วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

การตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax ricoh

ในบางครั้งองค์กรของท่านอาจประสบปัญหา Fax ที่มีผู้ส่งเข้ามา ไม่สามารถส่งเข้าไปยัง Email ที่กำหนดไว้ได้ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้เบื้องต้น ตามวิธีในบทความนี้
การตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax ricoh
หน้าจอการตั้งค่าของเครื่อง

1. เข้าไปที่ Web Browser > พิมพ์ URL เลข IP (ผู้ผลิตกำหนดไว้) แล้วกด Enter

2. เมื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าให้ไปที่ Network Setting

3. เลือกไปที่หัวข้อ SMTP

4. ตรวจสอบให้ค่าเป็นดังต่อไปนี้
  •     Primary SMTP Server : smtp.ชื่อโดเมนของอีเมล์
  •     Port No. : 587
  •     Authentication Method : SMTP
  •     User Name : ชื่ออีเมล์ที่ต้องการให้แฟ็กส่งไปถึง
  •     Password : รหัสผ่านอีเมล์ที่ต้องการให้แฟ็กส่งไปถึง
  •     Device E-mail Address : ชื่ออีเมล์ที่ต้องการให้แฟ็กส่งไปถึง
  •     Server Timeout (Seconds) : กำหนดเวลา Timeout ในการส่ง
5. หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้ใส่รหัสผ่าน Administrator  Password แล้วกด Ok  ได้เลย


Email Hosting/Server ที่ดีที่สุดของประเทศไทยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น