วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][MacOSX] วิธีเชิญผู้ร่วมนัดหมายลงบนปฏิทิน (Add Invitees)

สำหรับ Event ที่สร้างขึ้นเพื่อนัดหมายกิจกรรมต่างๆ ไว้นั้น สามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมนัดหมายได้ ซึ่งผู้ที่ถูกเชิญสามารถกดยอมรับ หรือ ปฎิเสธ การนัดหมายได้ ซึ่งขั้นตอนการเชิญมีดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 : ฝั่งผู้นัดหมายต้องสร้างนัดหมาย และกรอกชื่อบัญชีอีเมลผู้รับนัดหมายที่ช่อง Add Invitees ให้ถูกต้อง


 

ขั้นตอนที่ 2 : ฝั่งผู้รับนัดหมายจะได้รับแจ้งเตือน ดังรูปภาพ


ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อกด Accept แล้วปฏิทินส่วนตัวจะถูกบันทึกนัดหมายที่ถูกเชิญบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร แบบครบวงจร

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[GoCloud][iOS] วิธีตั้งค่า Outgoing Port แบบ No SSL

ขั้นตอนการตั้งค่า Outgoing Port แบบ No SSL

1. จากหน้าหลัก ไปที่ Settings

Tab 'Settings'

2. เลือก Mail

Click on 'Mail'

 3. ไปที่บัญชีการตั้งค่า

Tab 'Accounts'

4. เลือกบัญชีอีเมลบริษัท ที่ต้องการเปลี่ยน Outgoing Port

Select email account for changing outgoing port

5. เลือกบัญชีอีเมล

Select email account

6. ไปที่ Advanced (ขั้นสูง)

Tab 'Advanced'

7. ปิดการใช้งาน  SSL และเปลี่ยนหมายเลข Server Port เป็น 587

Turn off 'SSL'
Server Port: 587

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[GoCloud][iOS] วิธีตั้งค่า Incoming Port แบบ No SSL

ขั้นตอนการตั้งค่า Incoming Port แบบ No SSL


1. จากหน้าหลัก ไปที่ Settings

Tab 'Settings'

2. เลือก Mail App

Click on 'Mail'

3. ไปที่บัญชีการตั้งค่า
Tab 'Accounts'

4. เลือกบัญชีอีเมลบริษัท ที่ต้องการเปลี่ยน Incoming Port

Select email account for changing incoming port

5. เลือกบัญชีอีเมล

Select email account

6. ไปที่ Advanced (ขั้นสูง)

Tab 'Advanced'

7. ปิดการใช้งาน  SSL และเปลี่ยนหมายเลข Server Port เป็น 143 (IMAP)

Turn off 'SSL'
Server Port: 143

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][OSX] วิธีการตั้งค่าเวลาในการ Sync Calendar บนเครื่อง Mac

สำหรับผู้ที่ต้องการตั้งค่าความถี่ให้โปรแกรมทำงาน Sync Calendar ตามเวลาที่กำหนด สามารถทำได้โดยขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เปิดโปรแกรม App Calendar บนเครื่อง Macขั้นตอนที่ 2 : จากนั้นให้เลือกเมนูของโปรแกรม Calendar > Preferencesขั้นตอนที่ 3 : เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ Sync ได้ที่หัวข้อ Refresh Calendarsขั้นตอนที่ 4 : เลือกความถี่เวลา Sync ดังรูปภาพวันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Webmail (HTTPS) Encryption หน้าตาเป็นอย่างไร

ปัจจุบันเราจะพบเว็บไซต์สวย ๆ มากมาย หลากหลายรูปแบบ ซึ่งอาจจะทำจากโปรแกรมเว็บสำเร็จรูปบ้าง หรือเขียนโค้ดขึ้นมาเองบ้าง แต่เราจะรู้หรือไม่ว่าในความสวยงามนั้น มีความปลอดภัยในการเข้าใช้งานจริงหรือไม่ สำหรับ Users ที่ต้องการใช้งานอีเมล บนหน้าเว็บเมลก็เช่นกัน เนื่องด้วยการเข้าถึงหน้าเว็บเมล จะใช้บราวเซอร์เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับ Webmail เราก็ต้องเลือกบราวเซอร์ที่มีมาตรฐานหน่อย เช่น Google Chrome หรือ Mozilla Firefox หรือ Safari เป็นต้น

นอกจากนี้เราควรใช้งานหน้าเว็บเมลที่มีสัญลักษณ์รูปกุญแจสีเขียว (Secure) ด้วย เนื่องจากเป็นเสมือนมาตรฐานหนึ่งในการบ่งบอกว่า Server นั้น ๆ มีความปลอดภัยในการใช้งานมากเพียงใด ซึ่งผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานส่วนใหญ่ก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน

Webmail ที่ปลอดภัย


ตัวอย่างหน้าเว็บเมลสำหรับองค์กรที่ Webmail มีการเข้ารหัส https

HTTPS

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมลโฮสติ้ง ที่มีความปลอดภัยสูงสุด รองรับ HTTPS

[BusinessCal][OSX] วิธี Create Quick Event ใน Calendar

Quick Event

เป็นฟังก์ชั่นการเพิ่ม ปฏิทินแบบฉลาด ๆ ของ Mac Calendar ใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับเวลาเร่งรีบ

Create Quick Event ใน Calendar
คลิกที่ไอคอน + เพื่อสร้าง Event ใหม่

2. ใส่ค่าตามสูตร สถานที่ + with (ผู้ติดตาม) + at (เวลา am, pm) + (วัน)

Create Quick Event ใน Calendar
เมื่อใส่ข้อมูลแล้ว ให้กด Enter

3. โปรแกรมจะทำการบันทึก Event ตามข้อมูลทันที

Create Quick Event ใน Calendar
เสร็จสิ้นบริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด


ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร ที่รองรับการใช้งาน Calendar


[BusinessCal][OSX] วิธีการเพิ่ม Event ลงบน Calendar

สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่ม Event ต่าง ๆ ไว้ใน Mac Calendar สามารถทำได้โดยขั้นตอนด้านล่างนี้


Add Event on Calendar
คลิกเลือกไปยังวันที่ต้องการกำหนด Event

เพิ่ม Event ใน Calendar,
เลือกหัวข้อ New Event

Add Event on Calendar
จากนั้นกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ Event ของท่านได้เลย


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด


ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร ที่ดีที่สุดในประเทศไทย