วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[Outlook for mobile] วิธีตั้งลายเซ็น (Signature) ท้ายข้อความ

วิธีตั้งลายเซ็น (Signature) ท้ายข้อความ

เปิด Application Outlook 

เลือกแถบเมนู Settings แล้วกด Signature (ลายเซ็น)

ใส่ลายเซ็นที่ต้องการลงในแต่ละ Account ดังตัวอย่างบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting/Server Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น