วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Folder Management ใน Email (อีเมล์) คือ อะไร ?

การใช้อีเมล์ในธุรกิจนั้น ใน INBOX คุณอาจจะมี Email อยู่จำนวนมาก เปรียบเทียบได้ดั่งไฟล์ในคอมพิวเตอร์ตัวเอง หากเราไม่มีการแยกเก็บอย่างเป็นระบบ ก็อาจจะทำให้เราสับสน และวุ่นวาย 

ใน Email ก็มีระบบ Folder Management  คือ การตั้ง Folder เช่น Invoice เพื่อเก็บอีเมล์ของ Invoice โดยเฉพาะ เพื่อให้เราง่ายต่อการค้นหา


Auto-responder (การตอบอีเมล์กลับแบบอัตโนมัติ) คืออะไร ?หลายๆครั้ง ที่คุณใช้อีเมล์สำหรับการทำงาน เช่น hr@mycompany.com ซึ่งในส่วนของธุรกิจนั้น แทบจะมีการส่งอีเมล์มาหา hr@mycompany.com เป็นประจำทุกวัน เช่น มีคนส่งมาสมัครงาน , การส่งเอกสารภายในกันเอง  แต่หากคุณต้องการพักร้อน หรือ ต้องการให้อีเมล์ตอบกลับไปยังผู้ส่งอัตโนมัติ เช่นตั้งไว้ว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพักร้อน อาจจะไม่ได้เปิดอ่านอีเมล์เป็นเวลา 4-5 วัน การกระทำเหล่านี้จะส่งผลให้ ผู้ส่งรู้ว่าคุณไม่อยู่หน้าจอ และ รู้สถานะว่าคุณนั้นไปพักร้อน ซึ่งวิธีการแบบนี้ ในภาษาอีเมล์เรียกว่า Auto-responder (การตอบอีเมล์กลับแบบอัตโนมัติ)

โดยการตั้งค่าดังกล่าว ผู้ให้บริการจะมีรูปแบบการตั้งที่แตกต่างกันไป

MailDee.com ผู้ให้บริการ Email Server/Hosting ราคาถูก คุณภาพสูง คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>


ระบบอีเมล์ชื่อบริษัทตัวเอง อีเมล์ (Email) ที่ Support HTML คืออะไร ?ระบบอีเมล์สำหรับธุรกิจ (ภายใต้ชื่อบริษัทตัวเอง) ที่  Support Html คืออะไร 
โดยปกติการรับส่ง Email นั้นจะเป็นรูปแบบ Text คือ เป็นตัวอักษร เพียงอย่างเดียว เมื่อเราเปิดอ่านก็จะพบแต่ตัวอักษร แต่ในบางครั้ง เมื่อผู้ส่งได้ส่ง Email ในรูปแบบที่มีรูปภาพ หรือ การปรับแต่งให้สวยงาม
เช่น การเว้นวรรค การใส่ภาพ (ดังภาพประกอบ) การส่ง Email ลักษณะนี้เป็นการส่งในรูปแบบ HTMLดังนั้นผู้รับ หรือ เรา ต้องใช้ระบบอีเมล์ (Email) ที่สามารถรองรับ การอ่านแบบ HTML ด้วย เพื่อทำให้เนื้อหาในอีเมล์นั้นสามารถแสดงได้ตามที่ ผู้ส่งต้องการการตั้งค่า อีเมล์องค์กรบริษัท (Email for Business) บน โปรแกรม Mozilla Thunderbird


ระบบอีเมล์ของ MailDee.com (ผู้ให้บริการระบบอีเมล์สำหรับบริษัท และ องค์กร)  ยังรองรับการใช้งานผ่านโปรแกรมนี้และมีขั้นตอนการตั้งค่าที่ง่ายมาก เพียง 3 ขั้นตอน โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

ให้เข้าไปยังเว็บไซต์ technologyland.co.th/bird.exe เพื่อ Download โปรแกรม Mozilla Thunderbird
To download Mozilla Thunderbird, go to  website: technologyland.co.th/bird.exe


การเพิ่ม Account ในโปรแกรม Mozilla Thunderbird
Go to "Settings..."--> Options --> Account Settings...

ให้คลิกไปดังรูปภาพ เพื่อทำการ Add Mail Account
Click "Add Mail Account"

ให้ทำการระบุ Email ตนเอง พร้อม Password ดังภาพ
Type your name, email address and password.

หลังจากนั้น ระบบจะทำการค้นหาค่าของ Email Server และระบบจะถูกติดตั้งอย่างอัตโนมัติ
The program will configure to find email server automatically. Click "Done"

ระบบจะทำการกำหนดค่าอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับข้อมูลดังนี้
Incoming IMAP, imap.(ชื่อโดเมนเนม).com
Outgoing SMTP, smtp.(ชื่อโดเมนเนม).com
Username: ให้ใส่ชื่อ Email Account
หากข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม Done
กรณีการตั้งค่าไม่ตรงกับตัวอย่าง ให้ทำตามขั้นตอนนี้

หากการตั้งค่าไม่ถูกต้อง เช่น ค่าลักษณะดังภาพ ให้กดปุ่ม Manual config

ให้กำหนดค่าดังนี้ และทดสอบโดยการกดปุ่ม Re-test
Incoming IMAP, imap.(ชื่อโดเมนเนม).com Port: 143
Outgoing SMTP, smtp.(ชื่อโดเมนเนม).com Port: 587

เมื่อทดสอบส่งครั้งแรก
ระบบจะถามเรื่องความปลอดภัยของ Server ที่เราติดตั้ง ให้กด Confirm Security Exception


หลังจากนั้นบัญชีผู้ใช้ใหม่ (New Account) จะสามารถใช้งานบน Mozilla Thunderbird ได้ทันที
Your new account has successfully added.

Note: การส่งข้อความ ครั้งแรกหลังจากที่เรา Add account จะมี pop up ขึ้นมาให้เรากดปุ่ม Confirm Security Exception อีกครั้ง


บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีใช้ Add Email หลายๆ Account ใน Thunderbird
วิธี Download และลงโปรแกรม Thunderbird