Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

การตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax Fuji Xerox

ในบางครั้งองค์กรของท่านอาจประสบปัญหา Fax ที่มีผู้ส่งเข้ามา ไม่สามารถส่งเข้าไปยัง Email ที่กำหนดไว้ได้ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้เบื้องต้น ตามวิธีในบทความนี้
การตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax Fuji Xerox
1. เข้าไปที่หน้าแรก > เลือกเมนู กำหนดคุณสมบัติหลัก

การตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax Fuji Xerox
2. เลือก เมนูการตั้งค่าระบบ > เลือกการตั้งค่าอีเมล์ที่ส่งออก/ได้รับ

การตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax Fuji Xerox
3. เลือกไปที่หัวข้อ Outgoing /Incomig Email > เลือก SMTP Server Settings

การตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax Fuji Xerox
4. จะปรากฏ หัวข้อต่าง ๆ ให้ตั้งค่าดังภาพ โดยลูกค้าตรวจสอบการตั้งค่าตามรายละเอียดนี้
SMTP Server Name/IP Address : smtp.โดเมนของลูกค้า
SMTP Server Port Number : 587
Email Send Authentication : SMTP AUTH
Login Credentials for E-mail Send : System
SMTP AUTH Login Name : ชื่ออีเมล์ที่ต้องการให้ Fax ส่งไปถึง
SMTP AUTH Password : รหัสผ่านของอีเมล์ที่ต้องการให้ Fax ส่งไปถึงEmail Hosting/Server ที่ดีที่สุดของประเทศไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น