วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การตั้งค่าอีเมล์บนโปรแรกม Outlook สำหรับโดเมน logistplus.co.th

แก้ไขตรงส่วน  incoming และ outgoing เป็น 

incoming : private-logistplus.technologyland.co.th

outgoing : private-logistplus.technologyland.co.th
ส่วน port ตั้งค่าดังนี้ครับ

POP : 110
IMAP : 143

SMTP : 587
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วิธีการแก้ไขชื่อโดเมน ในโปรแกรม MS Outlook

 1. ดำเนินการค้นหา control ในเครื่องคอม > จากนั้นกด Open2. หาหัวข้อ Mail แล้ว กดเข้าที่หัวข้อ Mail3. กดเข้าที่ Email Account4. กด ดับเบิ้ลคลิก เข้าที่ชื่ออีเมล์ ที่ต้องการแก้ไข5. แก้ไขตรงส่วน ชื่อโดเมนให้เป็นชื่อโดเมนใหม่ แล้วกด Next เป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีแก้ไขค่า incoming และ outgoing บนโปรแกรม MS Outlook

1. ดำเนินการค้นหา control ในเครื่องคอม > จากนั้นกด Open2. หาหัวข้อ Mail แล้ว กดเข้าที่หัวข้อ Mail3. กดเข้าที่ Email Account4. กด ดับเบิ้ลคลิก เข้าที่ชื่ออีเมล์ ที่ต้องการแก้ไข5. แก้ไขตรงส่วน  incoming และ outgoing เป็น 25.technologyland.co.th แล้วกด Next เป็นอันเสร็จสิ้น