วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

[MD OX][Webmail] การใช้งานผ่านอีเมล์ผ่าน Browser

วิธีเช็คอีเมล์ผ่านหน้า Webmail1. เปิด Browser ที่ใช้งานอยู่ขึ้นมา เช่น Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox
พิมพ์ mail.(ชื่อโดเมน).com ที่ช่อง URL/Address Bar
          พิมพ์ชื่ออีเมล์ที่ช่อง Username และ Password

คลิกปุ่ม 'Sign in'


2. เมื่อเข้าหน้า Webmail ได้แล้ว จะปรากกฏ ดังภาพ
หน้าเว็บเมล์โดยในส่วนที่ใช้งานหลักๆ จะเป็นดังนี้

- 1. หากต้องการเขียนอีเมล์ หรือ สร้างอีเมล์ ใหม่ให้กดที่ Compose  
- 2. โฟลเดอร์ต่างๆ ที่ใช้งานเป็นประจำ เช่น Inbox, Sent และ Draft เป็นต้น
- 3. Address Book สำหรับบันทึกรายชื่อผู้ติดต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น