ของบริษัทต่างๆ และเจอปัญหาเครื่องบางเครื่องไม่สามารถ ping,ใช้งาน Email หรือ เข้าเว็บบางเว็บไม่ได้ ทั้งๆที่เครื่องอื่นที่อยู่ในวง Lan เดียวกันสามารถใช้งานได้ปกติลองมาดูกันว่าอาการที่คุณเจออยู่เข้าข่ายเหล่านี้มั้ย


อาการ

  • เครื่องที่มีปัญหา Ping มายัง mail.companydomain.com ไม่สามารถ Ping ได้ 
  • เครื่องที่มีปัญหา เวลารับส่ง Email ใน Outlook จะไม่สามารถทดสอบให้ผ่านได้
  • เครื่องที่มีปัญหา สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บทั่วไปได้ปกติ
  • เครื่องอื่นๆ ส่วนใหญ่สามารถใช้งาน Email ได้ปกติโดยและไม่มีปัญหาอะไร
สาเหตุ

  1. Firewall ของคุณอาจจะมีการตั้งค่า Block Web บางเครื่องอยู่ เช่น ภาพประกอบ PC1 ไม่สามารถใช้งาน Email หรือ Web ได้ แสดงว่า Firewall ของคุณอาจจะมีการตั้งค่า Block เครื่อง PC1 แต่คุณอาจจะไม่รู้ตัว
  2. หากองค์กรของคุณมี DNS Server ภายใน บางครั้ง DNS Server อาจจะมีอาการลวน ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในวงเดียวกัน มีอาการไม่สามารถ ping, ใช้งาน Email หรือ เข้าเว็บบางเว็บไม่ได้


การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

  1. ลองให้ผู้เกี่ยวข้องลองตรวจสอบ Rule ต่างๆบน Firewall ว่ามีการตั้งค่าแปลกๆ ไว้อยู่หรือไม่
  2. หากผู้เกี่ยวข้องที่เชี่ยวชาญด้าน Firewall ไม่อยู่ ลองให้ Restart เครื่อง Firewall
  3. ลอง Restart เครื่อง DNS Server 

บทความโดย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด | ผู้เชี่ยวชาญการด้าน Email Hosting

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วิธีแยกหน้า PDF หรือแบ่งลบบางหน้า PDF ในเครื่อง Mac หรือ Apple


สำหรับคนใช้ MAC บางครั้งก็ต้องการส่ง File PDF ซึ่งไม่ต้องการส่งให้คนอื่นทุกหน้า แต่ต้องการส่งหน้าที่ต้องการเพียงไม่กี่หน้า แต่ดันอยู่ใน PDF ไฟล์เดียว เรามีวิธีที่คุณทำได้ง่ายๆ พร้อมภาพประกอบดังนี้

สมมุติว่าจะส่งหน้า 2 อย่างเดียว

ยกตัวอย่างไฟล์นี้มี 2 หน้า คือ Page 1 และ Page 2 เราต้องการตัดเอา Page 2 แยกออกมาเป็นไฟล์ไฟล์เดียว เราสามารถทำได้ดังนี้ (ในเครื่อง Mac)


คลิกขวาที่ไฟล์ PDF ที่ต้องการแยก > Open With > Preview


เมื่อเปิด Preview แล้วเลือกไปที่ File > Print 


จากภาพในส่วนที่ 1 ให้เรากำหนดว่าต้องการ Print หน้าไหนบ้าง
ในส่วนที่ 2 เลือกว่าต้องการให้ Save ออกมาเป็น PDF โดยกด Save as PDF


พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการตั้ง และ กด Save เป็นอันเสร็จสิ้น


บทความที่เกี่ยวข้อง

[Mac OS] วิธี Export/Backup อีเมล์บน Mail App
[Mac OS][Mail App] วิธีค้นหา Mail ในเครื่อง Mac
[Mac OS][Mail App] วิธีส่งอีเมล์แบบมีไฟล์แนบใน Mac
[Mac OS][Mail App] เครื่องมือต่างๆ ใน Mail เครื่อง Mac เบื้องต้น
วิธีแยกหน้า PDF หรือแบ่งลบบางหน้า PDF ในเครื่อง Mac หรือ Apple
(Window) วิธีการแยกหน้าเอกสารของ PDF File เพื่อใช้สำหรับแนบไฟล์ส่งอีเมล์
(Window) วิธีการลบหน้าเอกสารของ PDF File เพื่อใช้สำหรับแนบไฟล์ส่งอีเมล์
วิธีแก้ปัญหาเมื่อเข้าเว็บแล้วพบ Error: Your connection is not privateวิธีแก้ปัญหาเมื่อเข้าเว็บแล้วพบ Error: Your connection is not private สามารถทำได้ ดังต่อไปนี้1.คลิกไปที่ Advance (ตามภาพประกอบ)2.คลิกไปที่ Process to www.maildee.com (unsafe)บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

[iOS] วิธีการสร้าง Subfolder (โฟลเดอร์ย่อย) เพื่อเก็บข้อความอีเมล์ใน iPhone/iPad

สำหรับอีเมล์ ใน App Mail มือถือระบบ IOS  ที่มีหลายประเภททั้งเรื่องงาน หรือ เรื่องส่วนตัวอื่นๆ ที่มีจำนวนมาก เวลาที่เราต้องการหาอาจใช้เวลาพอสมควร ซึ่งเราสามารถแยกประเภทอีเมล์ได้ โดยการสร้าง Folder และ Subfolder (โฟลเดอร์ย่อย) เพื่อเก็บอีเมล์แต่ละประเภททำให้สะดวกในการค้นหาหรือใช้งาน ดังนี้


1. เปิด App Mail แล้วกด "แก้ไข" 

กด "แก้ไข" 


2. จากนั้นให้กดที่ "กล่องเมลใหม่" เพื่อเริ่มสร้าง Folder 

กด "กล่องเมลใหม่" เพิ่อสร้าง Folder


3. จากนั้นจะมีหน้าต่างให้ตั้งชื่อ Folder ที่จะสร้าง เมื่อตั้งชื่อเสร็จ ให้กด "บันทึก" 

ตั้งชื่อ Folder และกด "บันทึก"


4. จากนั้นกด "เสร็จสิ้น"

กด "เสร็จสิ้น"5. จากนั้นจะมี Folder ใหม่ในการใช้งาน ดังรูปภาพ 

เสร็จสิ้นการสร้าง Folder

*****************************************วิธีการสร้าง Sub Folder (โฟลเดอร์ย่อย)

1. ให้กดแก้ไข เพื่อเริ่มการสร้าง Sub Folder (โฟลเดอร์ย่อย) ดังรูป

กด "แก้ไข"

2. จากนั้นกดที่ "กล่องเมลใหม่"

กด "กล่องเมลใหม่"

3. จากนั้นให้ตั้งชื่อ Sub Folder และให้กดเลือก ตำแหน่งที่ตั้งกล่องเมล เพื่อเลือก Folder หลักที่จะให้โฟลเดอร์ย่อยอยู่

ตั้งชื่อ Sub Folder และ กดเลือก ตำแหน่งที่ตั้งกล่องเมล

4. จะมีหน้าต่างให้เลือกโฟลเดอร์ เพื่อให้ Sub Folder ที่สร้างใหม่อยู่

เลือก โฟลเดอร์ที่จะให้ Sub Folder อยู่

 5. เมื่อเลือกโฟลเดอร์เสร็จให้กด "บันทึก"

กด "บันทึก"

6. กด "เสร็จสิ้น" จะได้โฟลเดอร์ย่อย ดังรูป

เสร็จสิ้นการสร้าง Sub Folder (โฟลเดอร์ย่อย)


บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี


[Outlook] วิธีเปลี่ยน SMTP Server ให้ Authen ผ่าน Server ตัวอื่น ๆ

การเปลี่ยน SMTP Server เกิดขึ้นเมื่อใด

เมื่อเกิดเหตุการณ์ส่งอีเมล์ไม่ออก แล้วผู้ส่งได้รับข้อความตีกลับในลักษณะ SMTP Blocked นั่นหมายความว่า SMTP Server (เซิฟเวอร์ขาออก) ของท่านนั้นอาจจะถูก Blacklisted อยู่ทำให้ส่งอีเมล์ออกไม่ได้ สำหรับผู้ส่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้ทำการเปลี่ยนค่า Config บนโปรแกรม MS Outlook เพื่อให้ส่งออกอีเมล์ด้วย SMTP Server อื่น ๆ แทน (ชั่วคราวเท่านั้น) โดยทำการเปลี่ยนค่าตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม ​Microsoft Outlook

File > Account Settings

2. ไปที่ Account Settings เพื่อเปลี่ยนค่า Outgoing Mail Server

คลิกที่ชื่อบัญชีอีเมล์ จากนั้นกดปุ่ม 'Change'

3. เปลี่ยน Outgoing Mail Server เป็น Server สำรอง หรือ IP สำรอง

เมื่อเปลี่ยน Outgoing Mail Server เป็น IP ตามที่ผู้ให้บริการแจ้งแล้ว
ให้คลิกที่ปุ่ม 'More Settings...'

4. ไปที่แถบ 'Outgoing Server'

เลือก Log on using
Username: smtp@ชื่อโดเมน.com
Password: ตามที่ผู้ให้บริการแจ้ง
คลิก 'OK'

5. ทดสอบการตั้งค่า เพื่อเช็คว่าการตั้งค่านั้นถูกต้องไหม

คลิกปุ่ม 'Test Account Settings...'

6. สถานะการตรวจสอบ

สถานะ: เสร็จสมบูรณ์
คลิกปุ่ม 'Close'

เมื่อทำการเปลี่ยนค่าตามขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสิ้น ผู้ส่งจะสามารถส่งข้อความอีเมล์ออกได้ผ่าน SMTP Server สำรองในทันที

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

Email Hosting/Server ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งสำหรับองค์กร