วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[OX-P] วิธีการ Save .eml Files ทีละหลาย ๆ ไฟล์ จากหน้าเว็บเมล์

การบันทึกข้อความอีเมล์ ให้เป็นไฟล์นามสกุล .eml มีประโยชน์มากสำหรับการเช็คข้อความ Raw source เวลาที่ผู้ให้บริการต้องการตรวจเช็คที่มาของอีเมล์ฉบับนั้น ๆ แต่บางครั้งต้องการบันทึกอีเมล์หลายฉบับ หากทำการ Save ทีละฉบับจะทำให้เสียเวลานาน ฉะนั้นจึงมีขั้นตอนในการบันทึกไฟล์นามสกุล .eml ทีละหลายๆ ไฟล์ จากหน้าเว็บเมล์ ได้ดังนี้

ขั้นแรก ให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบที่หน้าเว็บเมล์

1. เลือก Select All หรือ Select E-mail ที่ต้องการ
2. กดเลือก More Menu
3. กดที่ Save as File
ระบบก็จะ Save .eml Files ทีละหลาย ๆ ไฟล์


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กรณีศึกษา : การแก้ปัญหา Mail Server ปลายทางตีกลับ Email บางฉบับ จากต้นทาง
บางครั้งเราอาจพบกับปัญหา การส่งอีเมล์แล้วถูกตีกลับโดยปลายทาง ซึ่งมีสาเหตุในการตีกลับที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เรามีตัวอย่างปัญหา และวิธีการแก้ปัญหามาให้ศึกษากัน
out 4  ไม่สามารถส่งอีเมล์ไปที่ปลายทางได้


จากภาพ Old Flow  (มีปัญหาการส่งออก)

     ขาออกของโดเมนต้นทาง นำอีเมล์ไปยัง outbound ซึ่งมี server ย่อยๆ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวดีดอีเมล์ออกจากระบบ โดยมีการทำงานลักษณะสุ่มใช้ตัวดีด จากภาพ server ย่อย ตัวที่ 4ไม่สามารถดีดอีเมล์ออกไปได้ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการติด firewall ของ server ปลายทางทำให้ไม่สามารถส่งอีเมล์ได้เพิ่ม server เพื่อใช้ในการส่งออกโดยเฉพาะ เมล์ไปถึงปลายทางได้ทุกฉบับ


วิธีการแก้ปัญหา (แก้ปัญหาการส่งออก)

      จากภาพ New Flow ในเมื่อเราไม่สามารถควบคุมการทำงานแบบ Old Flow ได้ เราจึงทำการแก้ไขโดย นำserver ตัวใหม่เข้ามาเพื่อใช้ในการดีดอีเมล์ออกโดยเฉพาะ โดยทำการทดสอบเบื้องต้นว่า เมื่อส่งอีเมล์ออกไปแล้ว ปลายทางได้รับหรือไม่ หากในครั้งแรกนั้น ปลายทางได้รับอีเมล์ปกติ เราสามารถนำ server นี้ มาใช้งานจริงได้ทันที 


บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความโดย

กรณีศึกษา: การแก้ปัญหาส่ง Email ไปภายนอกไม่ได้เพราะโดน Outbound Firewall Block URL หรือ Domain ใน message email
ในช่วงเวลาที่ Domain ติด Blacklist SpamRL จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานอีเมล์พอสมควร เนื่องจากจะทำให้การรับ-ส่งอีเมล์นั้นสำเร็จน้อยลง นับว่าเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวสำหรับผู้ใช้เลยทีเดียวอีเมล์ที่ถูกปฏิเสธการส่งออก จะเข้าสู่ระบบแจ้งเตือน


จากภาพ Old Flow (ที่มีปัญหาการส่งออก)

      อีเมล์ถูกส่งออกมา เพื่อเตรียมพร้อมที่จะส่งออก แต่โดนตรวจเช็คและพบว่าเนื้อหาในอีเมล์นั้น มีรายชื่อที่ติด SpamRL อยู่ Outbound Spam Check จึงไม่ยอมให้อีเมล์ฉบับนั้นส่งออกได้ อีเมล์ฉบับดังกล่าวจึงเข้าระบบแจ้งเตือน เมื่อตรวจสอบพบปัญหาแล้วจึงทำการแก้ไข เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของ User ดังนี้เพิ่ม server ที่ใช้เพื่อการส่งออก โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ เพื่อให้อีเมล์ส่งออกได้


จากภาพ New Flow (แก้ไขปัญหาการส่งออก)

       ทำการแก้ปัญหาโดย นำ server ตัวใหม่เข้ามาเพื่อใช้ในการดีดอีเมล์ออก โดยไม่ผ่านระบบการตรวจสอบใดใด ทำให้อีเมล์สามารถส่งออกได้ตามปกติ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความโดย

TL - LAB -  ผู้เชี่ยวชาญด้าน Email Hosting อันดับ 1

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Gmail] วิธีสั่งให้ Email ไม่เข้า Junk ใน Gmail


วิธีสั่งให้ Email ไม่เข้า Junk ใน Gmail
หากมีอีเมล์บางฉบับที่ส่งเข้ามาแล้วไปอยู่ใน Spam เช่น อีเมล์แจ้งโปรโมชั่นของร้านค้าต่างๆ ที่คุณต้องการรับข่าวสาร แต่ระบบ Gmail มองว่าเป็น Spam และนำอีเมล์ฉบับนั้นไปเก็บในส่วนของ Spam คุณสามารถตั้งค่าให้อีเมล์จากร้านค้านั้นๆ ไม่ไปเข้า Spam อีก เพียงแค่กด Not spam ระบบจะเรียนรู้และไม่นำอีเมล์ที่ส่งจากร้านค้านั้นๆไปไว้ที่ Spam อีก


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

[Gmail] วิธีแก้ปัญหาให้ Email ไม่เข้า Junk อย่างถาวร

วิธีแก้ปัญหาให้ Email ไม่เข้า Junk อย่างถาวร Login เข้า บัญชี Gmail
1. ไปที่รูปเฟือง
2. เลือก Settings

1. ไปที่ Filters and Blocked Address
2. จากนั้นเลือก Create a new filter

1. Has the words ใส่สิ่งที่ไม่ต้องการให้เข้า Junk ในที่นี้ใส่ชื่อโดเมน
(สามารถใส่เป็น ชื่อ หรือเป็นคำ ได้เช่นกัน)
2. เมื่อเรียบร้อยแล้ว กด Create filter with this search

1. เลือก Never send it to Spam
2. จากนั้นกด Create filterบทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ววันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

เข้าสู่หน้า Address Book

1. เลือก Group ที่ต้องการ
2. กด Properties

โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดของ Group ขึ้นมา

กรอกอีเมล์ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นกด OK

อีเมล์ถูกเพิ่มเรียบร้อย


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

[Thunderbird] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book


1. เปิดโปรแกรม Thunderbird และไปที่เมนู Address Book

ไปที่ Address Book


2. สร้างรายชื่อที่ติดต่อใหม่และกรอกรายละเอียดของรายชื่อที่ติดต่อ

1. ไปที่ New Contact
2. กรอกข้อมูล First name และ Last name
3. กรอกชื่ออีเมล์
สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่องที่เหลือได้
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยกด OK

3. รายชื่อจะถูกบันทึกลงใน Address book ทันที

บัญชีอีเมล์ถูกบันทึกลงใน Address book แล้ว

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

[Thunderbird] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book

วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book


กดเข้าสู่หน้า Address Book

1. เลือก Contacts ที่ต้องการแก้ไข
2. เลือก Properties

แก้ไขรายละเอียดตามต้องการ
เมื่อเรียบร้อยแล้วกด OK

รายชื่อถูกแก้ไขเรียบร้อย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

[Thunderbird] วิธีลบรายชื่อใน Address Book

วิธีลบรายชื่อใน Address Book

เข้าสู่หน้า Address Book

1. เลือกรายชื่อที่ต้องการลบ
2. จากนั้นกด Delete

ยืนยันการลบกด OK

รายชื่อที่เลือก ถูกลบออกจากโปรแกรมเรียบร้อย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

[Thunderbird] วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน

วิธี Delete Event ที่บันทึกไว้บนปฏิทิน

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นกด Delete


ระบบจะยืนยันการลบอีกครั้ง
ให้กด OK


Event ที่เคยนัดหมายไว้ จะถูกลบออกจากโปรแกรมทันที


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


[Thunderbird] วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด Event
ให้กด Invite Attendees


1. จากนั้นให้ใส่ อีเมล์ ผู้ติดต่อที่ต้องการเชิญเข้าร่วม Event
2. แล้วกด OK


โปรแกรมจะแสดงรายชื่อที่ถูกเชิญ
ให้กด Save and Close
จากนั้นโปรแกรมจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปยังผู้ติดต่อ


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


[Thunderbird] การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน

การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นให้กดเลือกหัวข้อ Repeat


โปรแกรมจะมีตัวเลือกให้เลือก หรือ จัดการตั้งเองก็ได้
โดยการกดเข้าที่ Custom (ตัวอย่างรูปภาพ เลือก Weekly)
เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้กด Save and Close


Event จะถูกตั้งขึ้นมาตามที่เราเลือกทันที ดังตัวอย่าง
เลือกทำทุกวันอังคาร


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


[Thunderbird] วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย

วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นให้กดเลือกที่หัวข้อ Reminder


ตัวอย่างได้เลือก แจ้งเตือนก่อนถึงนัดหมาย 2 ชั่วโมง


เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้กด Save and Close


โปรแกรมจะกำหนดการแจ้งเตือนบทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


[Thunderbird] วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน Event ตามวัน-เวลาที่กำหนด

วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน Event ตามวัน-เวลาที่กำหนด

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar > ให้กด Event


โปรแกรมจะแสดงหน้ารายละเอียดของการนัดหมาย
ให้กรอกข้อมูลตามต้องการ


1. กรอกชื่อการนัดหมาย
2. เลือกวันที่และเวลาในการนัดหมาย
3. ใส่รายละเอียดตามต้องการ
จากนั้นกด Save and Close


โปรแกรมจะกำหนดการนัดหมายให้ในปฎิทิน


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


[Thunderbird] การสร้าง Account Calendar

การสร้าง Account Calendar

ให้กดสร้าง Account ที่ Create a new calendar


จากนั้น ให้เลือก On My Computer
จากนั้นกด Next


ระบบจะให้ตั้งชื่อ เลือกสี และอีเมล์ที่ต้องการให้เชื่อมต่อกับ Calendar
จากนั้นกด Next


ระบบจะสร้าง Account ของ Calendar ให้ดังรูปภาพ
ซึ่งสามารถเลือกให้โชว์หรือไม่โชว์ Account อื่นๆ ได้ด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว