Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ส่งอีเมล์ไม่ถึง เพราะไม่มีรายชื่อนั้นอยู่จริง

คุณอาจจะสงสัยว่า "ไม่มีรายชื่อนั้นอยู่จริง" หมายความว่ายังไง ในเมื่อผู้รับแจ้งคุณว่าเขาไม่ได้รับอีเมล์ที่คุณส่ง ผู้รับต้องมีตัวตนแน่นอน ใช่ค่ะ คุณคิดถูก แต่ก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดกรณี "ไม่มีรายชื่อนั้นอยู่จริง" เช่นกัน

รายชื่อไม่มีอยู่จริง ทำให้ไม่มีใครได้รับอีเมล์

สาเหตุที่ทำให้ "ไม่มีรายชื่อนั้นอยู่จริง" มีดังนี้

1. ได้รับชื่อบัญชีอีเมล์มาผิด
คุณอาจจดชื่อบัญชีอีเมล์มาผิดทำให้ไม่สามารถส่งอีเมล์ไปยังผู้รับได้

2. พิมพ์ชื่อบัญชีอีเมล์ผิด
ขณะพิมพ์รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อให้เรียบร้อยอีกครั้งก่อนส่ง ว่ารายชื่อที่คุณระบุนั้นถูกต้องหรือไม่

3. บุคคลที่ต้องการติดต่อเปลี่ยนบัญชีอีเมล์แล้ว
หากคุณไม่ค่อยได้อีเมล์ติดต่อหากัน มีความเป็นไปได้สูงที่ข้อมูลรายชื่อบัญชีอีเมล์จะไม่ได้รับการอัพเดต บุคคลที่คุณต้องการติดต่ออาจเปลี่ยนชื่อบัญชีอีเมล์ไปแล้วก็เป็นได้

4. บุคคลที่ต้องการติดต่อลาออกจากบริษัทนั้นไปแล้ว
บางครั้งหากบุคคลที่คุณต้องการติดต่อ ลาออกจากบริษัทนั้นๆไปแล้ว ทางบริษัทอาจจะลบบัญชีอีเมล์นั้น แล้วเปลี่ยนเป็นบัญชีใหม่สำหรับคนใหม่แทน ทำให้คุณไม่สามารถติดต่อบุคคลที่ต้องการได้
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น