Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตั้งค่าอีเมล์บนมือถือ android แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ตั้งค่าอีเมล์บนมือถือ android แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[TL GoCloud][Android-POP] วิธีการตั้งค่าอีเมล์บริษัทบนมือถือ Samsung, LG, HTC, iMobile

 วิธีการตั้งค่าอีเมล์บริษัทบนมือถือ Samsung, LG, HTC, iMobile มีขั้นตอนดังนี้


เลือกที่ไอคอนรูป Email


กดที่ขีด 3 เส้นมุมบนซ้าย จากนั้นเลือก จัดการแอคเคาท์


กดเครื่องหมาย +


กรอกชื่อบัญชีอีเมล์และรหัสผ่าน
จากนั้นเลือก การตั้งค่าเอง


เลือกประเภท POP3


กรอกรายละเอียดผู้ใช้
ชื่อบัญชีอีเมล์ และรหัสผ่านของอีเมล์
POP3 server: pop3.(ชื่อโดเมน)
ชนิดระบบป้องกัน : ไม่มี  พอร์ต : 110


หากขึ้นข้อความดังภาพ ให้กดดำเนินการ


SMTP server : smtp.(ชื่อโดเมน)
ชนิดระบบป้องกัน : ไม่มี  พอร์ต : 587
เลือก ต้องมีการลงชื่อ จากนั้นกด ถัดไป


เลือกตั้งค่าตามความต้องการของผู้ใช้ จากนั้นกดถัดไป


กรอกบัญชีอีเมล์ และตั้งชื่อที่ต้องการให้แสดง
จากนั้นกดเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันทีผู้ให้บริการเช่าEmail Server อันดับ 1