วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การตั้งค่าอีเมล์บนโปรแรกม Outlook สำหรับโดเมน logistplus.co.th

แก้ไขตรงส่วน  incoming และ outgoing เป็น 

incoming : private-logistplus.technologyland.co.th

outgoing : private-logistplus.technologyland.co.th
ส่วน port ตั้งค่าดังนี้ครับ

POP : 110
IMAP : 143

SMTP : 587
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วิธีการแก้ไขชื่อโดเมน ในโปรแกรม MS Outlook

 1. ดำเนินการค้นหา control ในเครื่องคอม > จากนั้นกด Open2. หาหัวข้อ Mail แล้ว กดเข้าที่หัวข้อ Mail3. กดเข้าที่ Email Account4. กด ดับเบิ้ลคลิก เข้าที่ชื่ออีเมล์ ที่ต้องการแก้ไข5. แก้ไขตรงส่วน ชื่อโดเมนให้เป็นชื่อโดเมนใหม่ แล้วกด Next เป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีแก้ไขค่า incoming และ outgoing บนโปรแกรม MS Outlook

1. ดำเนินการค้นหา control ในเครื่องคอม > จากนั้นกด Open2. หาหัวข้อ Mail แล้ว กดเข้าที่หัวข้อ Mail3. กดเข้าที่ Email Account4. กด ดับเบิ้ลคลิก เข้าที่ชื่ออีเมล์ ที่ต้องการแก้ไข5. แก้ไขตรงส่วน  incoming และ outgoing เป็น 25.technologyland.co.th แล้วกด Next เป็นอันเสร็จสิ้น
วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566

ลายเซ็นต์หรือคำลงท้ายอีเมลควรมีอะไรบ้าง ?

การใช้งาน Email Hosting ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ สมัยนี้นั้น เราสามารถตั้งค่าลายเซ็นต์หรือคำลงท้ายของเรานั้นใส่ในอีเมลบริษัทของเราได้ แต่ว่าในลายเซ็นต์หรือคำลงท้ายอีเมลนั้นควรใส่ข้อมูลใดบ้างและมีอะไรบ้างที่ไม่ควรใส่

ข้อมูลที่ควรใส่ในลายเซ็นต์หรือคำลงท้ายอีเมล

  • คำลงท้าย  เช่น Regards เป็นต้น
  • Slogan ของบริษัท (หากมี) 
  • สินค้าที่บริษัทมีขายหรือให้บริการ (หากมี)
  • ชื่อและที่อยู่ของบริษัทที่ใช้สำหรับติดต่อ
  • ข้อมูลการติดต่อต่าง ๆ เช่น อีเมลบริษัท เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท และ เว็บไซต์ เป็นต้น

ข้อมูลที่ไม่ควรใส่ในลายเซ็นต์หรือคำลงท้ายอีเมล

  • รูปภาพ หรือ Logo บริษัท เนื่องจากในการส่งอีเมลนั้นบางอีเมลนั้นอาจไม่อนุญาตให้ส่งไฟล์รูปภาพ หรือ Logo นั้น ๆ จึงทำให้ภาพไม่ขึ้น หรือ ขึ้นเป็นรูปภาพ X ทำให้อีเมลบริษัทนั้นดูไม่เป็น Professional
  • เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว เนื่องจากเป็นอีเมลบริษัท หากใส่เบอร์ส่วนตัวไป อาจทำให้อีเมลบริษัทนั้นดูไม่เป็น Professional

ข้อมูลโดยสรุป

ข้อมูลที่ควรใส่ในลายเซ็นต์หรือคำลงท้ายอีเมลนั้น ควรเป็นข้อมูลที่พูดถึงเกี่ยวกับสินค้าและตัวของบริษัท และก็อย่าลืมที่จะต้องมีคำลงท้าย เพื่อแสดงความอ่อนน้อมอยู่ในนั้นด้วย