วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD] การตั้ง Forward ข้อความไปยังอีเมล์อื่น

การตั้งค่าให้ข้อความที่ถูกส่งมาหาเรา Forward ไปยังอีเมล์อื่น ๆ โดยข้อความดังกล่าวจะไม่ถูกเก็บไว้ใน Inbox

เข้าสู่ระบบจากหน้า Webmail ขององค์กร เช่น webmail.yourcompany.com

ในแท็บ Forwarding and POP/IMAP settings
กรอกบัญชีอีเมล์ เพื่อให้ข้อความ Forward ไปยังอีเมล์ที่ตั้งไว้
จากนั้นกด Update

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง มาตรฐานอันดับ 1 ของประเทศไทย
www. technologyland.co.th

[MD] การตั้ง Filter ให้ข้อความอีเมล์ถูกจัดกลุ่มเป็น Folder ตาม Subject/Sender

การตั้ง Filter ให้ข้อความมีการจัดกลุ่มอย่างเป็นระเบียบ เป็นประโยชน์มากต่อผู้ที่ใช้งานอีเมล์บ่อย ๆ เป็นกิจวัตร เช่น ลูกค้าจากบริษัท ABC ส่งข้อความมายังอีเมล์เรา ให้ข้อความดังกล่าว ถูกย้ายไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ ชื่อ ABC ที่อยู่ภายในกลุ่ม Inbox (Parent folder) และการตั้ง Filter ให้จัดกลุ่มลูกค้า ก็ทำให้เราเช็คอีเมล์ได้ง่าย และสะดวกขึ้นมาก นอกจากนี้เราไม่จำเป็นต้องมาแยกประเภทข้อความเองว่าถูกส่งมาจากใคร

การตั้ง Filter ให้ข้อความอีเมล์ถูกจัดกลุ่มเป็น Folder ตาม Subject/Sender

ัขั้นแรกให้สร้าง Folder ที่ต้องการจัดกลุ่มข้อความขึ้นมา

1. เลือกแท็บ Folders
2. กดไอคอน +
3. ตั้งชื่อ โฟลเดอร์ จากนั้นกดปุ่ม Save

1. ไปที่แท็บ Filters
2. คลิกที่ไอคอน เพิ่ม Filter
3. ตั้งชื่อ Filter
4. เลือกให้ Sender --> contains --> (ชื่ออีเมล์ที่ต้องการให้ย้ายไปยังโฟลเดอร์ดังกล่าว)
5. เลือก Move messages to --> (ชื่อโฟลเดอร์ที่สร้างไว้)
6. กดปุ่ม Save
บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง มาตรฐานอันดับ 1 ของประเทศไทย
www. technologyland.co.th

[MD] การสร้างโฟลเดอร์ย่อยบนหน้าเว็บเมล์

การสร้าง Folder เป็นการจัดกลุ่ม หรือแยกข้อความที่จำเป็น ตามความต้องการของเรา อาจจะแยกตามลูกค้า หรือ Supplier ก็ได้

ขั้นแรกให้ Sign In เข้าไปที่ หน้า Webmail ขององค์กร เช่น webmail.yourcompanyname.com

1. ไปที่เมนู Folders
2. คลิกที่ Icon รูปเครื่องหมาย +
3. ใส่ชื่อ Folder name และกด Save
บทความโดย

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

[MD OX] วิธีการตั้งค่า Filter ให้ Forward ข้อความไปยังอีเมล์อื่น

ตัวอย่างการตั้งค่า Filter ให้ Forward ข้อความที่ถูกส่งมาไปยังอีเมล์อื่น โดยที่ข้อความนั้นจะถูกเก็บไว้ใน Inbox ของเราด้วย

1. ไปที่เมนู Configuration
2. เลือก Email
3. เลือก Filter
4. คลิกปุ่ม New

ให้ตั้งค่า Filter ดังภาพนี้
1. คือ อีเมล์ (ลูกค้า) ที่ถูกส่งมายังอีเมล์เรา
2. "Keep" คือ ให้เก็บข้อความไว้ใน Inbox ของเรา
3. "Redirect to" ให้ส่งไปยังอีเมล์อื่น (Forward ไปยังอีเมล์อื่น)
4. เมื่อตั้งค่าเสร็จ ให้กด Save

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง มาตรฐานอันดับ 1 ของประเทศไทย
www. technologyland.co.th

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การตั้งค่า Master password บนโปรแกรม Thunderbird

วิธีการตั้ง Master password บนโปรแกรม Thunderbird เป็นการป้องกันการเข้าถึงอีเมล์ในโปรแกรมอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันผู้ใช้งานคนอื่นมาเปิดดูข้อมูลในอีเมล์ของเรา หรือในกรณีที่คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องมีผู้ใช้งานหลายคนการตั้ง Master password  จะมีข้อควรระวังอยู่บ้าง เช่น หากเราลืมรหัสผ่านแล้ว จะกู้คืนกลับมาไม่ได้ จึงแนะนำให้ผู้ใช้งาน Add account แบบ IMAP ตามคู่มือด้านล่างนี้ก่อน
การตั้งค่า อีเมล์องค์กรบริษัท (Email for Business) บน โปรแกรม Mozilla Thunderbird

กรณีที่คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง มีผู้ใช้งานอีเมล์ 2-3 บัญชี แล้วต้องการแยกโปรไฟล์แต่ละบัญชีให้มีความเป็นส่วนตัว ให้ทำการสร้างโปรไฟล์ตามคู่มือด้านล่างนี้

เมื่อตั้งค่าดังกล่าวเสร็จแล้ว เราจะมาเริ่มตั้งค่า Master password บนโปรแกรม Thunderbird กัน โดยขั้นตอนดังนี้

1. เลือกเมนู Settings
2. คลิก Add-ons

1. คลิกที่ Icon: Get Add-ons
2. พิมพ์ค้นหาคำว่า "Master Password"
3. คลิกรูปแว่นขยาย (ค้นหา)
เมื่อค้นหาสำเร็จ ให้กด Install ที่ Add-on: Master Password+ 1.21.2

เมื่อ Add-on ถูกติดตั้ง ให้กดปุ่ม Restart now

การตั้งค่า Master password

1. ไปที่เมนู Settings
2. คลิกที่ Options...

1. เลือก Security
2. ไปที่แท็บ Passwords
3. ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ Use a master password

กำหนดรหัสผ่านลงไปที่ช่อง Enter new password และ Re-enter new password (รหัสชุดเดียวกัน)
ที่แท็บ Auto-Lock สามารถกำหนดให้โปรแกรม Log out อัตโนมัติได้ ให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง Enable auto-logout
จากนั้นกดปุ่ม OK

ที่แท็บ Startup ทำเครื่องหมายที่ Ask for password on startup จากนั้นกด OK

รหัสผ่านถูกกำหนดแล้ว กด OK

ทดสอบการตั้งค่า Master password โดยการปิด Thunderbird แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง


เลือกโปรไฟล์ที่เราได้ตั้งค่า Master password ไว้ จากนั้นกด Start Thunderbird

เมื่อเปิดโปรแกรม จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราใส่รหัสผ่าน (Master Password) ที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่
แล้วกดปุ่ม OK
หมายเหตุ การตั้งค่า Master password จะอยู่นอกเหนือการดูแลของผู้ให้บริการอีเมล์ เพราะรหัสดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการตั้งค่า หรือแก้ไข รหัสผ่านของบัญชีอีเมล์แต่อย่างใด

ข้อแนะนำ 
1. การตั้งค่า Master password ควรกำหนดให้มีความง่ายต่อการจดจำของผู้ใช้งาน หรืออาจจะโน้ตไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น บน Smart Phone, iPhone, iPad
2. ก่อนการตั้ง Master password แนะนำให้เพิ่มบัญชีอีเมล์แบบ IMAP เท่านั้น เผื่อกรณีจำรหัสผ่านไม่ได้จริง ๆ ผู้ใช้สามารถ Remove Account ออกจากเครื่องได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะสูญหาย

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server อันดับ 1 ของประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[OX-P] วิธีการตั้งค่า Filter/Rule สำหรับแยก Sender ที่เป็นสแปมจากหน้าเว็บเมล์

แม้ว่าการกรองสแปมเมล์บน Server จะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด แต่ก็อย่าลืมว่าอีเมล์ขยะบนโลกนี้ ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และไม่มีวันหมดไป หากเปรียบเทียบกับขยะจริง ๆ มันก็กำลังล้นโลกอยู่ขณะนี้

จะทำอย่างไร หากอีเมล์ขยะ หรือ Spam mail เกิดขึ้นมาใน Inbox ของเรา ซึ่งสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้เป็นอย่างมาก จากภาพประกอบเป็นวิธีการตั้งค่า Filter ให้แยกบัญชีอีเมล์ของ Sender ที่สงสัยว่าจะเป็นสแปมเมล์ หรืออีเมล์ที่สร้างความรำคาญให้กับเรา ออกจาก Inbox 

เมื่อเข้าสู่ระบบบนหน้าเว็บเมล์แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้คลิกที่ไอคอนเฟือง เลือก Settings


คลิกปุ่ม 'Add new rule'


ตั้งชื่อ Rule และใส่เงื่อนไขโดยในที่นี้ กด Add condition เลือก Sender/From
จากนั้นกรอกชื่ออีเมล์ ที่ต้องการให้เข้ามาอยู่ใน Folder: Spam
หัวข้อ Actions ให้เลือก Move to folder: Spam แล้วกดบันทึก
ในทางกลับกันต้องการให้บาง Email account ย้ายไป Spam ไปอยู่ใน INBOX ก็ Add action > Move to folder: INBOX
และกรณีต้องการ Block ให้เลือก Condition: Reject with reason และใส่เหตุผลที่ Reject ลงที่ช่องว่างเมื่อกดบันทึก จะมี Rule ปรากฏขึ้นมา
เมื่ออีเมล์ที่เราตั้งไว้ ส่งเข้ามายัง Inbox ข้อความจะไปปรากฏอยู่ใน Folder : Spam ที่เราตั้งค่าไว้อัตโนมัติหมายเหตุ การสร้าง Filter ดังกล่าว ไม่ได้เป็นการ Block User นั้น แต่เป็นการแยกอีเมล์จากผู้ส่งที่เป็นสแปม ไปยัง Folder: Spam เพื่อไม่ให้สร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งานอีเมล์


วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD OX] วิธี Save/Backup ข้อความในอีเมล์ลงบน Local folder (เว็บเมล์)

สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการนำข้อความจากหน้าเว็บเมล์มาเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา กรณี Backup เพื่อป้องกันข้อมูลหาย ผู้ใช้งานสามารถ Save ข้อความต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นไฟล์นามสกุล *.eml ได้อย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งไฟล์นี้สามารถรองรับกับโปรแกรม Mozilla Thunderbird ได้

ขั้นตอนการเซฟข้อความลงบน Local folder (คอมฯ)

1. คลิกที่ข้อความ 1 ฉบับ จากนั้นกดปุ่ม "Ctrl+A" เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด
2. กดปุ่ม Save

ข้อความทั้งหมดจะถูก Save เก็บไว้ในไฟล์ mails.zip ซึ่งด้านในจะเป็นข้อความทุกฉบับใน Inbox

ระบบ Email Server อันดับ 1 ของประเทศไทย
โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

[MD OX] วิธีการแนบไฟล์บนหน้าเว็บเมล์

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เราไปที่เมนู ข้อความ และกด New E-mail เพื่อสร้างข้อความใหม่ขึ้นมา

คลิกที่ Add Attachment --> Attach local  File

คลิกปุ่ม Choose File

เลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ จากนั้นกด Open

เมื่อเลือกไฟล์แล้ว กดปุ่ม OK

ไฟล์ที่แนบจะถูกเพิ่มลงในข้อความใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่ดีที่สุด โดยบริษัท อันดับ 1 ของประเทศไทย 
http://www.technologyland.co.th/email hosting ที่ดีที่สุด

[MD OX] การฝากไฟล์ไว้บนเว็บเมล์ และการแนบไฟล์เพื่อส่งข้อความ

ผู้ใช้อีเมล์บางราย อาจจะไม่ได้นั่งที่โต๊ะทำงานประจำ หรืออาจมีหลายออฟฟิศ คงไม่สะดวกนักที่จะต้องพกพาไฟล์สำคัญ ๆ ที่บันทึกใส่ Flash drive ไปไหนมาไหน ซึ่งถ้าผู้ใ้ช้งานเกิดทำอุปกรณ์เหล่านี้สูญหาย ข้อมูลก็จะหายไปด้วยเช่นกัน
หรือกรณีที่ต้องส่งไฟล์ที่ใช้บ่อย ๆ ก็สามารถนำไฟล์ดังกล่าวไปฝากไว้ได้ เพื่อความสะดวก เช่น ไฟล์หนังสือรับรองบริษัทฯ ไฟล์แจ้งเลขที่บัญชีบริษัทฯ เป็นต้น

วิธีการ Upload ไฟล์ลงใน Infostore

1. ไปที่เมนู Infostore
2. คลิกที่ New InfoItem
Note: กรอกด้านล่างซ้าย จะเป็นการแสดงพื้นที่สำหรับฝากไฟล์ ซึ่งจะมีความจุที่ 10MB

1.คลิกที่ปุ่ม File
2. เลือก Choose File

เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด จากนั้นคลิกปุ่ม Open

กรอกรายละเอียดที่ Title จากนั้นกดปุ่ม Save 

หากต้องการโน้ตคำอธิบายเพิ่มให้พิมพ์รายละเอียดลงไป แล้วกด OK
หรือถ้าไม่ ให้กด No comment

ไฟล์ดังกล่าวจะถูกอัพโหลดขึ้นบนเว็บเมล์เรียบร้อยแล้ว

วิธีการแนบไฟล์ที่ Upload เพื่อส่งข้อความอีเมล์


ไปที่ New E-mail จากนั้นคลิกที่ Add attachment --> Attach InfoItem

เลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ จากนั้นกดปุ่ม OK

ไฟล์ที่เลือกจะถูกแนบลงในข้อความฉบับนี้ ดังภาพ

Note: พื้นที่สำหรับฝากไฟล์ จะมีความจุที่ 10MB เท่านั้น

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ Email Hosting ที่ดีที่สุด โดยบริษัท อันดับ 1 ของประเทศไทย 
http://www.technologyland.co.th/email hosting ที่ดีที่สุด

[MD OX] วิธีการแชร์นัดหมายให้กับผู้ใช้งานอีเมล์

วิธีการแชร์นัดหมายให้กับผู้ใช้งาน (ในองค์กร/นอกองค์กร)

ตัวอย่างการแชร์นัดหมาย

อีเมล์ของผู้สร้างนัดหมาย: test@dotcodotthemail.com
แชร์นัดหมายไปยัง test2@dotcodothemail.com (ในองค์กรเดียวกัน) และ tland.thailand@gmail.com (นอกองค์กร) 

เมื่อสร้างนัดหมายบนปฏิทินขึ้นมาแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่นัดหมาย
2. กดปุ่ม Edit

เลือก Add participant

1. เลือกอีเมล์ที่ต้องการแชร์นัดหมาย
2.กดปุ่ม Add
3. กดปุ่ม OK

กดปุ่ม Save

มุมมองของนัดหมายที่ถูกแชร์ไปยังอีเมล์ 2 บัญชี ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างนัดหมายไปยังอีเมล์นอกองค์กร


จะมีข้อความนัดหมายเข้ามาในอีเมล์ tland.thailand@gmail.com
หากเจ้าของบัญชีต้องการตอบรับนัดหมาย กด Yes

เมื่อเจ้าของบัญชีกดตอบรับนัดหมาย นัดหมายจะถูกบันทึกลงปฏิทินของผู้ใช้งานนี้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างนัดหมายไปยังอีเมล์ในองค์กร


นัดหมายจะถูกส่งมายังผู้ใช้งาน (test2@dotcodotthemail.com) ทันที
หากเจ้าของบัญชีต้องการตอบรับนัดหมาย ให้กด Accept

นัดหมายจะถูกบันทึกลงในปฏิทินของเจ้าของบัญชีโดยอัตโนมัติ


บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสร้างนัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้นำด้านการใช้งานอีเมล์ในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ อันดับ 1 ของไทย

[MD OX] วิธีแก้ไขข้อมูลส่วนตัวบนเว็บเมล์

1. ไปที่เมนู Configuration
2. เลือกที่ User --> Personal Data
3. กรอกรายละเอียดที่จำเป็นของเรา (ไม่จำเป็นต้องกรอกทุกช่อง)
4. กด Save

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting Provider)
ที่มีระบบ Remote Support และ มีระบบความปลอดภัยสูงสุดของประเทศไทย 

[MD OX] การเปลี่ยนมุมมองบนปฏิทินของเว็บเมล์

เราสามารถเปลี่ยนมุมมองการดูรายละเอียดบนปฏิทินได้ ตามความสะดวกของเรา โดยขั้นตอนดังภาพ

1. ไปที่เมนูปฏิทิน
2. ไปที่แท็บ View
3. เลือกมุมมองของปฏิทิน
บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting Provider)
ที่มีระบบ Remote Support และ มีระบบความปลอดภัยสูงสุดของประเทศไทย 

[MD OX] วิธีการสร้างนัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว

สำหรับการใช้งานปฏิทินส่วนตัว เราสามารถสร้างนัดหมายได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้การทำงานภายในองค์ของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราจะไม่มีวันพลาดนัดสำคัญ ๆ กับเพื่อนร่วมงาน หรือเจ้านายแน่นอน นอกจากนี้การสร้างนัดหมาย ยังสามารถแชร์ให้กับคนในองค์กรได้อีกด้วย

1. คลิกไปที่ Calendar
2. เลือก New Appointment

กรอกรายละเอียดการนัดหมายของเราลงไป จากนั้นกดปุ่ม Save

นัดหมายของเราจะถูกสร้างขึ้นบนปฏิทิน