วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567

วิธีสร้าง API และ JSON สำหรับย้ายข้อมูล

  Section 1: สร้าง Google Service Account


 1. เข้าสู่ระบบ Google Workspace ด้วยสิทธิ์ Super Admin
 2. เปิด Tab ใหม่ และเข้าสู่หน้า Service Accounts
 3. เลือกปุ่ม CREATE PROJECT เพื่อสร้าง Project ขึ้นมา

 4. ใส่ชื่อ Project name และเลือก Organization ให้ถูกต้อง และกด CREATE

 5. จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้า Project ที่เราสร้างขึ้น ให้เลือก + CREATE SERVICE ACCOUNT เพื่อสร้าง Service account

 6. ใส่รายละเอียด Service account name และ Service account ID จากนั้นกด CREATE AND CONTINUE และเลือก DONE

 7. จากนั้นระบบจะทำการสร้าง Service account ได้ตามรูป

 8. เลือกเข้าไปยัง Service account ดังกล่าว และคัดลอก Unique ID ไว้ จากนั้นไปที่ Tab KEYS ด้านบน

 9. เมื่อเข้าสู่หน้า KEYS ทำการเลือก ADD KEY > Create new key และเลือก JSON เพื่อสร้าง Key เพื่อใช้สำหรับการย้ายข้อมูล
  จากนั้นจะได้ไฟล์นามสกุล .json เพื่อใช้สำหรับขั้นตอนในอนาคตถัดไป


Section 2: เปิดใช้งาน API เพื่อใช้งานสำหรับ Project ที่สร้างขึ้น

 1. เข้าสู่หน้า  Developer page for API Library เพื่อเปิดสิทธิ์การเข้าถึง Service ต่างๆ
 2. เมื่อเข้าสู่หน้า API Library ในกรณีที่มีหลาย Project ใตรวจสอบ Project ให้ถูกต้อง ให้เป็น Project ที่สร้างขึ้นใน Section ที่ 1

 3. ให้ค้นหา Service ต่อไปนี้ และทำการ Enable ให้ครบทุกๆ Service
  • Gmail API
  • Google Calendar API
  • Contacts API
  • Google People API


Section 3: ให้สิทธิ์ Service account เข้าถึง Google Tenant
 1. เข้าสู่หน้า  Google Workspace Admin page
 2. เลือกเมนู Security > API controls > Domain wide delegation > MANAGE DOMAIN WIDE DELEGATION

 3. เลือก Add new และใส่ Client ID ซึ่งเป็นค่า Unique ID ที่ได้จากขั้นตอนการสร้าง Service account
  หลังจากนั้นให้ใส่ค่าด้านล่างโดย Copy วางทั้งหมดได้เลยในช่อง OAuth scopes
  https://mail.google.com/,https://www.googleapis.com/auth/calendar,https://www.google.com/m8/feeds/,https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing,https://www.googleapis.com/auth/contacts