วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การกรอง Spam mail ไปยัง URL ที่อยู่ในเนื้อหา ทำงานอย่างไร ?

ระบบกรอง Spam โดยการส่ง Bot เข้าไปยัง URL เพื่อใช้ประเมิน Spam
จากข้อมูลเชิงสถิติ พบว่า Spam mail จำนวนมาก มักมาพร้อมกับ URL ที่ทำให้ผู้อ่านคลิกเข้าไปเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้า แต่ ในทางกลับกันการติดต่อในกระบวนการทางธุรกิจก็ต้องมีการส่ง URL หรือ เว็บไซต์ตนเองไปให้ลูกค้า หรือ ลูกค้าส่งให้บริษัทเรา

ดังนั้น เราจึงไม่สามารถประเมินได้ว่า Email ที่มี URL จะเป็น Spam เสมอไป ดังนั้น ระบบการกรอง Spam mail ของ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด จึงมีการส่ง Bot เข้าไปล่วงหน้าเพื่อเข้าไปยัง URL ที่มีอยู่ใน Body หรือ Content ใน Email แต่ละฉบับ และ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินว่า Email ที่มี URL ฉบับใด เป็น Spam mail

ตัวอย่างการทำงาน

เนื้อหา Email มีคำว่า "ดูข้อมูลสินค้าเราทั้งหมดได้ที่ http://www.demo.com/viagra"

ระบบการกรอง Spam ของเราจะส่ง Bot เข้าไปยัง URL: http://www.demo.com/viagra และไปเอาเนื้อหาในเว็บไซต์ทั้งหมดมาทำการ Scan หากในเว็บมีคำว่า "ไวอาก้า เพียง 550 บาท"

ระบบกรอง Spam ของเราจะตี Email ฉบับนี้เป็น Spam โดยทันที เพราะน้ำหนักของความเป็นไปได้ว่า Email ฉบับนี้ มีเหตุมีผลมากกว่าการวิเคราะห์อื่นๆ เพราะหากการสนทนาทางธุรกิจ หากคุณมิได้ทำธุรกิจด้านการพยาบาล หรือ แพทย์ คงไม่มีเหตุผลใด ที่จะต้องเข้าเว็บไซต์เหล่านี้

ในทางกลับกันบางองค์กรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทางการแพทย์ หรือ ธุรกิจสารเคมีที่ใช้่ประกอบยาก็ Admin ก็เพียงเข้าไปยังระบบบริหารจัดการและดีด Email ฉบับนี้เข้าไปหา User คนนั้นโดยทันที และมากกว่านั้นยังสามารถแจ้งระบบว่า หากมีข้อความที่คล้ายคลึงกับ Email ฉบับนี้ ให้ระบบทำการ "ดัก" หรือ "ยอม" ให้ปล่อยเข้าระบบ


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับธุรกิจ ที่ใช้เทคโนโลยี กรอง Spam ไปยัง URL


การกรอง Spam mail คำต่อคำ คือ อะไร ?


เทคโนโลยี กรอง Spam mail "คำ ต่อ คำ"ระบบกรอง Spam mail ของบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ใช้อัลกอริทึมวิเคราะห์ไปยังส่วนที่เป็น Subject, Body หรือ Content Email ทุกฉบับ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ว่า Email ฉบับนี้เป็น Spam mail หรือไม่ กระบวนการ Scan ไปยัง Wording ว่ามีคำใด เข้าข่ายเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาหรือไม่

ยกตัวอย่างการทำงาน

ในอีเมล์มีเนื้อความว่า "ต้องการคนทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต" ระบบของเราจะมีการ Scan เพื่อวิเคราะห์ คำทุกคำ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นคำๆ ดังนี้

  1. "ต้องการ"
  2. "คน"
  3. "ทำงาน"
  4. "ผ่านอินเตอร์เน็ต" คำว่าผ่านอินเตอร์เน็ตจะถูกวิเคราะห์ว่าเข้าข่ายเป็น Spam mail 
แต่การที่อีเมล์ฉบับใดฉบับหนึ่งจะถูกระบบตีเป็น Spam mail นั้น มิใช่วิเคราะห์จากการ Scan คำเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยข้อมูลอื่นๆ เพื่อประเมินความหนักแน่นว่าจะตี Email ฉบับนี้เป็น Spam หรือไม่ เพื่อให้การวิเคาะห์นั้นมีความแม่นยำ และเกิดความผิดพลาดจากการวิเคราะห์น้อยที่สุด


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้่บริการ Email Hosting ที่ใช้ ระบบกรอง Spam มาตรฐานสูง

การ Bomb Email คือ อะไร ภัยร้ายแรงที่คุณควรเข้าใจ !

การ Bomb Mail คือ การที่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง มีความตั้งใจที่จะส่ง Email จำนวนมากๆ เข้าสู่ระบบ Email Hosting คุณ หรือ Account คุณคนเดียวภายในหนึ่งครั้ง โดยมีจุดประสงค์ที่จะทำให้ Email ของคุณนั้นเต็ม หรือ Email Hosting ของคุณนั้น  Traffic ของ Email Hosting นั้นเต็ม หากได้รับการ Bomb Mail ในจำนวนมากๆ บางครั้งอาจจะทำให้ Email Hosting นั้นประมวลผลผิดพลาดจนถึงเครื่อง แฮงค์ ได้เลย


วิธีการ Bomb Mail

การ Bomb Mail มักจะเกิดจาก คนที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม (Programmer) ทำการเขียนโปรแกรมขึ้นมา และ สั่งให้โปรแกรมทำการส่ง Email จำนวน 10,000 - 100,000 ฉบับ ไปยัง Email ปลายทางที่ต้องการทำลาย (เนื่องจากหากส่งด้วยวิธีการใช้มือนั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะส่ง Email เป็นหมื่นๆ ฉบับได้ในครั้งเดียว


การป้องกันการ Bomb Mail 

โดยปกติระบบ Email Hosting ที่มีประสิทธิภาพ จะมีระบบปกป้องตนเองจากการโดน Bomb Mail เช่น รีบตัดการเชื่อมต่อทันที หากพบว่ามี Sender ใด ส่งอีเมล์มาเกินปริมาณที่กำหนดในหนึ่งหน่วยวินาที (หรือพูดง่ายๆ คือ ปริมาณที่คนธรรมดาไม่สามารถทำได้) 


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่มีระบบป้องกันการโดน Bomb Mail

อาการที่บอกว่า Email ที่คุณใช้อยู่นั้นเต็มแล้ว (Full Email) ?


อาการที่บ่งบอกว่า Email ของคุณนั้น เต็มแล้ว 


หลายๆ คนใช้งาน Email Hosting สำหรับองค์กร หากเป็นในระดับ User หรือ พนักงานทั่วไปที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ อาจจะ งง ได้ เมื่อใช้อีเมล์อยู่มานานแล้ว แต่วันนึงกลับรับ Email ไม่ได้ โดยที่ไม่รู้สาเหตุ เพราะนั่นคือ อาการหนึ่งที่บอกว่า Email ที่คุณใช้อยู่นั้นเต็มแล้ว ยังมีอาการอื่นๆ ที่สามารถบอกได้ว่า Email คุณเต็ม หรือเปล่ารวมถึงวิธีแก้ไขปัญหา

  1. ไม่สามารถรับ  Email ใหม่ๆ ได้ แต่ สามารถส่ง Email ไปหาบุคคลอื่นได้

  2. มีคนรู้จักส่ง Email มาให้ แต่ได้รับ Email ตีกลับ (Reject) แจ้ง ว่า Email เราเต็มแล้ว โดยส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษ และ มีคำว่า "Full" อยู่ในข้อความอีเมล์นั้นๆ

  3. ลองส่ง Email เข้าหา Email ตัวเอง ก็ไม่ได้รับ และ ไม่มีข้อความตีกลับ (Reject Message) ใดๆ 

การแก้ไขปัญหาเมื่อ เกิดอาการ Email เต็ม

  1. วิธีง่ายๆ ที่ใช้ได้กับผู้ใช้งานทั่วไป คือ คุณไปทำการลบ Email เก่าๆ ใน Inbox ที่คุณไม่ต้องการแล้ว ออกสัก 10-100 ฉบับ  (อย่าลืมตามไปลบใน Folder Trash ด้วย ไม่งั้นพื้นที่มันก็เต็มเหมือนเดิม) หลังจากนั้น คุณจะพบว่าได้รับ Email ใหม่ๆ เข้ามาทันที

  2. หากคุณใช้บริการ Free Email ส่วนมาก คุณจะไม่สามารถซื้อพื้นที่เพิ่มได้ เพราะเค้าได้ Fix มาแล้ว ว่า Email Account นึงนั้นมีพื้นที่เท่าไหร่ วิธีเดียวคือทำได้่ คือ ลบ Email เก่าๆ ทิ้งไป

  3. หากคุณใช้งานในลักษณะ อีเมล์บริษัท หรือ องค์กร คุณสามารถแจ้งไปยัง Admin ที่ทำการดูแล Email Hosting ให้คุณนั้นเพิ่มเนื้อที่ได้

  4. หากคุณใช้งาน Email ผ่านโปรแกรม Email Client ต่างๆ ผู้เขียนแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าให้คุณใช้ในลักษณะ POP คือ ดูด Email ลงเครื่อง และ ลบข้อมูลใน Server ทิ้ง เพราะจะทำให้ Email ใน Email Hosting นั้นไม่มีทางเต็มได้เลย (วิธีตั้งใน : Outlook , Thunderbird) แถมเป็นการ Backup ข้อมูลใน Email ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างอัตโนมัติด้วย

บทความโดย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับธุรกิจ อันดับ 1

Junk หรือ Spam Mail คือ สาเหตุ ของปัญหาอะไรบ้าง ?ปัญหาของ Spam mail ที่มาพร้อมกับปัญหาที่อาจจะทำให้บริษัทคุณเสียหายอย่างมหาศาลผู้ที่ใช้งาน Email Hosting สำหรับองค์กรและธุรกิจ บางส่วน พบปัญหาการได้รับ Spam หรือ Junk Mail จำนวนมาก จนทำให้แยกไม่ออกว่า Email ใดสำคัญ Email ใด ไม่สำคัญ  และ Email เหล่านี้ยังเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สามารถสร้างความเสียหายทางธุรกิจให้คุณอย่างมหาศาลได้ดังนี้


  1. Virus อีเมล์โฆษณาบางส่วนยังแอบแนบไฟล์ที่เป็นไวรัสมาทำลายคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานของคอมพิวเตอร์เพี๊ยนไปหมด จนต้องไปล้างและทำการลง Window ใหม่

  2. Spyware, Spam mail บางฉบับมาพร้อมกับไวรัสประเภท Spyware และหากคุณหลงกลเปิดอ่าน และ เปิดไฟล์ที่ถูกแนบมา ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณก็จะโดนโจรกรรม หรือ Hack ไป

  3. โดนปลอมแปลงเอกสาร โดยเฉพาะเลขที่บัญชี, หลังจากที่คุณติดไวรัสประเภท Spyware, Hacker จะทำการปลอมแปลงเอกสาร โดย Hacker จะไปเปิดบัญชีให้มีความคล้ายคลึง กับชื่อบัญชีเดิมของบริษัทคุณ หลังจากนั้น ก็จะทำการส่งเอกสารนี้ให้แก่คู่ค้า ของคุณทั้งหมด, จากประสบการณ์ Hacker บางรายถึงกับส่ง Fax หรือ โทรไปหาคู่ค้าคุณเลย ว่าบริษัทคุณมีการเปลี่ยนเลขที่บัญชีจริงๆ

  4. เมื่อ Hacker รู้ความเคลื่อนไหวของข้อมูลคุณ Hacker จะทำเลขที่บัญชีปลอม เพื่อ หลอกให้คุณโอนเงิน, Hacker บางส่วนยังสร้างเลขที่บัญชีปลอมของคู่ค้าของคุณขึ้นมา และ ส่งเอกสารเลขที่บัญชีปลอม มาหาคุณทาง Email และหากคุณไม่สังเกตุ คุณก็อาจจะโอนเงินไปให้ Hacker แทนการโอนเงินไปให้คู่ค้าคุณจริงๆ
  5. Email เต็ม คงไม่แปลก หากแต่ละวันคุณได้รับ Spam Mail จำนวนมหาศาล เป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน, Email คุณก็จะเต็มไปโดยปริยาย

  6. Server พัง Junk หรือ Spam Mail บางส่วนยังถูกส่งโดยความตั้งใจของผู้ไม่หวังดีกับคุณ โดยมีการส่งอีเมล์จำนวนมหาศาลมายัง อีเมล์คุณ และ หากส่งเข้ามาเยอะมาก ก็อาจจะทำให้ตัว Server นั้น แฮ้งค์ไปเลย

  7. ส่งอีเมล์ไปหาคนอื่น โดยที่คุณไม่ได้ทำการส่งเอง,  Virus บางส่วนที่มากับ Spam จะใช้ Username และ Password ของอีเมล์คุณ ไปทำการส่งอีเมล์โฆษณาให้คนอื่นต่ออย่างมหาศาล ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ IP ของ Email Hosting คุณติด Blacklist

ดังนั้น พฤติกรรมการใช้งานอีเมล์ของคุณมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงระบบกรอง Spam และ Virus ของ Email Hosting ยังช่วยให้คุณลดความเสี่ยงจาก Junk และ Spam mail

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบ Email Hosting ที่มี ระบบกรอง Spam มาตรฐานสูง 


ความท้าทายของการทำ Email Hosting ให้มีคุณภาพสูง !ความท้าทายในการทำ Email Hosting ให้มีคุณภาพสำหรับการใช้งานในธุรกิจ

เพราะ Email Hosting ที่ดี นั้นทำยาก !


ในประเทศไทยคุณสามารถหาผู้ให้บริการ Web Hosting ได้จำนวนมาก และ เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงมากเพียงคุณพิมพ์คำว่า Web Hosting ก็จะมีเว็บต่างๆ แย่งกันลงโฆษณา เพื่อ ให้คุณคลิกเข้าไป

แต่สำหรับผู้ให้บริการ Email Hosting นั้น ในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่บริษัทที่ให้บริการด้าน Email Hosting เพราะอะไรถึงมีผู้ให้บริการ Email Hosting น้อยลองมาดูกัน


  1. Email Hosting มีลักษณะการทำงานโดยสิ้นเชิง กับ การทำ Web Hosting มีเพียงส่วนเดียวที่เหมือน คือ การเก็บข้อมูล ไว้  แต่นอกนั้นจะไม่มีอะไรสัมพันธ์กันเลย

  2. การทำงานของขาออก (SMTP, Outgoing Server) Email Hosting มีหน้าที่ดีด Email ออก หรือ ส่ง Email ออกไป, ผู้ให้บริการ Email Hosting จำนวนมากมักติดปัญหาเรื่อง IP Blacklist ทำให้ส่ง Email ไปยัง Email Hosting บางรายได้ โดยเฉพาะ ปลายทางที่ใช้ฟรี Email เช่น hotmail 

  3. การบริหารจัดการ User ให้ใช้งานอย่างถูกต้อง คุณลองคิดดูเองว่า Email Hosting 1 เครื่องประกอบไปด้วยจำวน  User เป็นพันๆ หมื่นๆ User ผู้ให้บริการ Email Hosting ต้องสามารถควบคุม User ไม่ให้ไปส่ง Spam หรือ ไปติดไวรัส มา เพราะจะทำให้ Email Hosting ของตนเอง ติด Blacklist

  4. Policy ในการรับอีเมล์ของ Email Hosting ก็แตกต่างกัน ถึงแม้ว่า ผู้ให้บริการ Email Hosting อาจจะสามารถควบคุมการใช้งานของ User ในการจำกัดปริมาณการส่งได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า Email Hosting ทุกที่จะรับ Email ของคุณเสมอ,  Email Hosting ปลายทางโดยเฉพาะในต่างประเทศ มี Policy ที่เข้มงวดมาก เช่น Email Hosting ของผู้ส่งต้องมี PTR Record หรือ มีความน่าเชื่อถือเป็นต้น

  5. กระบวนการรับอีเมล์ (Inbound, Incomming) ก็ต้องมีการประมวลผลให้ถูกต้อง มีเคสจำนวนมากที่ ผู้รับโดน บอม ด้วยอีเมล์จำนวนมหาศาล ทำให้พื้นที่ ของ User รายนั้นเต็ม และ มากกว่านั้นอาจจะทำให้ Email Hosting ทั้งเครื่องแฮงค์ไปเลย หากไม่มีระบบบริหารจัดการที่ดี

  6. ปัญหา Junk Mail ถือ เป็นเรื่องท้าทายของผู้ให้บริการ Email Hosting เพราะ  Software ที่ทำหน้าที่เป็นระบบกรอง Junk Mail ไม่ฉลาดในเรื่องภาษาไทย จึงทำให้กระบวนการประมวลผลผิดพลาด และ ก็ทำให้ผู้ใช้งาน Email Hosting ได้รับ Junk Mail จำนวนมาก

  7. ผู้ให้บริการต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เพราะ การรับส่ง Email นั้นเป็นกระบวนสื่อสารระหว่าง Email Hosting ต้นทาง คือ ของผู้ให้บริการ และ Email Hosting ปลายทางที่เป็นของต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ให้บริการ Email Hosting ต้องสามารถสื่อสารหรือแจ้งปัญหาไปยัง Email Hosting ปลายทางได้ ว่าเพราะเหตุใด Email เราถึงส่งเข้าไปไม่ได้ เป็นต้น

เมื่อคุณเห็นแล้วว่าการทำงานของ ระบบ Email Hosting นั้น มีความซับซ้อน และ ต้องใช้เทคนิคประสบการณ์  กว่าการที่จะสร้างระบบ Email Hosting นึงนั้นให้มีคุณภาพ และ สามารรถขายได้ในเชิงพาณิชย์ ท่านควรให้ความสำคัญต่อการเลือก บริษัท ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่มีความเชี่ยวชาญ จริงๆ


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting อันดับ 1 ของประเทศ

ได้รับอีเมล์ล่าช้า (Delay) อาการเป็นอย่างไร ?

ปัญหา รับ หรือ ส่ง แล้ว ผู้รับ ได้รับอีเมล์ล่าช้า (Delay) จากการใช้ Email Hosting


ได้รับอีเมล์ล่าช้า (Delay) อาการเป็นอย่างไร ?


ล่าช้า มีความหมายว่า ช้ากว่าปกติ นานเกินกำหนด การใช้อีเมล์ก็เช่นเดียวกันครับ เชื่อได้เลยว่าผู้ใช้อีเมล์แทบจะ 100% เคยประสบปัญหาการได้รับ อีเมล์ล่าช้า อย่างแน่นอน เช่น ทำการส่งอีเมล์ตอน 8 โมงเช้า แต่กลับได้รับอีเมล์ ตอน 10 โมง ยิ่งถ้าเป็นอีเมล์ฉบับสำคัญๆ ละก็แน่นอนครับ มีปัญหาตามมาสู่ธุรกิจของท่านอย่างแน่นอน ปัญหาเหล่านี้อาจพบได้ในระบบ Email Hosting  ที่ มีปัญหาเรื่อง International Traffic


ได้รับอีเมล์ล่าช้า ไม่ใช่ อีเมล์ช้า

หลายๆคนมักเล่าอาการให้แก่ ผู้ให้บริการ Email Hosting ว่า Email ตนเองช้า ความหมายของ email ช้า คือ เวลาคุณโหลดไฟล์แนบกว่าจะได้รอนานมาก หรือ กว่าจะเปิดอ่าน Email แต่ละฉบับ มีความหมายต่างจาก ได้รับอีเมล์ล่าช้า (Email Delay) อย่างสิ้นเชิง 


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

คุณรู้หรือไม่ว่า MS Outlook สามารถใช้งานอีเมล์พร้อมกันได้มากกว่า 1 บัญชี

มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ว่า สามารถเพิ่มบัญชีอีเมล์ได้มากกว่า 1 บัญชี บนโปรแกรม MS Outlook ทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มบัญชี Email Hosting หรือฟรีอีเมล์ เช่น Gmail Hotmail Yahoo ได้ จึงทำให้ผู้ใช้งาน Email ไม่ต้องไปเพิ่มบัญชี Email หลายเครื่อง

MS Outlook
วิธีการเพิ่มบัญชีอีเมล์

email hosting ล่ม เป็นอย่างไร ?


ธุรกิจหยุดทันที เมื่อ Email Hosting ล่ม

email hosting ล่ม เป็นอย่างไร ?


email hosting ล่ม คือ ระบบ Email ไม่สามารถทำอะไรได้เลย สาเหตุที่ล่มมีหลายสาเหตุ เช่น เกิดจาก อุปกรณ์ Hardware เสียหาย, มีปัญหาด้านการติดต่ออินเตอร์เน็ต ของ Server, Software ทุกอย่างที่ให้ Server ดับลง เปรียบเสมือนเราใช้ Computer 1 เครื่อง ที่เราใช้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งโต๊ะ หรือ แบบพาพา Notebook หากเครื่องที่เราใช้งานเป็นประจำทุกวัน เกิดอยู่มาวันนึง เครื่องเกิดผิดปกติ เปิดไม่ติด ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น เมนบอร์ดพัง การ์ดจอเสีย Ram เสีย เป็นต้น

Server ก็เช่นเดียวกันครับ สามารถมีโอกาสล่ม หรือเปิดใช้งานไม่ได้ทุกเวลา เหมือนอย่างที่ Computer ที่เราใช้งานอยู่ซึ่งสามารถเกิดปัญหาการใช้งานได้ทุกวัน


ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อ Email Hosting ล่ม


  • ไม่สามารถรับ/ส่งเมล์ได้
  • พลาดโอกาสสำคัญในการติดต่อทำให้ธุรกิจเกิดการเสียหายได้
  • หมดความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ
  • ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ
  • อาจเกิดข้อถกเถียงกับผู้ที่เราทำการติดต่ออยู่ได้

ข้อมูลอ้างอิง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting ในระบบ Cloud

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

5 เหตุผลสำคัญ ที่คุณควรแยก Email Hosting ออกจาก Web Hosting !


เหตุผลสำคัญที่คุณควรแยกการทำงานของ Web Hosting และ Email Hosting ให้ออกจากกันเนื่องจากผู้เขียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้าน Email Hosting มานาน และ มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ใช้งาน Email Hosting จำนวนมาก ทำให้ทราบถึงข้อเท็จจริงของผู้ใช้งานจำนวนมากเกี่ยวปัญหาที่พบ เช่น ส่งอีเมล์ไปหาปลายทางบางที่ไม่ได้, รับเมล์ไม่ได้, ล่ม เป็นต้น

ซึ่งร้อยละ 90 ของผู้ที่มีปัญหาการใช้งาน จะใช้ Email ที่ถูกแถมมากับ Web Hosting ผู้เขียนอยากเขียนถึงเหตุผลที่คุณควร แยกการทำงาน ของ email hosting และ web hosting แยกออกจากกันดังนี้


  1. ผู้ให้บริการ Web Hosting ไม่ได้เชี่ยวชาญด้าน Email Hosting เสมอ 

    ผู้เขียนพบว่า ผู้ให้บริการ Web Hosting ที่มีชื่อเสียง หรือ เป็นรายใหญ่ของประเทศ ก็ไม่ได้แปลว่าผู้ให้บริการนั้นจะ เชี่ยวชาญและเข้าใจในกระบวนการทำงานของ Email Hosting เสมอ เราพบผู้ใช้งานจำนวนมากพบปัญหาการใช้งาน Email ที่ถูกแถมมากับ Web Hosting เหล่านั้น


  2. Web Hosting การทำงานหลัก คือ Website ไม่ใช่ Email

    เราต้องยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่า Web Hosting ถูกออกแบบมาให้สำหรับคนที่ทำเว็บโดยเฉพาะ, Email เป็นเพียง Function นึงที่ถูกติดมา ดังนั้น ประสิทธิภาพของตัว Email นั้น ย่อมเทียบไม่ได้กับ Email Hosting โดยเฉพาะ


  3. ระบบ Email มีความสำคัญมากกว่า Web Hosting ในหลายๆบริษัทฯ

    หลายๆ บริษัทฯ เข้าใจและยอมรับได้เมื่อเว็บไซต์ตนเองนั้นล่ม แต่ในทางกลับกันระบบ Email นั้นไม่มีโอกาสให้ล่มเลย เพราะมีการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คุณควรแยกการทำงานให้ออกจากกัน


  4. ผู้ให้บริการ Email Hosting ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

    เพราะการทำงานของ Email Hosting นั้นมีการ รับและส่ง ไปยังอีเมล์ปลายทางที่มีที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ เช่น hotmail, gmail, yahoo หรือ email hosting อื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

    เมื่อผู้ให้บริการ Email Hosting ได้รับแจ้งปัญหา เช่น ส่งไปหา email hosting ของ บริษัท xxx ที่มีที่ตั้งอยู่ใน Europe ไม่ได้, ผู้ให้บริการต้องมีการ Email เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อประสานงานกับทาง Admin เพื่อสอบถามปัญหา และ ประสานงาน case by case


  5. Email Hosting แทบจะเป็นศาสตร์อีกแขนง

    จากประสบการณ์ การให้บริการ Email Hosting มา ผู้เขียนหรือเพื่อนๆ ที่ทำงานด้าน Email Hosting ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การทำงานของระบบ Email Hosting นั้นซับซ้อนมาก หากต้องการสร้างระบบ Email Hosting ที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีอีกหลายๆระบบ อินติเกต เข้าหาระบบ Email Hosting ด้วย เช่น ระบบ กรอง Spam, ระบบบริหารจัดการคิวของอีเมล์, การบริหารจัดการ User จำนวนมหาศาล, ความรู้ด้าน Network ในระดับ Local และ ระหว่างประเทศ, การกรองไวรัสในตัวอีเมล์ เป็นต้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาและประสบการณ์ทำงานในด้าน Email Hosting หลายปี จึงจะสามารถสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพได้


ดังนั้น หากองค์กรของคุณมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานระบบ Email Hosting ที่มีประสิทธิภาพ มิใช่มีไว้เพื่อโก้ๆ คุณควรเลือกผู้ให้บริการ Email Hosting จากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และ แยกการทำงานของ Email ให้ออกจากตัว Web Hosting ไป


บทความที่เกี่ยวข้อง


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบ Email Hosting สำหรับธุรกิจ

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

5 เหตุผลที่ Email Hosting ควรตั้งไว้ที่ประเทศสิงคโปร์


ทำไม Email Hosting ที่ตั้งใน สิงคโปร์ ถึงดีกว่า ตั้งไว้ในประเทศไทย


หลายๆคนที่ใช้ Email Hosting ในการติดต่อธุรกิจ โดยเฉพาะคนที่ทำงานในตำแหน่ง IT Support ของบริษัท คุณจะพบปัญหาจุกจิกจำนวนมาก และ น่ารำคาญใจ จนทำให้คนในองค์กร หรือ ธุรกิจนั้นเสียหาย เพราะปัญหาของ Email Hosting นั่นเอง สาเหตุของปัญหาที่จริงแล้วที่ตั้งของ  Email Hosting ก็ถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาจำนวนมาก ลองมาดูกันว่าเหตุผลใด email hosting ควรตั้งไว้ที่ประเทศสิงคโปร์

  1. สิงคโปร์ มีขนาดของ Traffic และ Bandwidth ที่กว้างที่สุดในเอเซีย จึงทำให้คุณสามารถรับอีเมล์ที่ส่งจากต่างประเทศได้อย่างสบายๆ
  2. สิงคโปร์ มีการ Link สายใยแก้วใต้น้ำมายังประเทศไทย และ ISP ในไทยเกือบทั้งหมด ก็ Link ตรงมาจากสิงคโปร์ ซึ่งความเร็วในการเข้าถึง Email Hosting ในประเทศสิงคโปร์ ความเร็วก็เร็วมาก พอๆ กัน
  3. สิงคโปร์ มีการเชื่อมโยง Traffic ไปยัง ทวีปอื่นๆ ทั่วโลก ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย นี่คือ สาเหตุสำคัญที่ทำให้อีเมล์ของคุณไม่มีการ Delay  หรือ ได้รับล่าช้า เพราะ Sender ส่วนใหญ่มักมี Server อยู่ในทวีปยุโรป หรือ อเมริกา
  4. เราต้องยอมรับในความจริงที่ว่า ระบบไฟ ของประเทศสิงคโปร์ ดีกว่าประเทศไทย ดังนั้น การที่จะไฟดับใน Data Center ถือเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเค้าเลยทีเดียว
  5. บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก ก็ตั้ง Email Hosting ไว้ที่ประเทศสิงคโปร์ และ กลุ่มประเทศในเอเซีย ก็ทำหน้าที่  Connect ไปยัง Email Hosting ที่สิงคโปร์  และ ได้ถูกจัดอันดับว่า เป็น หนึ่งใน Data Center ที่มีมาตรฐานที่สุดในโลก

เหตุผลเหล่านี้ สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่อง ได้รับอีเมล์ล่าช้า (Delay) ส่งอีเมล์ไปแล้วปลายทางไม่ได้รับ (อีเมล์สูญหาย) รับอีเมล์จากต่างประเทศไม่ได้ เป็นต้น  


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ email hosting ที่มีที่ตั้งในประเทศสิงคโปร์ เพียงรายเดียวในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การทำงานของ SSD บน Cloud เพื่อทำ Email Hosting เป็นอย่างไร ?

การทำงานของ SSD Disk บนระบบ Cloud

เนื่องจาก SSD มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วและสามารถลดทรัพยากรการใช้งานของอุปกรณ์อื่นๆบนเครื่อง Server จึงทำให้การประมวลผลนั้นรวดเร็วกว่า Hard disk จานหมุนทั่วไปกว่า  10 เท่าตัว

ระบบ Cloud เป็นการจัดสรรทรัพยากร Hardware เช่น CPU, RAM, Hard disk จำนวนมหาศาล เพื่อป้องกัน และ พร้อมใช้งาน หากระบบ Cloud ที่ใช้งานหลักอยู่นั้นใช้งานไม่ได้ ระบบการทำงานหลักจะดึงทรัพยากรที่ถูกจัดสรรค์ที่ถูกสำรองไว้มาใช้งานทันที นี่คือเหตุผล ว่าทำไมระบบ Cloud จึงมีความเสถียรมากกว่า 

ข้อดีการผนวกการทำงาน SSD เข้าสู่ระบบ Cloud

  • ด้วยระบบ SSD ที่มีความรวดเร็วในการประมวลผล มากกว่า Hard disk ปกติถึง 10 เท่า ซึ่งเป็นความเร็วที่สามารถทำให้เราประมวลผลในดับ Server เพื่อทำ Email Hosting นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
  • SSD สามารถลดการใช้ทรัพยากรของ CPU และ RAM ได้ลงไปมากกว่า 90% จึงทำให้ Server นั้นทำงานน้อยลง
  • ระบบ Cloud เป็นระบบที่มีความเสถียรภาพสูงมากที่สุดในเทคโนโลยีปัจจุบัน
  • การผนวก Cloud  เข้ากับ SSD จึงทำให้ตอบโจทย์เรื่องความเสถียร และ ความรวดเร็วเข้าด้วยกัน
  • กระบวนการโอนถ่ายข้อมูลที่ Email Hosting มีการทำงานอยู่ตลอดเวลา เช่น POP ของ User สามารถทำได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
  • Email Hosting ที่ผนวกการทำงานของ Cloud เข้ากับ SSD จึงเป็นเทคโนโลยีล่าสุดในยุคปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ SSD Cloud Email Hosting รายแรกของประเทศไทย

ทำไม Cloud SSD Email Hosting ถึงมีราคาแพง ?

Cloud SSD - Email Hosting ในราคาที่คนไทยสามารถใช้งานได้

ทุกคนคิดว่าราคาแพง ?

หากคุณได้ยินคำว่าระบบ  Email Hosting ที่เป็นระบบ Cloud จริงๆ ในใจคุณก็ต้องจินตนาการถึงระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความเสถียรมากกว่าระบบอื่นๆ แต่มากไปกว่านั้นนอกจากจะเป็นระบบ Cloud แล้ว ยังทำงานผ่าน Disk แบบ SSD ซึ่งเป็น Disk ที่ทำงานแบบ Harddisk จานหมุน และ มีความเร็วกว่าเกือบ 10 เท่าตัว ซึ่งทั้งหมดนี้ย่อมทำให้คุณต้องคิดถึงงบประมาณ และ ราคา ว่าต้องมีราคาสูง และ องค์กรหรือบริษัททั่วไปในประเทศไทย คงไม่สามารถใช้งานระบบเหล่านี้ได้


เมื่อระบบ Cloud SSD Email Hosting เป็นราคาที่คนไทย สามารถใช้งานได้

ราคาที่บริษัทในประเทศไทย สามารถใช้งานได้

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการระบบ Cloud สำหรับการทำ Email Hosting โดยใช้ Disk SSD มาให้บริการจริงแก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจในประเทศไทย และ รวมถึงมีการตั้ง Mail Server อยู่ที่ Data Center ของประเทศสิงคโปร์  ด้วยการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ทำให้ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด สามารถควบคุมต้นทุน และ สามารถให้บริการด้วยราคาที่ องค์กรขนาดเล็ก-ใหญ่สามารถใช้งานได้  

นอกจากนั้น บริษัท เทคโนโลยีแลนดื จำกัด ยังได้มีการวางโครงข่ายของ Mail Server ไว้ในทวีปต่างๆ และ สร้างกระบวนการ Backup ข้อมูล ที่กระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

เทคโนโลยีแลนด์ ยังสามารถรองรับการใช้งานของ User จำนวนมากได้โดยไม่มีปัญหาเรื่อง Trafic หรือ Banwidth เต็ม เทคโนโลยีเหล่านี้นั้น หากมิได้มีการบริหารจัดการที่ดีจะมีงบประมาณและต้นทุนในการสร้างสูงมาก และ แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ บริษัท ในประเทศไทยจะเลือกใช้บริการระบบ email hosting ในราคาที่สูงมาก

ตอบโจทย์การใช้งาน

  1. การทำงานแบบ Cloud สามารถเพิ่มความเสถียรภาพของระบบ หากมีการบริหารจัดการที่ดี อัตราการ Down ที่เกิดจาก Hardware จะเกิดขึ้นน้อยมากจนถึงไม่มี
  2. การทำงานของ SSD สามารถเพิ่มความเร็วในการประมวลผลในระดับ System ได้เร็วกว่า  Harddisk แบบจานหมุน มากกว่า 10 เท่าตัว 
  3. SSD ยังสามารถลดอัตราการใช้ทรัพยากรของ Hardware อื่นๆ ลงได้มากกว่า 90%
  4. การตั้ง Server ไว้ใน Data Center ประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นหนึ่งใน Data Center ที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพของโลก
  5. สิงคโปร์ Link สายใยแก้วตรง มายังประเทศไทย ทำให้คุณสามารถใช้งาน Email Hosting ได้อย่างรวดเร็ว แทบ ไม่ต่างกับการตั้ง Server ไว้ในประเทศไทยเลย
  6. สิงคโปร์มี Link เชื่อมโยงและมีขนาด Banwidth ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย 


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Cloud Email Hosting ภายใต้ราคาที่คนไทยสามารถใช้งานได้


โปรแกรม Email Client คือ อะไร และ มีโปรแกรมใดบ้าง

โปรแกรม email client คือ อะไร


โปรแกรม Email Client คือ อะไร และ มีโปรแกรมใดบ้าง 


ในปัจจุบันอีเมล์เข้ามาเป็นบทบาทสำคัญระดับต้น ๆ ในการติดต่อสื่อสาร รูปแบบในการใช้อีเมล์ก็จะแตกต่างกันออกไป การจัดการต่าง ๆ การเลือกใช้ การดูข้อมูลอีเมล์แบบ POP , IMAP ทั้ง 2 มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้คุณสมบัติ ของ POP และ IMAP ได้จากบทความที่เคยกล่าวไว้

IMAP Email (ไอแมพ อีเมล์) และ POP3 Email (ป๊อป3 อีเมล์) คือ อะไร >>Email Client เป็นโปรแกรมสำหรับเพื่อเปิดเช็คข้อมูล รับ/ส่งอีเมล์ จากผู้ที่ให้บริการสามารถเข้าถึงอีเมล์แทน Web Browser การทำงานคือจะทำการโหลดอีเมล์ทุกฉบับที่มีการ รับ/ส่ง มาไว้ที่โปรแกรมจัดเก็บที่ตัโปรแกรมสามารถเปิดอ่านได้เมื่อเข้าใช้โปรแกรม โปรแกรม Email Client มีให้เลือกใช้อยู่หลายรูปแบบการทำงาน สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม และ ความถนัดในการใช้งาน
   
   

โปรแกรม Email Client ที่ได้รับความนิยม


  1. Microsoft OutlookMS Outlook เป็นโปรแกรมที่ติดมากับ Microsoft office  สามารถใช้งานสะดวก ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งบนเครื่อง ใช้งานสบาย โปรแกรมมีความเสถียร สามารถจัดระบบ บันทึกการสนทนา การแจ้งเตือนล่วงหน้า หากท่านเป็นคนขี้ลืม กลัวที่จะพลาดเข้าร่วมการประชุม
  2. คลิกเพื่ออ่านบทความเกี่ยวกับ Outlook >>
  3. Mozilla Thunderbird
    Mozilla Thunderbird เป็น Freeware ที่ให้ใช้งานโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ รวมถึงไม่มีการเอาโฆษณามาแปะ ตรงนู้นตรงนี้ Thunderbird สามารถทำงานในแบบ IMAP รวมถึง POP ด้วย โดยสามารถทำงานได้  รวดเร็วมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง รองจาก Application Mail ของ MAC OS
     คลิกเพื่ออ่านบทความเกี่ยวกับ Thunderbird >>


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่าง อีเมล์ ที่มีไวรัส จาก Hacker !ตัวอย่างอีเมล์ที่ Hacker ส่งไวรัสมาเพื่อ Hack ข้อมูลในเครื่องคุณ

หากคุณทำธุรกิจหรือเป็นพนักงานขายในบริษัท สิ่งหนึ่งที่คุณต้องย้ำอยู่ในหัวตลอด คือ อย่าโลก และ อย่างประมาท การสั่งซื้อจากลูกค้าต้องมาด้วยเหตุและผลเท่านั้น และ นี่ คือ ตัวอย่างของไวรัสที่ Hacker มักจะส่งมาให้ พนักงาน Sale หรือ เจ้าของกิจการ  เห็นแล้วอยากจะรีบคลิกเปิดอ่านเพราะเป็นคำสั่งซื้อจากลูกค้า

โดยมีเนื้อหาของอีเมล์ลักษณะนี้

===================================
Subject : re: Order Confirmation
(เห็นชื่อ Subject แบบนี้ ใครๆ ก็รีบเปิดเพราะเหมือนมีคนจะสั่งซื้อของจากเรา) 

Content:

Hello

Our humble office is interested in purchasing this product.
please send us your best FOB/CIF prices for port casablanca.

(เนื้อหาหากมีคำว่า "FOB/CIF" คือ รูปแบบของราคาสำหรับการส่งออก ให้ระวังและตั้งสติว่าถูกส่งมาจากต้นทางแน่ๆ หรือ ไม่ ถ้าไม่มั่นใจให้โทรไปถามต้นทางเลยว่าคุณเป็นคนส่งอีเมล์ฉบับนี้มาหาเราจริงๆ หรือเปล่า)


Regards

xxxxxx

Oversea Sales Representative
(มักลงท้ายด้วย ชื่อ และ ตำแหน่งที่ดูดีน่าเชื่อถือ เสมือนกับว่าเป็นลูกค้าเราจริงๆ)

ไฟล์แนบ: Order987667.html
(ชื่อไฟล์มีคำว่า Order อีกเพื่อสร้างความกลมกลืน ว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับการสั่งซื้อ แต่สังเกตุ ประเภทไฟล์ หากเป็น .html, .zip, .exe ห้ามคลิกเด็ดขาด เพราะไม่มีเหตุผลอะไร ที่ลูกค้าจะส่งไฟล์แปลกๆ มาให้คุณเปิดอ่านยากๆ)

===================================

โปรดส่งต่อบทความนี้ให้คนที่คุณรู้จัก และ ทำงานเกี่ยวกับการประสานงาน หรือ การจัดซื้อ กับต่างประเทศด้วยค่าเงิน USD และ EUR เพื่อปกป้องคนที่คุณรัก ให้ห่างจาก Hacker ที่อาจจะทำให้ธุรกิจของคุณขาดทุนหลายร้อยล้านบาท

หรือติดตามข่าวสารเรื่องไวรัสที่มากับทาง Email ได้ที่ Facebook ของบริษัทฯ เรา

www.facebook.com/pages/อีเมล์สำหรับองค์กร-โดย-บริษัท-เทคโนโลยีแลนด์-จำกัด/498759893503596


บทความโดย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการระบบ Email Hosting อันดับ 1 ของไทย

ความแตกต่างระหว่าง Hard disk แบบ จานหมุน และ แบบ SSD สำหรับ Mail Hostingรูปภาพชิ้นส่วนภายในของ Hard disk แบบ จานหมุน

ทุกคนและเกือบทั้งหมดตอนนี้ หากพอรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ จะพบว่า  Hard disk ที่ตนเองใช้อยู่นั้นเป็นแบบจานหมุน โดยเมื่อคุณถอดหน้ากากออกจะพบเป็นรูปจานหมุน และ มีตัวอ่าน เหมือนภาพด้านบน 

Hard disk แบบจานหมุน คือ ที่เก็บข้อมูล (Storage) หลัก ของคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่อง Server ซึ่งมีลักษณะเป็นจานหมุน ความเร็วในการประมวลผลหรือเรียกข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วของ Hard disk ด้วย หาก Hard disk เรียกข้อมูลช้า ก็ทำให้ทุกอย่างช้าไปหมด ดังนั้นจึงมีนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา คือ SSD ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลในลักษณะเป็นชิป ซึ่งมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลมากกว่าเกือบ 10 เท่าตัว และ ยังมีข้อดีข้อเสียต่างๆ ดังนี้ 

ข้อเสียของ Hard disk แบบจานหมุน

  • การอ่านข้อมูลเป็นแบบจานหมุน ถึงแม้ว่าความเร็วต่อหนึ่งหน่วงนาที (RPM)  หรือ หมุนได้กี่พันกี่หมื่นรอบ ยังไงก็ช้ากว่า SSD หลายเท่าตัว
  • ตกเมื่อไหร่ พังทันที, จากภาพคุณจะเห็นรูปหัวอ่าน หากคุณทำ Hard disk ตก หัวอ่านตัวนี้จะเคลื่อน และ จะทำให้ Hard disk ของคุณพังทันที
  • ความร้อนสูง เพราะจานหมุนนั้นมีการหมุนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่ามันจะหมุนด้วยความเร็วน้อยๆ หรือ มากๆ มันย่อมเกิดความร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ Hard disk หรือ จานหมุนไม่ทำงาน เพราะ ร้อนเกินไป


ตัวอย่างความเร็วระหว่าง Hard disk แบบจานหมุน และ แบบ  SSD
ในระดับของการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปข้อดีของ SSD สำหรับการทำ Mail Hosting และ ใช้งานทั่วไป

  • การอ่านข้อมูลนั้นรวดเร็วกว่า Hard disk แบบเดิม เกือบ 10 เท่าตัว
  • จากผลการทดสอบจาก "TL Lab" ยังพบว่าการใช้งาน SSD นั้นสามารถลดทรัพยากร การใช้งาน ของ CPU และ RAM ได้เกือบถึง 90% (อ่านผลทดลองฉบับเต็ม >>)
  • ความร้อนน้อยกว่า Hard disk จานหมุนมาก เนื่องจาก SSD เป็นการเรียกข้อมูลที่ถูกฝังอยู่ใน ชิป ซึ่งไม่มีการหมุนของจานหมุนแม้แต่นิดเดียว จึงทำให้ความร้อนน้อยกว่ามาก
  • ความคงทนสูง เนื่องจากวัสดุ และ รูปแบบของเทคโนโลยีนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานระดับ Server เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ และ ความคงทน ดังนั้น ไม่พังง่ายๆ อย่างแน่นอน
  • การนำ SSD มาใช้งานระดับ Mail Hosting หรือ ระดับ Server ยังถือเป็นเรื่องที่ใหม่ในประเทศไทยมาก ดังนั้น ก่อนที่คุณจะเลือกซื้อบริการ โปรดมั่นใจจริงๆว่า ผู้ให้บริการ Email Hosting ได้ใช้ Disk แบบ SSD อยู่จริง โดยการทดสอบการประมวลผลว่ามีความรวดเร็วหรือไม่

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ SSD Mail Hosting รายแรกในประเทศไทย

Cloud คือ อะไร และ ทำงานอย่างไร ?


การทำงานของ Cloud และ ความหมายของ Cloud

Could คือ อะไร


     หลายๆ คนคงเคยได้ยินระบบนี้มาก่อน แต่ยังอาจะไม่รู้อย่างแน่ชัดว่า มันคืออะไรทำหน้าที่อะไร มันมีประโยชน์อย่างไร จริงๆแล้ว ระบบ Cloud มีการใช้งานมานานแล้ว แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก จนทุกวันนี้

     Could เป็นการทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก ทำหน้าที่เสมือนเซิร์ฟเวอร์ทุกอย่าง ทำให้เกิดความมั่นใจเมื่อเลือกใช้งานเพราะถ้าหาก เซิร์ฟเวอร์หลักมีปัญหา Cloud ยังทำหน้าที่แทนอย่างต่อเนื่อง สามารถมั่นใจได้ตลอดเวลา ซึ่ง ส่วนใหญ่บริษัท เว็บ ที่ให้บริการด้าน อีเมล์โฮสติ้ง หรือ เซิร์ฟเวอร์ธรรมดาทั่วไป หากเกิดอุปกรณ์เสียหาย ระบบทั้งหมดก็จะหยุดทำงานทันที โดยไม่มีระบบทดแทน 


ประโยชน์และการทำงานของ Cloud

    • สามารถทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากๆได้ เมื่อเกิดปัญหาเซิร์ฟเวอร์ล่ม Cloud ก็จะสามารถทำงานทดแทนได้ โดยแบ่งหน้าที่การทำงานได้อย่างปกติ CPU RAM การจัดเก็บข้อมูลต่าง
    • การเก็บข้อมูล สามารถถ่ายโอนข้อมูล เก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง จะถูกเรียกข้อมูลจาก Cloud สำรองข้อมูลได้ทันทีเป็นการโอนย้ายแบบ SAN มีข้อมูลเหมือนกัน ข้อมูลจะถูก Copy ไว้ตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
    • CPU , Memory จะแบ่งแยกระบบการทำงานอย่างชัดเจน จะไม่มีผลต่อการใช้งาน พร้อมระบบ Firewall ปกป้องระบบสำรองที่ทำงานอยู่
    • เกิดความเชื่อมั่นไว้ใจในการทำธุรกิจ ทั้งการใช้เกี่ยวกับระบบการเงิน ด้านการตอบสนองต่างๆ ขณะใช้งานซึ่งมั่นใจได้ว่า จะไม่เกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลไม่ดีแน่ถ้าหาก ระบบของท่านเกิดการเสียหายอยู่บ่อยๆ ครั้ง 

     ทั้งนี้หากธุรกิจของคุณมีการเลือกใช้งาน อีเมล์โฮสติ้ง ควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบเซิร์ฟเวอร์ด้วยว่าเป็นระบบ Cloud จริงๆ หรือ ไม่, หากไม่ใช้อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องความเสถียรภาพของระบบ และ ทำให้ระบบการสื่อสารด้วย Email ทั้งหมดของคุณมีปัญหาโดยทันที หรือ ล่มนั่นเอง

ข้อมูลอ้างอิงจาก

[1] Stability of Email Hosting - TL Lab, Technology Land Co.,Ltd. Bangkok


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Cloud EMail Hosting ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ทำไม Mail hosting แบบ Cloud จึงมีความเสถียรมากกว่า

Cloud Mail Hosting คือ อะไร และ มีความเสถียร หรือ ไม่ล่ม ได้อย่างไร


ทำไม mail hosting แบบ Cloud จึงมีความเสถียรมากกว่า

     Cloud เป็นระบบที่ร่วมทำงานกับ Server ทั้งในด้านของ พลังงาน การประมวลผล การเก็บข้อมูล เปรียบเสมือน Server อีกเครื่องนึงที่คอยทำงานร่วมด้วยอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเพราะถูก พัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยตรงเช่น การล่มของระบบ Server หลัก ซึ่งทำให้เกิดการเสียหายแน่นอน Cloud จะทำหน้าที่เป็นตัวแทน ต่อจาก Server ทำหน้าที่เสมือน Server ทุกประการ ทำให้การเชื่อมต่อข้อมูลของท่านไม่ติดขัด ซึ่งแตกต่างจาก Email Hosting ทั่วไปที่ใช้ระบบ Server แบบธรรมดา หากเกิดปัญหาเสียหายอุปกรณ์หลักจะหยุดการทำงานทันที ซึ่งจะเกิดการเสียหาตามมาและส่งผลต่อธุรกิจความเสถียรของการใช้งานระบบ Email Hosting บน Cloud นั้นไม่มีการ Downtime เลย


     การทำงานของระบบ Cloud คือการทำให้ Mail Server ใช้ทรัพยากรที่ถูกจัดสรรค์ไว้โดยเฉพาะ มีการแยกและควบคุมการทำงานของทรัพยากรต่างๆ เช่น Ram , Cpu ซึ่งต่างจาก Mail Server ทั่วไป ที่ใช้ Hardware ทั้งหมดใน Computer แน่นอนว่าหาก Hardware ตัวใดตัวนึงเกิดเสียขึ้นมา ก็จะทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งาน เครื่อง Computerได้ แต่ในระบบการทำงานของ Cloud หากมีการเสียหายของอุปกรณ์ Computer เกิดเสียหายขึ้นก็จะมีทรัพยากรทดแทนขึ้นมารทันทีโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า จะไม่มีการล่มของระบบ จึงทำให้เกิดความเสถียรมากกว่า Mail Hosting ทั่วไปหลายเท่าตัว

ข้อมูลอ้างอิงจาก
[1] Stability of Email Hosting - TL Lab, Technology Land Co.,Ltd. Bangkok


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Cloud Mail Hosting ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Email Hosting ที่วางอยู่ที่ ประเทศสิงคโปร์ นั้นดีและเร็วกว่า ไทย อย่างไร

 
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่าง ประเทศไทย ไปยังสิงคโปร์

Email Hosting ที่วางอยู่ที่ ประเทศสิงคโปร์ นั้นดีและเร็วกว่า ไทย อย่างไร


ประเทศสิงคโปร์ ถือเป็น Data Center ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เพราะมีการจัดระบบคุณภาพของไฟฟ้า ไฟสำรอง รวมถึงประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อข้อมูล สายใยแก้วนำแสงใต้น้ำจาก ทวีปอื่น ๆ มายัง Asia ที่ใหญ่ที่สุด มีการทดสอบคามเร็วโดย "ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้าน Email Hosting จาก TL Lab" ในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลระยะไกล จากประเทศต้นทางคือ ประเทศไทย ไปยัง Mail hosting ที่สิงคโปร์ พบว่าความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลมีความเร็วเท่าๆ กับ Server ที่ตั้งอยู่ในไทย แต่ในทางกลับกัน Email Hosting ที่มีที่ตั้งในประเทศสิงคโปร์ กลับมีปริมาณหรือท่อ Traffic กับต่างประเทศที่ใหญ่ ทำให้หมดปัญหาเรื่อง ได้รับอีเมล์ล่าช้า หรือ อีเมล์ตกหล่น


เนื่องจากเราพบว่า Email Hosting หรือ Server ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก มักมีปัญหาในลักษณะโครงสร้างระหว่างประเทศ หรือ สายที่ทำการ Link จากประเทศไทยไปยัง International Traffic นั้นมีราคาแพง และ มีประสิทธิภาพที่ต่ำ ทำให้หลายๆครั้ง คนที่ใช้งานระบบ Email Hosting ในลักษณะองค์กร ไม่ได้รับอีเมล์ หรือ ล่าช้า เพราะ Traffic เต็ม

จากข้อมูลเชิงสถิติที่ "TL Lab" ได้ทำการศึกษา และ ทดสอบความรวดเร็วโดยลักษณะการ Ping เพื่อหาค่าอัตราความหน่วง เพื่อวัดผลว่า การตั้งใช้งาน Email Hosting จากประเทศไทยไปยังประเทศสิงคโปร์นั้นจะเกิดความล่าช้าหรือไม่ จากการทดสอบของ "TL Lab" ได้ผลลัพธ์เรื่องความเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ เนื่องจากค่าอัตราความหน่วง (Ping) นั้นมีความเร็วและเกือบจะเท่ากับความเร็วของ Email Hosting ในประเทศไทย


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบ Email Hosting ที่มีที่ตั้งใน Datacenter ในสิงคโปร์

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทำไมต้องใช้ SSD Hard disk ในการทำ mail hosting

Solid  State Drive หรือ SSD คือ อะไร และ ดีกว่า Hard disk แบบจานหมุนอย่างไร


SSD ย่อมาจาก Solid  State Drive SSD เป็น Hardware จัดเก็บข้อมูล แบบใหม่ซึ่งงานแบบ Memory Card ไม่ต้องมีการหมุมจากแม่เหล็กจึงทำให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้การดึงไฟล์รวดเร็วกว่า HDD ภายในเป็นแผงวงจร เสมือน Flash Drive ต่างจาก HDD ที่ภายในยังใช้ระบบกลไกลอยู่ หรือ พูดง่ายๆ คือ มันเก็บข้อมูลอยู่ใน Chip ไม่ได้เก็บข้อมูลอยู่ในจานหมุน เวลามันเรียกข้อมูลแทนที่จะต้องไปเรียกในจานหมุนมันก็วิ่งไปเอาข้อมูลจาก Chip มาเลย มันเลยเร็วกว่ากันมาก

Mail Hosting ที่เลือกใช้ SDD Disk ปัจจุบันเริ่มมีการใช้งาน เพราะด้วยความพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงต้องมีอุปกรณืที่ทันสมัยมารองรับความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการใช้งาน

ข้อดีของ SSD สำหรับทำ Email Hosting

  • เร็ว มีการทำงานที่เร็วกว่า HDD มากซึ่งสามารถอ่านข้อมูลได้ไวถึง 200 MB ต่อ วินาที เลยทีเดียว หรือ เร็วกว่า Hard disk แบบจานหมุนประมาณ 10 เท่าตัว
  • ระบบภายในเป็นแบบแผงวงจร ซึ่งต่างจาก HDD ที่ภายในเป็นระบบกลไกแบบจานหมุน อยู่
  • ทนทาน ไม่มีระบบกลไกทำงานของจานหมุน ระหว่างทำงาน ไม่สั่นสะเทือน
  • น้ำหนักเบา ชิ้นส่วนในการทำงานที่น้อยกว่า HDD

 ข้อเสียของ SSD

 ตอนนี้ยังมีราคาที่สูงเมื่อเทียบเท่ากับ HDD ในราคาต่อความจุ

การนำ SSD มาทำ E-Mail Hosting หรือ Server

ปัจจุบันการนำ SSD หรือ Solid - State Drive มาทำเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในเครื่อง Server หรือ ระบบ Cloud นั้นเริ่มมีให้เห็นกันในโซนยุโรปถึงแม้ว่าจะมีราคาที่สูงอยู่ก็ตาม แต่ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่เร็วกว่า Hard disk แบบจานหมุน และ ลดทรัพยากรการใช้งานของเครื่องได้เป็นไปอย่างมาก 

จากการวิจัยของ "TL Lab" บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ซึ่งได้นำ Hard disk แบบ SSD มาทำการทดสอบเพื่อใช้งานจริงกับระบบ Cloud Email Hosting ผลปรากฏว่า สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่า Hard disk แบบจานหมุนเกือบ 10 เท่าตัว ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมือนกัน มากกว่านั้นยังทำให้อัตราการกินทรัพยากร RAM และ CPU ลดน้อยลงอย่างเหลือเชื่อ อ่านผลการทดลอง เพิ่มเติม >>

จากผลการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว ทำให้ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ถือเป็น บริษัท รายแรกในประเทศไทย ที่ได้นำระบบ SSD เข้ามาใช้งานในระดับ Email Hosting เพื่อเชิงพาณิชย์ 
และทำให้การประมวลผลของ Email Hosting นั้นรวดเร็ว และ มีความเสถียรภาพมากกว่าเดิมด้วยการนำไปใช้ในระบบ Cloud SSD บทความโดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Cloud SSD Email Hosting ที่ดีที่สุด 

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง FileZilla ลงบนคอมพิวเตอร์

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง FileZilla ลงบนคอมพิวเตอร์

หากผู้ใช้งานอีเมล์โฮลติ้ง ต้องการจะ Upload ข้อมูลเว็ปไซต์ ต้อง Upload ลงโปรแกรม FileZilla เท่านั้น ซึ่งมีวิธีการติดตั้งโปรแกรม File Zilla ดังนี้
1. สามารถเข้าไปโหลดโปรแกรมติดตั้งเป็นไฟล์นามสกุล .EXE ได้เลยที่เว็บไซต์ของ FileZilla https://filezilla-project.org/

เลือก Download ตามความเหมาะสมใช้งาน หากใช้เพื่ออัพโหลดข้อมูลเลือกสำหรับ Server

2. เมื่อคลิกแล้วในหน้าถัดไปจะแสดง กรอบสีเขียว ให้คลิกเพื่อทำการดาวน์โหลด

Browser จะทำการดาวน์โหลดเองอัตโนมัติ

 3. สถานะการดาวน์โหลดจะอยู่ในแถบด้านล่างซ้ายมือ

เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จแล้ว คลิกไปที่ตัวดาวน์โหลด

4. โปรแกรมมีการแจ้งเตือนว่าต้องการติดตั้งหรือไม่ ให้คลิก Run เพื่อทำการติดตั้ง หรือจะ Cancel ไปก่อนเพื่อทำการติดตั้งในภายหลัง5. ทำการติดตั้งเหมือนโปรแกรมทั่วไปคลิก I Agree เพื่อยอมรับข้อตกลงของโปรแกรม FileZilla6. คลิก Next >7. เลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งโปรแกรม สามารถคลิก Next > ไปได้เพราะ โปรแกรมตั้งตำแหน่ง Default Directory มาให้อยู่แล้ว
8. คลิก Next
 9. รอจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์ ขึ้นสถานะ Complete จากนั้นคลิก Close เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง10. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดโปรแกรมได้ ซึ่งหน้าต่างแรกของโปรแกรม FileZilla จะเป็นดังภาพ

การติดตั้งเสร็จสิ้น


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

SSD Hard disk สำหรับการทำ E-Mail Hosting คืออะไร ดีไหม?

SSD Hard disk สำหรับการทำ Mail Hosting คือ อะไรการนำ SSD มาใช้งานในระบบ Cloud เพื่อทำ Email HostingSSD หรือ Solid Storage Drive
ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ซึ่งมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่เร็วกว่า HDD ปกติทั่วไปกว่า 10 เท่า ลดการทำงานทรัพยากรอื่น ๆ ได้มากกว่าถึง 80 % เช่น ในส่วนของ Ram, CPU เป็นต้น ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้เมื่อถูกใช้งานน้อย ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานนิ่ง และ เสถียรมากขึ้น การนำ SSD Hard disk มาใช้งานร่วมกับ Mail Hosting นั้น เป็นการสร้างนวัติกรรมใหม่ ที่มีผู้ให้บริการน้อยมากนำมาใช้ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบัน SSD มีราคาสูงกว่า Harddisk ปกติ จึงมีผู้ให้บริการในประเทศไทยที่น้อยมาก และมีความเสี่ยงต่อระบบการทำงานต่าง ๆ หากไม่มีความเชี่ยวชาญSSD Hard disk Mail Hosting

เมื่อนำการจัดการ Mail Hosting ร่วมใช้การเก็บข้อมูลแบบ SSD จึงก่อให้เกิดขุมพลังในระบบ Mail hosting ที่มีคุณภาพสูงสุด แก้ปัญหาของการใช้อีเมล์ที่เคยเกิดขึ้น เช่น ระบบล่ม รับ/ส่งอีเมล์ล่าช้า ระบบไม่เสถียร (รวน) อีเมล์ตกหล่น เป็นต้น จึงทำให้ผู้ใช้บริการได้มั่นใจได้อย่าง 100% เลยว่า การระบบอีเมล์ในองค์กร นั้นจะมีประสิทธิภาพ และ รวดเร็ว มากกว่าเดิมมาก

VDO วัดความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล ระหว่าง Hard disk จานหมุน และ SSD 
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Cloud Email Hosting อันดับ 1 ของประเทศไทย